Şimdi yükleniyor

Türklerde Savaş Sanatı ve Günümüz Savunma Sanayii

ergenekon savrun 101

Türklerde Savaş Sanatı ve Günümüz Savunma Sanayii

Türkler, tarihin en eski ve köklü milletlerinin başında gelir. Bu özelliğinin yanı sıra diğer bir özelliği ise birçok medeniyetin aksine maddi ve manevi değerlerini günümüze kadar yaşatabilmiş olmasıdır. Elbette bu özellikleri çok da kolay kazanmadılar. Türlü zorluk ve düşmanlarla girişilen çetin mücadeleler sonucunda dünyanın dört bir tarafına yayılarak kökler saldılar.

Türklerin bilinen bütün özelliklerinin başında ise hiç şüphesiz savaş yöntem, taktik ve azminin ön plana çıkarak topyekûn “asker millet” olması gelir. Bu durum; Batılı, yanlı yazar ve tarihçilerin iftiralarının aksine barbar olmalarından değil; doğanın çetin olması ve çevrelerinde yaşayan diğer halk ve milletlerin Türklere karşı takınmış oldukları tarihî kin ve kıskançlıktan kaynaklanır.

Türklerin bir diğer önemli meziyeti ise savaş alanlarında sergiledikleri strateji ve taktiklerdir. Birçok önemli tarihî olay ve savaşta genelde sayıca az ve dezavantajlı olmalarına rağmen düşmanlarına sağladıkları üstünlük ve başarı tarih sayfalarında yer almıştır.

Mete Han’dan bu yana bu durum değişmemiştir. Yabancı kaynaklar da bu söylediklerimizi doğrular niteliktedir. Birkaç örnek vermek gerekirse eğer, Asya steplerinde Çin başta olmak üzere diğer unsurlarla olan mücadelede, Türklerin atları evcilleştirmeleri ve âdeta onları günümüzdeki zırhlı birlikler gibi kullanması neticesinde sayıca üstün ve hantal Çin ordusuna defalarca üstünlük sağlanmıştır. Keza ok ve yay kullanımı günümüz roket, füze vb. mühimmatların yerindeydi. Mete Han’dan yüzlerce yıl sonra Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart da iyi bir topçu süvari teğmeni olduğundan ordusuna hızlı manevra kabiliyeti sağlayarak zaferler kazandırmıştır.

Büyük Türk Hakanı Atilla’nın ordusu, Avrupa ormanlarında kilolarca metal zırhın içine bürünmüş Haçlı ve diğer barbar ordularını metrelerce uzaktan Türk yay ve oku ile avlamasını bilmiştir. Atası Mete de biraz önce bahsettiğimiz gibi Altay Dağları ve çevresinde yüz binlerce kişilik Çin ordusunu günümüz tank birliklerine benzer süvari birlikleri ile gafil avlamıştır.

dergi satin al 2