Şimdi yükleniyor

Türk Zekâsı, Kendi Savunma Sanayiini Kuruyor, Kutludur

nurullah cetin 101

Türk Zekâsı, Kendi Savunma Sanayiini Kuruyor, Kutludur

Özellikle 18. yüzyıldan itibaren bilim ve teknolojide ilerleyen milletler ve devletler, her alanda hızla kalkınmış; hatta sömürgeler edinmiş, zenginleşmişlerdir. Ama bilim ve teknolojiyi yakalayamamış ülkeler ise hızla gerilemeye, yıkılmaya, işgallere, istilalara uğramaya; dağılıp parçalanmaya maruz kalmışlardır. Bu çağda bir devletin bağımsız, millî ve güvenlik içinde bir devlet olarak; milletin de zengin, onurlu, şerefli, haysiyetli, hür, alnı açık, başı dik bir millet olarak ayakta kalabilmesi, ancak bilim ve teknolojide en ileri seviyede olmasına bağlıdır.

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadarki olan süreçte bilim ve teknolojide çok geri kaldık. Bu yüzden çağa ayak uyduramayan Osmanlı Devleti parçalandı, dağıldı, yıkıldı gitti. Cumhuriyet’le birlikte Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma ülküsüyle bilim ve teknolojiye büyük önem verdi, bu alanda çok önemli bir mesafe katetti. Ama onun, mekân değiştirmesinden sonraki süreçte uzun zaman bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmemiz; Türk milletinin ve devletinin gelişmesini istemeyen, Türkiye’yi hep Amerika’nın, Avrupa’nın yedeğinde geri ve kendilerine muhtaç bir ülke olarak tutmak isteyen, Atatürk’ün ifadesiyle “haricî bedhahlar”ın iş birlikçisi olan “dâhilî bedhahlar” tarafından durduruldu.

Mesela Azerbaycan Kahramanı, Bakü Fatihi Enver Paşa’mızın kardeşi Nuri Killigil Paşa’mız, 1938’de tabanca, matara, gaz maskesi, mermi, havan, havan mermisi üreten bir fabrika kurdu. Fakat bir süre sonra haricî ve dâhilî bedhah ittifakı olan karanlık bir yapı, 2 Mart 1949’da suikast ve sabotaj düzenleyip fabrikasında patlamalar meydana getirerek, Nuri Killigil de dâhil olmak üzere fabrikasını yok ettiler.
Bir başka örnek Vecihi Hürkuş’tur. Vecihi Hürkuş, Türkiye’nin ilk uçak tasarımcısı ve Türkiye’nin ilk yerli uçağını üreten bir kahramandır. 1923’te ganimet olarak Yunanlardan ele geçen motorlardan yararlanarak ilk Türk uçağını üretti. 1954 yılında ilk sivil hava yolu şirketi olan Hürkuş Hava Yolları’nı kurdu. Ancak yine haricî ve dâhilî bedhah ittifakının düzenlediği kazalar, kaçırılmalar ve sabotajlar gibi sebeplerle şirket, uçuştan men edildi.

dergi satin al 2