Şimdi yükleniyor

Kazakistan Komünist Partisi’nin İlk Sekreteri Goloşekin’in, Stalin’eYazdığı Mektup Üzerine

Sabirbek Borubay 98

Kazakistan Komünist Partisi’nin İlk Sekreteri Goloşekin’in, Stalin’eYazdığı Mektup Üzerine

Özet
Bu yazımızda, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Kazakistan Komünist Partisi Birinci Sekreteri Filip Goloşekin ve zalimliğiyle tanınan politikaları uygulamaya koyması ve milyonlarca Kazak vatandaşının ölümüyle sonuçlanmasına sebep olan mektubu ilk kez yayımlıyoruz. Söz konusu mektup, Birinci Sekreter Filip Goloşekin’in, “Küçük Ekim Devrimi” adı altında Stalin’e yazılmıştı.

Giriş

19. ve 20. yüzyılda Türkistan halkları özgürlüklerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Rus işgalinin planlandığı ve uygulamaya koyulduğu bir dönemde Türkistan halkı birlikteliklerini muhafaza edememiştir. Bu zayıf noktayı iyi gözlemleyen Çarlık rejimi, baskıcı bir politika neticesinde, Türkistan topraklarını işgal etti. Aynı zamanda buradaki halkları asimile etmek adına dil, din ve kültür noktasında baskıcı bir siyaset uygulamaya koyulmuşlardı.

I. Dünya Savaşı’na İtilaf Devletleri safında giren Rus Çarlığı, Batı Cephesi’nde ciddi kayıplar vermişti. Bunun sonucunda 1916’da çıkarılan kararname ile o güne kadar ikinci sınıf vatandaş olarak görülen, askerlik hizmetinden muaf tutulan ve Müslüman Türklerden (Kırgız, Özbek, Türkmen, Kazak) oluşan 500 bin kişinin silahaltına çağrılması ve ardından Bolşevik Devrimi’yle beraber başlayan iç savaş, Kazak halkını maddi açıdan son derece olumsuz bir şekilde etkilemişti. Ancak Sovyet yönetiminin kurulduğu ilk dönemlerde uygulanan yanlış politikalar neticesinde oraya çıkan “açlık”, tamamen bir felakete yol açmış ve milyonlarca Kazak Türk’ünün hayatını kaybetmesine sebep olmuştu (Hekimoğlu, 2018:223).

dergi satin al 2