Şimdi yükleniyor

Gençlere Sorduk – 88. Sayı

genclere sorduk

Gençlere Sorduk – 88. Sayı

Yemeğin Eksik Tuzu: Teknoloji

Teknolojinin gelişmesiyle sosyal medya birçoğumuzun hayatında önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Yıllardır var olan sosyal medya, insanlara eğlence aracı olmasının yanında artık iş kolu hâline de gelmiştir. Sosyal medya üzerinden iş yapanlar, bundan büyük kazançlar sağlamaktadır. Kolay yoldan sağlanan büyük kazanç insanlara daha cazip geldiğinden özellikle genç kesim, hayatını böyle kazanmak için çabalamaktadır. Son dönemlerde YouTuber, Influencer gibi kavramlar, artık hepimizin duyduğu, bildiği kavramlar hâline gelmiştir. Bu içerik üreticilerini yakından takip ediyor ve alacağımız ürünlerde bile onların reklamını yaptıkları ürünlere yönelir hâle gelmiş bulunmaktayız. Bunlar arasında hem genç hem yetişkin hem de çocuklar olmak üzere her yaş grubundan insanlar vardır.

Pandemiyle birlikte teknoloji özelinde internet, sosyal medya kullanımının hayatımızdaki yeri daha da artmış ve artık işlerin büyük çoğunluğu evden, internet üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. İnternetten yapılan alışverişe milyonlarca yeni müşteri katılmış, pazarlar oluşmuş ve bu, büyük bir patlamaya yol açmıştır. Pandemi artık kısmen sona ermiş olsa da işlerini internet üzerinden yürütebilen firmalar bu şekilde devam etmeye karar vermiş, internet üzerinden işini yapamayan iş yerleri de işlerine son vermiştir. İnsanların iş hayatları böyle köklü değişimlere uğramış, eğitim hayatımızda da bu yönde değişiklikler olmuş ve neredeyse tüm üniversiteler pandemiden sonra da derslerin bir kısmını çevrim içi yürütme kararı almıştır. Bunların yanı sıra en önemli şeylerden biri de çevrim içi yapılan atölye, kurs ve seminerlerin artmasıdır. İnsanların oturduğu yerden bu eğitimleri alması, onlara büyük ölçüde fayda sağlamıştır. İnternet ve medyanın bu etkilerinin yanı sıra bir de kamuoyu oluşturma gücünü göz önüne aldığımızda, hayatımızda ne derece önemli bir yer ettiğini görmekteyiz. Pandemi döneminde medyada yapılan haberler, insanları büyük oranda korkutmuştur. Birçoğumuzun da bu virüsten artık kurtulamayacağını düşünmesine yol açmıştır ve bu durum, psikolojik açıdan insanların oldukça kötü etkilenmesine sebep olmuştur. Bu açıdan bakınca sosyal medyanın bir baskı aracı olduğunu da görmekteyiz.

Tüm bunlara baktığımız zaman teknolojinin öneminin artarak devam edeceği yadsınamaz bir gerçektir. Dünya böyle şekillenmeye devam ediyor ve edecektir. Çünkü toplum, çağ dışı kalmaktan memnun olamaz.

Zeynep ADIGÜZEL
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Fakültesi – Kamu Yönetimi


Teknoloji’nin Yansıması

Teknoloji denilince akla çok fazla kategori geliyor. Örneğin; sosyal medya, askerî teknolojiler, otomasyon, tıp, uzay ve birçok alanda teknolojinin bize yansımasını görebiliyoruz. Bu ve bunun gibi alanlarda global olarak teknolojiden inanılmaz bir şekilde faydalanıyoruz.

Ülkemizde de teknoloji alanında birçok gelişme yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Biraz araştırma yaptığımızda, ülkemizin teknoloji alanında, inanılmaz bir çabası olduğunu görüyoruz. Bu çabayı verenlerin yaptıkları bu fedakârlık, yadsınamaz derecede büyüktür. Geçmişten gelen ve yeni nesillere aktarılan bu bilgi birikimi ve gayretin neticesinde yeni nesiller olarak, teknolojinin gelişimi konusundaki görevleri üstlenecek, ülkemizi başta teknoloji olmak üzere diğer alanlarda da ön sıralara taşıyacağız.

Ülkemiz, en yakın örnek olarak, yaşadığımız COVID-19 sürecinde, başta sağlık olmak üzere, eğitim ve bankacılık gibi alanlarda teknolojiyi de etkin kullanarak süreci çok iyi yönetti. Aynı zamanda sanal ortam, kripto paralar, uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve online alışveriş gibi konularda da ülkece hep birlikte gelişim gösterdik ve çok güzel sonuçlar elde ettik. Bunun yanında bazı olumsuz sorunlarla da karşılaştık. Tüm süreç boyunca gördük ki önemli olan sorunu tespit edip teknolojiyi etkin kullanmak ve bu alanlara daha fazla yatırım yaparak kalkınmayı sağlamaktır.

Teknoloji alanındaki gelişmeler son dönemlerde çok hızlandı. Artık ilerleme kat etmek için çok daha fazla çaba gerekiyor. Eğer teknoloji alanında ön planda olmak istiyorsak, daha fazla fırsat alanı yaratmak ve kuşakların ihtiyaçlarını doğru analiz etmemiz gerekiyor. Genç kuşaklara, bu alanda kendilerini geliştirmeleri için daha fazla destek ve imkân verilmelidir. Bu alana yaptığımız her yatırım, bizi daha güçlü bir Türkiye yapacaktır. İnanıyorum ki, eğer düşünme ve bakış açımızı değiştirirsek, kendi yetkinliklerimizi geliştirir, yapmak istediklerimize daha hızlı ulaşırız. Ulaştığımız takdirde, teknolojide olması gereken yere varmış oluruz ve umarım, geleceğin teknolojisinde adımızı duyururuz.

Ebru SÖNMEZOĞLU
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
İnsan Kaynakları Yönetimi


Yeni Dünya İkilemi

Yaşadığımız çağ, “Dijital Çağ”dır. Bu da bizim teknoloji ile iç içe olduğumuzun gerçek bir yansımasıdır. İnsanlar, toplum içerisinde yaşamaktadır. Bu sebepten iletişim, toplumun temelidir. Çağımız ve iletişim birleştiği zaman ise kaçınılmaz olan sosyal medya faktörü doğmuştur. Her yaştan insanın bu ağ üzerinden birbirleri ile iletişim hâlinde olduğu bir dönemdeyiz. Bu da eskiden farklı olarak yeni bir dünya düzeni oluşturmaktadır. Bu düzende insanlar, eskiden olmayan birçok avantajı sağlamaktadır.
İletişim, sosyal medya üzerinden basit bir hâl almıştır. İstediğin zaman arama, fotoğraf gönderme, görüntülü konuşma sağlamaktadır. Birçok bilgiye anında ulaşma imkânı sağlarken, istediğimiz zaman haber sitesinde, yemek sitesinde gezebilme hakkı doğmuştur. Bilgi, haberleşme kadar eğlence platformları da oluşmuştur. Örneğin, online oyunlar. Ancak bu durumun olumlu yönleri kadar olumsuz yönleri de vardır. İnsanlar birbirinden koparken, telefonlarla sürekli zaman geçirilmeye başlanmıştır. Bunun başlıca sebebi ise bağımlılık yapan oyunlar, içeresinden çıkılmaz hâle gelen sosyal medya platformlarıdır. Yüz yüze iletişim kopuk bir hâle gelmiştir. Başka bir olumsuz yönü ise insanlar, sosyal medya üzerinden hakaret içerikli, karşı tarafı düşünmeksizin yorumlar yapabilir hâle gelmiştir. Sosyal medya tacizi ortaya çıkmıştır. Sizce de bizleri olumlu etkilediği kadar aynı zamanda olumsuz da etkilemiyor mu? Cümlelerimi bitirirken Christian Lous Lange’nin bir sözüyle tamamlamak istiyorum: “Teknoloji, yararlı bir hizmetçi ama tehlikeli bir ustadır.”

İlayda ERGÜL
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri


Teknoloji Bize Dost mu Yoksa Düşman mı?

21. yüzyılda teknolojide gelinen son nokta sayesinde bilgiye erişilebilirlik ve kaynaklar konusunda imkânlar arttı. Erişilebilirlik ve imkânlar dâhilinde zaman konusunda tasarruf sağlandığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. İnsanlığa yarar sağlamasından ziyade verdiği zararların daha fazla olduğu konusunda da hemfikiriz.

Her geçen gün dünya genelinde teknolojiye olan bağımlılık ve bu bağımlılığın beraberinde getirdiği sorunlar çığ gibi büyüyor. Teknoloji, bir yandan çevremizi ve sağlığımızı kötü etkilerken diğer yandan da sosyal hayattan soyutlanmamıza ve iletişim sorunlarına neden oluyor. Kısacası, teknolojinin sağladığı imkânların ve kolaylıkların yanında bizlere verdiği zararları kesinlikle göz ardı etmemeliyiz.

Bedriye AYDIN
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Kamu Yönetimi