Şimdi yükleniyor

Gençlere Sorduk

genclere sorduk

Gençlere Sorduk

Toplumun Mihenk Taşı: Birlik

Birlik ve beraberlik, insanların ortak amaçlara ulaşmak için bir araya gelmesi ve dayanışma içinde olması demektir. Bu kavram, insanların farklılıklarını bir kenara bırakarak ortak değerlerde birleşmelerini ifade ettiği gibi güçlü ve sağlam toplumların temelini oluşturur ve onları güçlendiren, ileriye taşıyan en önemli etkenlerden biridir. Bir araya gelerek ortak hedeflere odaklanan insanlar, güçlü bir enerji ve motivasyon kaynağı oluştururlar. Birlik içinde hareket eden toplumlar, sorunları daha etkili bir şekilde çözebilir, yenilikleri hayata geçirebilir ve dayanıklılıklarını artırabilirler.
Birlik ve beraberliği sağlamanın temelinde, insanların birbirini anlaması ve empati kurması yatar. Farklılıkları hoşgörüyle karşılamak ve insanları dinlemek, ortak bir zemin oluşturur. Bununla birlikte, insanlar arasındaki iletişim kanallarının bütün olması ile sorunların çözümünde ve fikir alışverişinde değerli kanallar sunar. Nitekim beraberlik sürecinde ortak değerler ve amaçlar belirlenmeli ve bu doğrultuda hareket edilmelidir. Böylece eşitlik ve adalet temeli kendiliğinden inşa edilecektir.
Herkesin aynı haklara ve fırsatlara sahip olduğu bir toplumda, birlik ve beraberlik daha kolay sağlanabilir. Empati, iletişim, ortak değerler ve adalet gibi unsurlar, birlik ve beraberliği sağlamanın temel direkleridir. Toplum olarak birbirimize destek olmak, farklılıkları hoşgörüyle karşılamak ve ortak amaçlar doğrultusunda hareket etmek, daha güçlü bir geleceğin inşasını sağlayacaktır. Birlik ve beraberlik, sadece bireysel mutluluğumuzu değil, aynı zamanda tüm insanlığın refahını da artıracaktır.

Berivan BALAMUR
Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih


Kökleşmiş Manada Beraberlik

Toplumda insanı insan yapan değer yargısı, birlik ve beraberlik içerisinde olabilmeyi başarabilmektir. Hayat mücadelesine kapıldığımız onca telaşlı ve tedirgin yanımızı, bazen tek başımıza yola koyamayız, bazen o krizi tek başımıza yönetemeyiz. Bir sesin, bir elin, bir fikrin, bir iyi temennin olması gerekir. Birine merhem olmanın özünde, empati kurmak vardır. Sahi, hepimizin olmuştur güneşin doğacağına inanmadığımız zorlu geceler, zorlu anlar. Yakın zamanda yaşadığım ve yaşadığımız o büyük deprem, buna en iyi örnek olmayı teşkil eder. O ara yaşamak, her birimiz için iniltili bir senfoni hâline gelmişti. Fakat bizi toplumda kıymetli bir varlık kılan, böyle anlarda yetişebilmeyi, beraber olmayı özümseyebilmektir. Nitekim o an, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen yardımları görmek, bizleri derinden etkilemişti.
Yaşam, bir tecrübe ile sabitlenmişken, birlik ve beraberlik içerisinde olmak hem bir gücü doğurur hem de karşıda duran acıyı ve problemi tez zamanda dindirir. Birlikten bir kuvvetin elde edildiği yaşamımızda, bizi biz yapan değerlerin beraberlikten doğduğuna inanıyorum. Benliğimizi artıran, köklerimizi derinleştiren en kıymetli kavramdan bahsediyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olduğu hayatlar ve bu anlayışla yaşayan birer yürek olmayı umuyorum. Unutulmamalı ki acı ne olursa olsun yaralar, birlik olunduğunda tez zamanda şifasını bulur.

Cennet ALAGÖZ
Mardin Artuklu Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, İslami İlimler


Birlikte Daha Güçlüyüz

Birlik ve beraberlik, insanların mücadele ettiği bütün zorlukların üstesinden gelebilmesi için önemli faktörlerdir. Toplumların el birliğiyle daha güçlü bir şekilde hareket etmesini sağlamaktadır. Toplumsal uyum, bireysel başarıların yanında, ortak hedefler için birlikte çalışabilme ve beraber hareket edebilme yeteneğine bağlıdır. İnsanların, birlik ve beraberlik içinde yaşamaları, barışçıl ve refah içinde bir toplum yaratır.
Tarih boyunca birçok toplum, birlik ve beraberlik kavramlarının gücünü kullanarak zorlukların üstesinden gelebilmişlerdir. Geçmişte baskı ve sömürü altındaki ülkeler veya ilkel topluluklar gerek doğal felaketlere gerek her türlü sömürüye karşı mücadele verirken, yine birlik ve beraberliğin gücünü kullanmışlardır. Aynı zamanda birlik ve beraberlik olmadan krizlerin üstesinden gelmek ve bunları çözüme kavuşturmak oldukça zordur.
Ülkemiz, aktif ve tehlikeli fay hatları üzerinde olmasından ötürü sık sık depremler ile karşılaşmakta. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem, bunun en somut örneğidir. Yaşanan bu deprem ile birlikte çok sayıda can kaybının yanı sıra binlerce kişi evsiz kaldı ve birçok yapı hasar gördü. Bu felaketle başa çıkmak için insanlar birlikte hareket etti. Yardım kuruluşları, yerel halk, gönüllüler, yetkililer ve farklı ülkelerden gelen yardımseverler, mağduriyetleri gidermek adına büyük özveriyle depremzedelere yardım etmek için bir araya geldi. Bu durumdan daha hızlı bir şekilde kurtulabilmek için herkes birlik ve beraberlikle, acil ihtiyaçları karşılamaya çalıştı. Yardımlar yapıldı, yıkılan evlerin yeniden inşa edilebilmesi için çalışmalara başlandı.
Birlik ve beraberlik, güçlü bir toplumun temelini oluşturmaktadır. İnsanların birlikte hareket ederek, ortak hedefler için çalışması, barış ve refah içinde yaşamak için gereklidir. Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yaşanan dayanışma ve birlik içinde olunması, zor zamanların üstesinden birlikte gelinebileceğini göstermektedir. Bu nedenle her zaman birlik olmak, sorunları çözmek için ortak güç kullanmak ve dayanışmayı esas almak önemlidir.

İpek ÜREK
Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih


Güçlü Toplumların Temel Taşı: Birlik ve Beraberlik

Toplumların, gelişimleri ve ilerlemeleri için en önemli unsurlardan biri; birlik ve beraberliktir. Birlik ve beraberlik, insanların, manevi duygularla bir araya gelmesi ve ortak hareket etmesi anlamına da gelir. Bu kavram; toplumların dayanışma içinde olduğu, değerleri paylaştığı ve ortak sorumlulukların üstlendiği sosyal bir yapıyı ifade ettiği gibi aynı zamanda, her toplumda farklı sembollerle karşımıza çıkmaktadır. Örneğin: Düğün, cenaze, bayram, mevlîd gibi toplu gerçekleştirilen organizasyonlarda sürdürülen; yemekler, ibadetler veya ritüeller birer sembol niteliği taşımıştır.
Birlik, çeşitlilik içinde birleşme anlamına da gelmektedir. Farklı kültür, gelenek, din ile dillerden tezyin edilmiş insanlar bir araya gelerek, ortak amaçlar peşinden koşabilidği üzere toplumun haiz zenginliklerini keşfetmesine, farklı bakış açılarından beslenmesine olanak sağlamıştır. Bu sebeple, toplum içinde çatışmalar azalır, uyum ve barış ortamı oluşur. Beraberlik ise aynı zemin üzerinden farklı dinamiklerle şekillenir. “Birlikten kuvvet doğar.” veya “Tek kanatla kuş uçmaz.” atasözlerinden yola çıkarak, toplumda yapılması zor olan işlerin bile dayanışma ve iş birliğiyle, hemen çözüme kavuşturulduğunu gözlemlemekteyiz. İnsanlar bir araya geldiklerinde ortak noktalara odaklanabilir, daha etkili kararlar alabilirler ve toplumsal kurallara çözüm üretebilirler. Böylelikle, toplumlar daha dirençli ve krizlere karşı daha hazırlıklı olurlar. Doğal afetler, ekonomik krizler veya salgın hastalıklar gibi zorlu zamanlarda maddi veya manevi destek sağlanır ve ortak mücadele ederler. Bu ifadeden hareketle insanlar, sadece kötü süreçlerde değil; iyi süreçlerde de bir arada maneviyatı paylaşırlar.
Sonuç olarak, birlik ve beraberlik güçlü toplumların temel yapı taşıdır. Toplumların kalkınması, ilerlemesi ve sorunlarıyla başa çıkabilmesi için birlikte hareket etmesi ve dayanışma içinde olması vazgeçilmez bir koşuldur. Bu koşulu sağlayan toplumlar; daha adil, hoşgörülü ve sürdürülebilir bir dünya için örnek olarak gösterilebilir.

Zozan KAYA
Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji