Şimdi yükleniyor

Gençlere Sorduk

genclere sorduk

Gençlere Sorduk

“Türkiye’nin İlkleri” konusuna yer verdiğimiz bu özel sayımızda, konuyla ilgili olarak gençlerin de düşüncelerini aldık ve bakın onlar konumuzla ilgili neler söyledi.

Gelişen Olguların İçerisinde Değişen Türkiye Cumhuriyeti

Bilimsel dönüşümler, keskin değişimleri beraberinde getirdiği gibi alışılan geleneklerin tahavvülü ise önemli adımların atılmasını sağlamıştır. Bu adımlar, uluslararası diplomasiyi açıkça etkilemekle hâkimiyet otoritesini yükseltmiştir. Doğrusu modern zamanda güç; askerî nüfustan sistematik, muasır donanma ve savunma ile silah teknolojisine kaymıştır. Türkiye’nin, yukarıda bahsettiğimiz adımları tabiatıyla sürdürerek, mevcut askerî gücünü modern oluşumlarla tezyin etmesi, uluslararası konjonktürde kendi dinamikleri içinde şekillenmeyi hedeflediğini göstermiştir. Kuşkusuz bu arzuyu; savunma sanayii, sağlık, ekonomi, telekomünikasyon ve bilimsel/teknolojik politikalarıyla açıkça tasdik etmiştir. TCG Anadolu, TOGG, Atak Helikopteri, İHA/SİHA ve Karadeniz’de keşfedilen Doğal Gaz ile birlikte Türkiye’nin self-determinasyon süreci pekişmiştir.
Bahsini ettiğimiz gelişimlerin yanı sıra Turkovac ile yerli solunum cihazları, mümkün olabilecek sıhhi problemlere karşı yerli çözümler hazırlamıştır. Netice itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti, içerisinde barındırdığı zenginliklerin işlenmesi adına önemli zeminler hazırlayarak, gelişimini peyderpey ilerletmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askerî zaferlerden sonra; kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz.”.

Eyyüp EFEOĞLU
Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih


Küreselleşen Dünya Teknolojisinde Türkiye’nin Yeri

Cumhuriyet akidesiyle harmanlanan Türkiye’nin, kuruluşundan günümüze kadar bağımsız olma yolunda sürdürmüş olduğu sosyal, siyasi, iktisadi yenilikler oldukça önemlidir. Nitekim çalışmayı arzulayan ve başarıyı her daim hedefleyen bir yapıya sahip olmamız, ülkemiz adına üretilen ürünlerin birer somut örneği olmuştur. Çağımıza, artık teknolojinin hâkim olması, üretimi hızlandırıp ülkeler arası rekabeti ortaya çıkarmıştır. Bu durumun, bilim ve teknoloji politikalarında verimlilik ve rekabet yönüyle önem teşkil eden bir gösterge hâline geldiği görülmektedir.
Türkiye de dünyadaki gelişmelere paralel olarak bilim ve teknolojide daima kendi statüsünü geliştirerek, son zamanlarda hayata geçirdiği teknolojik gelişmeler ile âdeta sıçrama yaşamıştır. Özellikle yerli ve millî savunma sanayii sahasındaki atılımlar bunun en somut şeklidir. İnsansız Hava Araçları (İHA-SİHA), ilk uçak gemisi olan TCG Anadolu, yerli otomobilimiz olan TOGG ve hâlihazırda TSK’ye hizmet sunmakta olan ATAK helikopterleri ve daha onlarcası ile Cumhuriyet’imizden ilham alarak kendi gücünü üreten ve başka ülkelere ihracat eden bir pozisyondayız.

Nilgün FIRAT
Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih


Türkiye’nin Gurur Kaynağı: Millî Hamleler

Günümüzde devletler; millî egemenliğini, ekonomik ve siyasi bağımsızlığını sağlamak amacıyla birtakım millî hamleler yoluna gitmektedirler. Yapılan millî hamleler doğrultusunda devletler gerek savunma sanayiinde gerek de kalkınmanın temel taşı olan ekonomik refahın gerçekleştirilmesi için önemli adımlar atmışlardır. Devletlerin ekonomik ve millî bağımsızlığını sağlaması ancak dışa bağımlılıktan kurtulması ile sağlanabilmektedir. Bu bağlamda dışa bağımlılıktan kurtulmanın yolu, devletlerin kendi bünyesinde, millî bir anlayış ile savunma sanayiinde ve ekonomik anlamda üretim ve kalkınma politikalarını yapmaktan geçmektedir.
Türkiye, yıllardır yapımları süren SİHA teknolojisi ile millî savunmasını üst lige çıkarmış ve dünya devletlerinin önde gelen savunma sistemlerinin arasında yerini almıştır. Günümüzde SİHA’ların üretilip Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılması ve ihracatının diğer ülkelere yapılması, ülkemize, uluslararası alanda önemli bir prestij ve ekonomik anlamda da kayda değer bir kazanç sağlamıştır. Türk mühendislerinin yapmış olduğu yerli ve millî teknolojiler, global çerçevede büyük ses getirmiştir. Teknolojik hamlelerin ardından yakın tarihte dünyanın ilk SİHA savaş gemisi olan TCG Anadolu, Türk kara sularında, Türk mühendislerimiz tarafından üretilip Türk deniz donanması envanterine kazandırılmıştır. Bu süreçte Türkiye, ekonomik ve millî bağımsızlığını elde etmesi yolunda kayda değer oranda yol katetmiştir.
Savunma sanayiindeki gelişmeler dışında ayrıca ekonomik bağımsızlığın sağlanması ve ülkenin enerji ihtiyacının kendi imkânlarımız dâhilinde elde edilmesi için son dönemlerde Fatih Sondaj Gemisi tarafından Karadeniz’de keşifler gerçekleştirilmiştir. Bu bölgede, Türk gazı olarak tanımlanan doğal gazın keşfi ile Türkiye, enerji ihtiyacını karşılama noktasında dışa bağımlılıktan kurtulmaya başlamıştır. Bu gelişmeler ışığında Türkiye’nin kalkınmasında ve millî bağımsızlığını elde etmesinde millî hamleler, yadsınamaz biçimde gözler önüne serilmektedir.

İbrahim ATALAN
Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih


Türkiye Sanayisinde Gelişim, Dönüşüm ve İlerleme

Türkiye’de yapılan AR-GE çalışmaları, uluslararası camiada ciddi etkiler yaratmaktadır. Bu çalışmalar, ülkemizin millî gelirini yükselttiği gibi dünya ile rekabet etmemize olanak sağlamıştır. Mevcut projelere yakından baktığımız vakit, dikkatimizi ilk çeken TOGG olmuştur. Yerli ve millî otomobil olan TOGG, elektrikli ve sıfır karbon emisyonu sayesinde daha temiz bir çevre oluşumunu destekleyerek benzine olan bağımlılığı azaltmıştır. Bunun yanı sıra yüksek menzili, multimedya özellikleri ve ergonomik bir tasarıma haizliği, tercih edilebilir olanağını da yükseltmiştir.
Türkiye’de sürdürülen gelişimlerden bir diğeri ise kuşkusuz savaş uçaklarımızdır. Son zamanlarda İHA-SİHA’lar, ülkemizin sınırlarını korudukları gibi güvenlik sorununu belli oranda çözmüş, hatta uluslararası savaş stratejisine yön vermiştir. Üretimini üstlendiğimiz TCG Anadolu Savaş Gemisi, yukarıda bahsettiğimiz İHA-SİHA’ların ev sahipliğini yaptığı gibi Türk deniz hâkimiyetini güçlendirmiştir. TCG, aynı zamanda genel olarak savaş uçaklarının iniş-kalkışı için önemli bir zemin barındırmaktadır. Bahsini ettiğimiz bu gelişimlerin dışında modern dünya dinamiklerini etkileyen, mevcut enerji çeşitlerinden biri olan doğal gaz rezervinin ülkemizde bulunması ve çıkarılması, Türkiye’nin uluslararası camiada kendi enerji ihtiyacını belli ölçüde karşılayarak sosyal, siyasal ve iktisadi gelişimini hızlandırmıştır.

Yavuz Selim GÜLEŞMEN
İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Makine Programı