Şimdi yükleniyor

Yeni ve Değişen Dinamikler: Türk Dünyası Gençliği Yaratıcı Kültür Endüstrileri Değişim Programı

yke 2022 94

Yeni ve Değişen Dinamikler: Türk Dünyası Gençliği Yaratıcı Kültür Endüstrileri Değişim Programı

Yerli Düşünce Derneği ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) arasında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla 23-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen “Türk Dünyası Gençliği Yaratıcı Kültür Endüstrileri Değişim Programı” kapsamında Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören İletişim Fakültesi öğrencileri, bir haftalık program dâhilinde ülkemizin kültür odaklı kalkınmasında yol gösterecek önemli etkinliklere katılarak, bu kapsamda kardeş ülke Kırgızistan’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Yaratıcı kültür endüstrileri kavramı sinema, müzik, tiyatro, kitap ve yazılı basın, radyo ve televizyon yayıncılığı, reklamcılık, tasarım, görsel sanatlar, performans sanatları, yazılım ve bilgisayar oyunları gibi fikri mülkiyete dayanan ve odağında kültürel yaratıcılık yer alan sektörleri ifade etmektedir. Yaratıcılığı ve yeniliği sanatsal ve kültürel öğelerle harmanlayan ve bunun çıktısını da ticarileştirmeyi amaç edinen yaratıcı endüstrisi, artık kalkınma planlarının önemli bir parçası olmuştur.

Tüm bu kapsamda bir yandan Türkiye ile Kırgızistan arasında ortak kültürel değerlere, sanata, tarihe, iletişim teknolojilerine ivme kazandırmak amaçlanırken diğer yandan proje dâhilinde katılım gösteren öğrencilerin kültür endüstrileri alanında sektör temsilcileri ile buluşmaları sağlanarak ihtiyaç duydukları bilgi, tecrübe ve deneyimlere ulaşması hedeflenmiştir. Yine bu kapsamda katılımcıların yaratıcı iş fikirlerini konuşmacılara aktarması ve profesyonel bağlantılar kurması için fırsatlar yaratılması amaçlanmıştır. Gençlerin, üniversite ziyaretleri ile bilgi, deneyim, tecrübelerinin paylaşılması neticesinde, proje sonucunda genç girişimcilerin bu proje sayesinde uluslararası pazarlara giriş imkânları artırılarak, ülkemizdeki sosyal imkânlara ve öğretim hayatına doğrudan teşvik edilmesi hedeflenmiştir.

Nitelikli eğitim çalışmalarıyla dikkat çeken Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen bu değişim programında, projede yer alan öğrenciler öncelikle KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN, Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sezai TÜRK ve İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Uğur ÜNAL ile bir araya gelerek, Manas Üniversitesi hakkında bilgi aldılar.

“Yaratıcı Kültür Endüstrileri” kapsamında yoğun bir haftalık program süreci geçiren katılımcılar, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde düzenlenen panel ve söyleşiye katıldılar. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı ve Yönetmen Artıkpay Süyündükov, Doç. Dr. Begayım Maksutova, Öğr. Gör. Dr. Topçugül Narmamatova, T. Okeev Kırgız Film Millî Sinema Stüdyosu Müdürü Akzhol Bekbolotov ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Medya Manas ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Dr. Bülent Namal’ın katılımıyla gerçekleştirilen panel ve söyleşide; Kırgız Sinemasının Tarihi ve Günümüzdeki Durumu, Kırgızistan’da Reklamcılık ve Halkla İlişkiler: Mevcut Durum ve Ana Eğilimler, Dünden Bugüne Kırgız Medyası, Kültür Endüstrileri, Ortak Yapımlar ve Medya Manas konuları hakkında projede yer alan öğrencilere bilgi verildi. Katılımcı öğrenciler, aynı zamanda Cengiz Aytmatov’un “Beyaz Gemi” hikâyesinden uyarlanan “Shambala” filmini, Yönetmen Artıkpay Süyündükov’un da eşliğiyle izleme imkânı buldu.

Kırgızistan’da çeşitli ziyaretlerde bulunan öğrenciler, T. Okeev Kırgız Film Millî Sinema Stüdyosu, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Televizyon ve Radyo Yayın Kurumu (KTRK) ve Medya Manas’a ziyarette bulundular. Öğrenciler buralarda, aynı zamanda kurum hakkında bilgi aldılar.

Ata topraklarında bulunan genç iletişimciler, başkent Kırgızistan’ı da gezmeyi ihmal etmediler. Kırgız halkının millî gururu olan, tarihî ve kültürel anıtların muhafaza edildiği Kırgızistan Millî Tarih Müzesi başta olmak üzere Ata Beyit, Ala-Too Meydanı, Ala Arca Milli Parkı, Supara Etnik Tesisleri gibi öne çıkan mekânları gezerek, aynı zamanda kültürel faaliyetlerde de bulunmuş oldular.

Bir hafta süren etkinlik sonrasında, projeye katılım sağlayan öğrencilere sertifika ve plaket takdim edildi. Yerli Düşünce Derneği Başkanı Sayın Metin Gündoğdu’nun da katılım gösterdiği törende, bir de tanıtım filmi gösterildi.
“Türk Dünyası Gençliği Yaratıcı Kültür Endüstrileri Değişim Programı” kapsamında programa katkı sunan akademisyen, sektör temsilcileri ve öğrenciler, proje hakkında değerlendirmede bulundular.

Narin Nur AKDİ
Proje Koordinatörü

Gelişmişliğin ve kalkınmanın en önemli bileşenlerinden olan yaratıcı kültür endüstrileri; bireysel yaratıcılık, beceri ve yeteneğe dayanan; yaratıcı üretim süreçlerine başvurarak ticari değer, istihdam ve fikri mülkiyet hakları yaratan alanlardır. Yaratıcı kültür endüstrileri bir yandan kültürel çeşitliliğe ve sosyal kalkınmaya destek sağlarken, diğer taraftan da ulusal ekonomilere ihracat geliri sağlayan, istihdam yaratan, millî geliri artıran yenilikçi endüstrilerdir.

Ülkemizin, yüksek oranda genç nüfusa sahip olması nedeniyle bu kaynağı etkili ve verimli bir şekilde kullanması, geleceğe gençlerini hazırlaması; girişimcilik, yenilik ve yaratıcılık, kültür, sanat, beceri ve yetenek gibi kavramların etrafında umudumuz olan gençlerin şekillendirilmesi ve yetiştirilmesi önem arz etmektedir.

Biz de Yerli Düşünce Derneği olarak, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz projeyle, genç arkadaşlarımızın yaratıcı kültür endüstrileri odağında ve girişimcilik sisteminde aktif olarak yer almalarını sağladığımızı düşünüyoruz. Bu vesileyle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ne paydaşlığı için teşekkür etmek istiyorum.

Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi Rektörü

Gençlerimizi bilimin, millî ve manevi değerlerimizin rehberliğinde yetiştirerek insanlık için büyük bir katma değer üreten üniversitemiz, bu yönüyle Türk dünyasında saygın bir yer edinmiş, Türk dünyasını oluşturan Türk halklarının güvenine mazhar olmuş, son dönemde her alanda gösterdiği üstün gelişmelerle “bir üniversiteden ötesi…” sloganının hakkını vererek, başarılarını taçlandırmıştır.

Kardeşlerimiz, bağımsızlıklarına kavuşup da büyük bir bekleyişin ardından nihayet vuslata eriştiğimiz dönemde Türkiye ile Kırgızistan’ın en anlamlı ortak projesi olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitemiz kurulmuştur. Üniversitemizin kültür danışmanlığını yapmış olmasıyla övündüğümüz dünyaca ünlü büyük yazarımız Cengiz Aytmatov, “Kim düşünürdü hiçbir şeyin bulunmadığı bomboş araziye Kırgız-Türk üniversitesinin inşa edileceğini, binaların yapılacağını, binlerce gencimizin, kızımızın, oğlumuzun burada dünya seviyesinde bilim ve eğitim alacağını, kim bilebilirdi? Bu üniversitenin 21. yüzyıla manevi ve ilmî alanda katkı sağlayacağını kim bilebilirdi? Bu, tarihin bize verdiği bir şanstır.” sözleriyle üniversitemizin Türk dünyası ve Türk dünyamıza gönül vermiş şahıslar için ne kadar büyük bir önemi olduğunu ifade etmiştir.
Üniversitemiz kurulmuş, Türk dünyasına çok önemli hizmetlerde bulunmuş, o günden bugüne ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki bağ güçlendikçe güçlenmiştir. Son olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde saygıdeğer Türk dünyası liderlerimizin katılımlarıyla gerçekleştirilen “Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi’nde”, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin adının “Türk Devletleri Teşkilatı” olarak değiştirilmesi ve Türk devletlerinin ortak çıkarlarının bulunduğu stratejik belge olan “Türk Dünyası 2040 Vizyonu”nun kabul edilmesi kararı dostluğumuzu, kardeşliğimizi, “dilde, fikirde, işte birlik” anlayışımızı zirveye taşımış, dünya tarihine de etkisi olacak büyük bir adım atılmıştır.
Liderlerimiz, Allah’ın izniyle, olmaz denilen bir hayali oldurmuş, gençlerimize, birlikte koşar adımlarla ilerleyecekleri yolların taşlarını döşemiş, Türk dünyasının her zamankinden daha bir, daha iri, daha diri olmasını sağlamışlardır. Allah, kalplerimizi büyük bir umut ve mutlulukla dolduran saygıdeğer liderlerimizden razı olsun, bize bu unutulmaz günleri yaşatan Yüce Rabb’imize hamdolsun!

Bundan böyle yapmamız gereken, Türk dünyasının bütün unsurları olarak var gücümüzle çalışmak, Yüce Allah’ın yardımıyla büyük bir sinerji meydana getirerek, olmaz denilenleri oldurmaktır. Manas Üniversitemizde bütün işlerimiz ve çabamız bu hedefe ulaşmak, Türk dünyamızın bu güzide eğitim kurumunu bir dünya markası hâline getirmek içindir. Elbette bu ülküye gönül vermiş tüm kurumlarımızı desteklemek ve onlarla iş birliği yapmak da bizim çok önem verdiğimiz bir husustur.

Bu kapsamda Türk dünyası gönüllüsü Bakanımız Sayın Yalçın Topçu’nun önderliğinde kurulan Yerli Düşünce Derneği de iş birliği yaptığımız kurumların başında gelmektedir.

Yerli Düşünce Derneği’nin, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla düzenlediği “Türk Dünyası Gençliği Yaratıcı Kültür Endüstrileri Değişim Programı” kapsamında Türkiye’mizden üniversitemize gelip Ata yurt topraklarımızda kardeşleriyle buluşan gençlerimizi dinlemek, onların heyecanını ve mutluluğunu görmek hepimizi duygulandırmış, mutlu etmiştir. Gençler, burada oldukları kısa sürede pek çok kurumu ziyaret etmiş, Kırgızistan’ın kanaat liderleri olan aksakallarımızla tanışmış, bilim, kültür, sanat etkinliklerine katılmış, köklü dostluklara evrileceğine inandığımız ilişkiler geliştirmişlerdir. Türk dünyası gençliğimizi devletlerimizin sağladığı büyük imkânlarla aynı çatı altında buluşturan, onlara Türklük bilinci kazandıran Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitemiz, Yerli Düşünce Derneği’nin bu etkinliği ile bir kez daha kardeş gençlerin buluşma yeri olmuştur. Buna şahit olmak ne büyük bir mutluluktur! Gençlerimizin bilimin, millî ve manevi değerlerimizin rehberliğinde, nitelikli birer “Türk Dünyası Neferi” olarak yetiştiğini; dostluklarını, kardeşliklerini, iş birliklerini pekiştirdiğini görmek ne muazzam bir sevinçtir! Bir gencimizin, “Ben kendimi küçük bir ülkenin vatandaşı olarak görüyordum; Manas Üniversitemize gelince kocaman bir Türk dünyasının vatandaşı olduğumu gördüm.” cümlesini duymak ne tarif edilemez bir duygudur! Göreve atandığımızdan bu yana 25 yıllık Türk dünyası tecrübemizi üniversitemizin gelişmesine aktarmamız, gece gündüz demeden çalışarak üniversitemizi uluslararası saygınlığı olan kuruluşların bilimsel başarı listelerine sokmamız, Manas Televizyonu’muzun karasal yayınını başlatarak bütün ülkede izlenmesini sağlamamız, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın Tıp Fakültemizin kurulması emrini yerine getirmemiz ve bize bu şerefli görevi tevdi ederek Türk dünyamıza en anlamlı alanda hizmet etmemizi sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a minnettar olmamız, kendilerinin bize bahşettikleri bu şansla bu güzelliklere şahitlik edebilmemiz, bunlara katkı sağlayabilmemizdendir.
Bu duygularla ve bu vesileyle başta Sayın Bakanımız olmak üzere Yerli Düşünce Derneği’nin tüm neferlerine böyle önemli bir etkinliği düzenledikleri için teşekkür ediyor, iş birliklerimizin artarak devam edeceğine inanıyor, Ata yurttan tüm Türk dünyasına selamlarımı iletiyorum.

Prof. Dr. Mehmet Sezai TÜRK
Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Yerli Düşünce Derneği tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen “Türk Dünyası Gençliği Yaratıcı Kültür Endüstrileri Değişim Programı” Kırgızistan’da başarıyla gerçekleştirildi.

Bir hafta boyunca proje kapsamında Kırgızistan’a ve üniversitemize gelen öğrenciler, Kırgızistan’ın iletişim uzmanları ve akademisyenler ile buluştular, ayrıca ülkenin büyük medya kuruluşlarını gezdiler. Türk Dünyası Cumhuriyetleri arasında nitelikli eğitim çalışmalarını yürütmeyi ve dil, tarih, edebiyat, kültür, sanat, ekonomi ve spor alanındaki iş birliğini en üst seviyeye taşımayı amaçlayan üniversitemiz, “Türk Dünyası Gençliği Yaratıcı Kültür Endüstrileri Değişim Programı”nın verimli bir şekilde geçmesi için tüm şartları sağladı. Türkiye’den gelen öğrenciler, üniversitemiz rektörlüğü ile buluştuktan sonra, İletişim Fakültesi’nde “Türk Dünyası Gençliği Yaratıcı Kültür Endüstrisi” paneli ve söyleşisine katıldılar. Bu etkinlikler kapsamında öğrenciler; üniversitemiz İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi, Kırgız Cumhuriyeti Halk Sanatçısı, Yönetmen Artıkpay Süyündükov, Yusuf Balasagun Kırgız Millî Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Begayım Maksutova, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Topçugül Narmamatova, KTMÜ Radyo-Televizyon (Mediamanas) Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Dr. Bülent Namal ve Tölömüş Okeev Millî Kırgız Film Sinema Stüdyosu Genel Müdürü Akzhol Bekbolotov ile buluştular. Kırgızistan’da gazetecilik, halkla ilişkiler ve sinema alanlarına yönelik önemli bilgiler edindiler.

Bilimsel etkinliklerden sonra öğrenciler, üniversitemizin iş birliği ortakları olan Kırgız Ulusal Radyo ve Televizyon Yayın Kurumu ve Tölömüş Okeev Millî Kırgız Film Sinema Stüdyosu’nu ziyaret ettiler. Kırgız Ulusal Radyo ve Televizyon Yayın Kurumu 1931 yılında kurulmuş olup, günümüzde internet ve dijital ortamlarda yayıncılık yapan devlet kurumudur. Ayrıca kültür, dil ve tarih, müzik, spor, çocuk ve haber televizyon ve radyo kanalları faaliyet göstermektedir. 80 yıllık tarihi olan Tölömüş Okeev Millî Kırgız Film Sinema Stüdyosu; kısa, uzun metrajlı ve animasyon filmlerinin yapımcılığını yapmaktadır.
Üniversitemizin, modern ve çağdaş eğitim sistemi ile donatılmış Türk gençlerinin, ortak anlayış ile bilinçli, kendine yetebilen, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirme misyonundan yola çıkarak şunu belirtmek gerekir ki, “Türk Dünyası Gençliği Yaratıcı Kültür Endüstrileri Değişim Programı” hem bu misyona katkı sağlama açısından hem de iki ülke arasında dostluk, kardeşlik, dayanışma ve iş birliği ilişkilerinin sürdürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Akzhol BEKBOLOTOV
T. Okeev Kırgız Film
Millî Sinema Stüdyosu Müdürü

2022 yılının Eylül ayında, “Yerli Düşünce Derneği” tarafından Türkiye ve Kırgızistan’da İletişim Fakültesi Bölümü’nde okuyan öğrencilerin film endüstrisi alanında kaynaşma projesi gerçekleştirildi.
Bu proje kesinlikle desteklenmeli. Çünkü bugünün öğrencileri, yarının profesyonelleridir. Dolayısıyla bugünün öğrencilerinin birbirileriyle tanışmaları, arkadaş edinmeleri, tecrübe kazanması, fikir alışverişi yapmaları; yarının ortak, profesyonel film projelerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağı açıktır.
Türk dünyası, kardeş ülkeler arasında; kültür, bilim ve eğitim alanlarındaki ilişkiler daha da üst düzeyde geliştirilmelidir. Çağın ihtiyacı ve talebi de budur.
Biz; dilimiz, kalbimiz, tarihimiz, kültürümüz, manevi değerlerimiz ortak olan bir milletiz. Dolayısıyla ortak kültürümüzü yansıtan görsel ve işitsel projeler gerçekleştirmek için karşılıklı bir arzunun yeterli olduğunu düşünüyorum.
Böyle hedeflerle “Yerli Düşünce Derneği” tarafından düzenlenen bu projelerin çalışmalarını takdirle karşılıyorum ve Türk dünyası kardeş ülke halklarının kültürel bağlarının genişletilmesinde önemli bir rol oynadığını düşünüyorum.
Dr. Bülent NAMAL
MEDIAMANAS Müdürü
Ata yurdumuz Kırgızistan’ı, özellikle Tanrı Dağları’nın eteklerinde kurulu olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitemizi ziyaret eden konuklarımız, ana yurda döndükten sonra mutlaka bir vesileyle tekrar üniversitemize gelirler.
Sanırım onları gönül coğrafyasındaki Manas Üniversitesi’ne çeken en önemli unsur, Türk dünyası gençlerini bir arada görebilmenin, onların dostluğuna, kardeşliğine, birliğine şahit olabilmenin verdiği mutluluk duygusudur.

“Dilde, fikirde, işte birlik” şiarının vücut bulduğu yerlerden biri de Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’dir. Burada Manaslı gençler konuşurken, Türkiye Türkçesi ile Kırgız Türkçesinden kelimeleri bir arada kullanır, hatta buna “Manas Dili” derler; birlikte düşünüp, birlikte çalışıp, öğrenip faydalı işler üreterek birlikten güç doğacağını tecrübe ederler. Öğrenim gördükleri süre boyunca pekiştirdikleri dostluklarını, kardeşliklerini üniversite yıllarından sonra da devam ettirip böylece aynı zamanda büyük bir “network”e sahip olup bundan, profesyonel yaşamlarında da faydalanırlar.

Yerli Düşünce Derneği’nin, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlediği “Türk Dünyası Gençliği Yaratıcı Kültür Endüstrileri Değişim Programı”nın, bu birlikteliğe güzel bir katkı sağladığını burada hep birlikte gördük. Programa Türkiye’den katılan birbirinden güzel gençlerimiz, Manas Üniversitemizdeki kardeşleriyle tanışıp kısa sürede dostluklar edinip birer Manaslı olup ülkemize döndüler. Onların, Türk dünyasından kardeşleriyle kurdukları bu dostlukları ilerleteceklerine, bundan sonra da gönül ve güç birliğiyle hareket edeceklerine şüphemiz yok.

Gençlerimizin heyecanını, mutluluğunu görünce bu tür etkinliklerin ne kadar faydalı olduğunu düşündüm bir kez daha. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın Genç Liderler Programı kapsamında Türk dünyasından gençleri Türkiye’de buluşturduğu etkinlik de çok güzel dostluklara, gençlerin birbirlerini yakından tanımalarına, birbirleriyle ne kadar da aynı olduklarını görmelerine vesile olmuştu. Etkinlik sona erip de dönüş vakti gelince, başlangıçta birbirini hiç tanımayan gençlerin ağlayarak sarılıp vedalaştıklarını görmek benim de gözlerimi doldurmuştu. O gençler hâlâ iletişim hâlindeler. Yine TRT’nin, Radyo Günleri buluşmalarında kurduğumuz dostlukların yayında birliğe dönmesi, ortak yayınlara vesile olması, böylece her birimizin yayın alanını genişletmesi bu etkinliklerin faydasına bir başka örnektir. Bu iş birliklerinden sonra biz MEDIAMANAS’ta “dilde, fikirde, işte + yayında birlik” sözünü söylemeye başladık sıklıkla. Bu vesileyle Yerli Düşünce Derneği’ne ve tüm kurumlarımıza bu güzelliklerin yolunu açtıkları için bir kez daha teşekkür etmek isterim.

“Türk Dünyası Gençliği Yaratıcı Kültür Endüstrileri Değişim Programı”na katılan gençlerde de aynı heyecan, aynı coşku vardı. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Medya Merkezi MEDIAMANAS’ı (Radyo Televizyon Müdürlüğü) mutlulukla gezmeleri, buradaki imkânlardan, yapılan işlerden çok etkilendiklerini söylemeleri bizi de mutlu etti, işimizi her zaman daha iyi yapma hevesimizi artırdı. Bu nedenle birimimizi daha da yakından tanımak isteyen sevgili gençlere “Türk Dünyası Gençliği Yaratıcı Kültür Endüstrileri Söyleşisi”nde MEDIAMANAS’ı daha ayrıntılı olarak anlattım. Yerli Düşünce Dergisi’nin saygıdeğer okurlarına da devletimizin sağladığı geniş imkânlar ve Rektörlüğümüzün önemli desteğiyle oluşturduğumuz, her alanda geliştirmek için ekip olarak var gücümüzle çalıştığımız MEDIAMANAS’ı özetle tanıtmak isterim:
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Medya Merkezi MEDIAMANAS, tüm Kırgızistan’a karasal radyo ve televizyon yayınları yapmaktadır. Karasal yayının yanı sıra Manas Radyosu, internetten, Eutelsat uydusundan ve mobil uygulamalardan; Manas Televizyonu ise internetten ve Kırgızistan’ın önde gelen dijital yayın platformlarından takip edilebilmektedir. MEDIAMANAS, üniversitenin sosyal medya hesaplarını ve internet sitesinin ana sayfa haberlerini yönetmekte; üniversitenin aylık bülteni, özel bültenlerin içeriği ve tasarımı, görsel ve işitsel ders materyalleri MEDIAMANAS tarafından hazırlanmaktadır.

Yayınlarını, Manas Üniversitesi’nin medya organı olmanın sorumluluğuyla gerçekleştiren MEDIAMANAS; akademisyenlerin, öğrencilerin, kanaat önderlerinin, sanatçıların ve toplumun çeşitli kesimlerinden insanların gönüllü katkı sunduğu zengin, nitelikli ve düzenli bir yayın akışıyla toplumla buluşmaktadır. Türk dünyasının ortak kanalı olmayı hedefleyen Manas Radyosu ile Manas Televizyonu’nda gençliği ilgilendiren her konu, eğitim, enformasyon ve gençlik programları; Türkiye, Kırgızistan ve Türk dünyası ile ilgili programlar, münazara programları, kültür, sanat, teknoloji, sağlık, spor, üniversite yaşamı, sosyal medya gündemi konulu programlar ve daha pek çok alanda ilginç güncel konular ve konuklarla hazırlanan programlar, canlı konser yayınları izlenebilmekte ve dinlenebilmektedir. Bu yayınların hazırlanması sürecine, öğrencilerin dâhil olmasına özellikle önem verilmekte, öğrenciler gerçek yayıncılık ortamında profesyonel yayıncılık hayatına hazırlanmaktadır. MEDIAMANAS’ta yeni yayıncılık teknolojileri ve yayıncılıktaki gelişmeler yakından takip edilmekte, yeni medya yayıncılığına geçiş gibi hususlarda Kırgızistan medyasında öncü olunmaktadır. MEDIAMANAS’ın üstünde çalıştığı ve büyük gelişme sağladığı alanlardan biri “metaverse” konusudur. Bu çalışmaların neticesinde yakında üniversite ve medya merkezi “metaverse”e de taşınacak, “öte evren”de tanıtım ve irtibat ofisi, yayın, seminer ve konser platformları kurulacaktır.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin bütün haberlerini hazırlayan MEDIAMANAS, bunların Türkiye, Kırgızistan ve diğer Türk dünyası medya kanallarında da yayınlanmasını sağlamakta, üniversitenin tanıtımına, faaliyetlerin toplum tarafından duyulmasına büyük katkı vermektedir. Üniversitenin yanı sıra Türkiye’nin, Türk kurumlarının ve kuruluşlarının tanıtılmasına, faaliyetlerden halkın haberdar edilmesine çaba gösteren MEDIAMANAS, kurumlar için tanıtım filmleri, haberler hazırlamakta, bunların yayınlanmasına katkı sunmaktadır. Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun yayınlarını bütün Kırgızistan’a aktaran MEDIAMANAS, Türk medyasıyla yakın çalışmakta, örneğin TRT ile “Çevrimiçi Dijital Medya ve Görüntü Eğitimleri” gibi pek çok etkinlik düzenlemektedir.

Yaptığı işlerdeki kalitesiyle tanınan MEDIAMANAS, Kırgızistan’ın Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanlığı, Sağlık Koruma Bakanlığı, Eğitim ve Bilim Bakanlığı gibi bakanlıklarının da iş birliğinde öncelikli tercihi hâline gelmiştir. Pandemi süresince tüm kurumlar kapalıyken, Manas Üniversitesi’nin sosyal sorumluluk misyonu gereği çalışmasına aralıksız devam eden MEDIAMANAS, Eğitim ve Bilim Bakanlığı için 1000’e yakın ders çekimi ve montaj yapmış, ortaöğretim öğrencilerinin öğrenimlerinin aksamamasına büyük katkı sunmuş, MEDIAMANAS ekibi, Bakan tarafından teşekkür belgesiyle taltif edilmiştir. Bu süreçte Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanlığı’nın sosyal spotları, Sağlık Koruma Bakanlığı’nın sosyal spotları ile halkı eğitici radyo-televizyon programları yine MEDIAMANAS tarafından çekilip üniversite logosu ile devlet televizyonlarında yayınlanmıştır.

Manas Üniversitesi’nin 11 ülkenin 94 üniversitesinden binlerce öğrenciye ulaşan büyük projesi, Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı’nın canlı televizyon yayınları da yine MEDIAMANAS tarafından yapılmıştır. MEDIAMANAS şehirde kültür, sanat etkinlikleri düzenlemekte, saygın kurumlar tarafından düzenlenen etkinliklere görünürlüğün artırılması için iştirak etmekte, Türkiye’nin resmî kurumlarının Kırgızistan’da etkinlikler düzenlemesine yardımcı olmakta, bunları koordine etmekte, Türkiye’de resmî kurumlar tarafından düzenlenen Kırgızistan’ı da kapsayan etkinliklere büyük katkılar sunmaktadır. MEDIAMANAS bu konuda en çok TRT, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TİKA, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, İletişim Müşavirliği, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi gibi saygın resmî kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmaktadır.

Türk Dünyası Gençliği Yaratıcı Kültür Endüstrileri Değişim Programı ile Türk dünyası gençlerini buluşturan, onların “bir olmasına, iri olmasına, diri olmasına” katkı sağlayan, bizlere bu güzelliğe şahit olma ve bu yazıyla da Yerli Düşünce Dergisi’nin değerli okurlarına MEDIAMANAS’ımızı tanıtma fırsatını veren, zaman ayırıp bu yazıyı okuyan tüm dostlarımızı ata yurdumuzdan saygıyla selamlarım.

Samara BATABEKOVA
Yerli Düşünce Derneği
Kırgızistan Temsilcisi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün katkıları ile Yerli Düşünce Derneği tarafından gerçekleştirilen “Türk Dünyası Yaratıcı Kültür Endüstrileri Değişim Programı” adlı projenin koordinatörüydüm. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleşen projenin genel amaçları, “Yaratıcı Kültür Endüstrileri” kavramlarından oluşan; medya, sinema, halkla ilişkiler, televizyon, radyo, gazetecilik gibi iletişim sektörü alanında gençlerin becerilerinin geliştirilmesini sağlamak idi. Yine bu bağlamda, Türk dünyasını temsilen seçilen Kırgızistan ile Türkiye olarak iki kardeş ülke arasında kültürel bağları, ortak değerleri pekiştirmenin yanında; sanat, tarih, teknoloji gibi sosyo-kültürel ilişkilere de ivme kazandırmak amaçlanmıştır.

Program kapsamında düzenlenen panel ve söyleşide, Türkiye’den gelen gençler kültür endüstrileri alanında sektör temsilcileri ile buluşarak ihtiyaç duydukları bilgi, tecrübe ve deneyimlere ulaşması sağlanmıştır. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü, İletişim Fakültesi ve Media Manas’ı ziyaret ederek; Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk ve değerli hocalarla tanışmaktan memnun olduk. Kendi ülkemi genç iletişimcilere tanıtmak büyük bir şerefti. Bir hafta boyunca organize ettiğimiz programla; tarihî yerleri ziyaret ettik, Kırgız yemeklerini denediler, halk sanat müziklerini dinlediler ve Kırgız halkı ile tanıştılar.

Türk dünyasının ünlü yazarlarından biri olan ve Türk kültür zenginliğini dünyaya tanıtan Cengiz Aytmatov’un mezarını ziyaret ederek, öğrencilerle beraber ruhuna Fatiha okuyup kendisini andık. Daha sonra, Kırgızistan’a gelip görmeden olmaz dediğimiz yerlerinden biri olan Tanrı Dağları’nın eteklerinde eşsiz doğal manzarasıyla Ala Arça Millî Parkı’na gittik. Başka gittiğimiz yerleri sayarsam çok olur ama yine de gezilecek çok yer kaldı ve biz onları bir sonraki buluşmaya bıraktık. Düzenlendiğimiz programın hem kültürel açıdan hem de iletişim açısından öğrencilere çok katkı sağladığını ummuyorum. Gençler iyi ki geldiler, iyi ki onlarla tanıştık. Memleketimde onları ağırlamak ve memleketimi onlara tanıtmak beni çok mutlu etti. Herkese rahmat ve görüşkönçö… (Rahmat-Teşekkür Etmek, Görüşkönçö-Görüşmek Üzere)

Ayşegül YAŞAR
Başkent Üniversitesi Radyo,
Televizyon ve Sinema

Türk Dünyası Gençliği Yaratıcı Kültür Endüstrileri Değişim Programı kapsamında, “Ata Toprakları”nda geçirdiğimiz bir hafta, şüphesiz ki ben ve ekip arkadaşlarımın hayatları boyunca unutamayacağı, her zaman yüzümüzde sıcak bir tebessümle hatırlayacağımız onlarca anıya ev sahipliği yaptı. Samara Batabekova Hoca’mızın önderliğinde gezdiğimiz, gördüğümüz yerler sayesinde tarihî, kültürel ve entelektüel açıdan da oldukça verimli geçen bir hafta oldu bizler için. Tatmadığımız tatları tatma, görmediğimiz yerleri görme, solumadığımız havaları soluma ve bir Ata toprağını ziyaret etme fırsatını bizlere sunan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne ve Yerli Düşünce Derneği’ne çok teşekkür ederim. Türkiye’den her gün bizlere mesaj atan, bizleri düşünen Narin Hanım ve Koray Bey’e de çok teşekkür ederim. Ayrıca bizleri Kırgızistan’a ayak bastığımız andan itibaren bizi bir dakika bile yalnız bırakmayan, her an yanımızda olan, her ihtiyacımıza koşan, her isteğimizi yerine getiren ve bizler için elinden gelen her şeyi yapan Samara Hoca’mıza çok teşekkür ederim. Son olarak ekipte yer alan ve bir hafta boyunca beraber hareket ettiğimiz herkese de yine çok teşekkür ediyorum. Bu değişim programında tanıdığım insanlar, kültürler ve ülke sayesinde kendimi geliştirdiğime inanıyorum. Umarım bundan sonra daha farklı etkinliklerde de görüşme fırsatımız olur.

Harun Furkan YAĞBASAN
Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü Radyo, Televizyon ve
Sinema – Doktora

Öncelikle bu projenin fikirsel üretim aşamasından projeleştirilmesine kadar emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. “Türk Dünyası Gençliği Yaratıcı Kültür Endüstrileri Değişim Programı” doğrultusunda Kırgızistan’ın Bişkek şehrine yapmış olduğumuz bir haftalık ziyaret, hafızalarımızın ve hatıralarımızın en derinlerine işledi. Bu özel projenin yürütücülüğünü üstlenen Yerli Düşünce Derneği’nin çok kıymetli yönetim kuruluna, bilhassa sürecin koordinasyonu ve yürütülmesi hususunda incelikle bizlere yol ve yön gösteren Narin Hanım ve Koray Bey’e hassaten şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca projeye destek veren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza, Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne tüm destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere binlerce kilometre uzakta evimizde hissettiren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin bütün kıymetli hocalarına, projenin gerçekleştirilmesi için tüm fedakârlıkları yapan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk Hoca’mıza ve Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Alpaslan Ceylan Hoca’mıza minnetlerimi sunuyorum. Kırgızistan gezisi süresince on kişilik ekibi üstün bir sabır, nezaket, ilgi ve dostlukla karşılayan, gezdiren ve istisnasız herkesin talebini yerine getirmek için canla başla didinen Sevgili Samara Batabekova’ya ise ne kadar teşekkür etsek o kadar az.

23 Eylül 2022 Cuma günü binlerce kilometre uzaklardaki “Ata Toprakları”na yolculuğumuz yorgun ama bir o kadar heyecanla başladı. Birbirini hiç tanımayan on kişi, bu özel proje için bir araya gelmiş ve daha önce adını pek çok kez tarih sayfalarında duyduğumuz Orta Asya’nın en ortasına doğru yola çıkmıştı. Zira bu yorgunluk, gözleri birkaç saat sonra Tanrı Dağları eteğinde açınca silinecek ve kutsal toprakların kokusuyla ruh, kendini yenileyecekti. Oldukça uzak bir coğrafya ancak bu kadar yakın olabilirdi. Bir hafta içinde Bişkek’in altı üstüne gelmiş, gezilebilecek her yer gezilmiş, tozlu sayfalar açılmış ve tarih âdeta o meşhur dağlardan inen atlıların nal sesleriyle kulaklara işlenmiş, yakın tarihin acısı yüreklere kopuz sesleriyle nakşetmiş, binlerce yıllık kültür solunmuş, kazanlar kaynamış, en güzel yemekler damaklarda kalmıştı.

Kırgızistan seyahatinin en çarpıcı yanlarından biri ise şüphesiz karşılaştığımız Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi olmuştu. Ülkemizde en saygın ve en üst düzey eğitim veren üniversitelerle mukayese edilebilecek donanım ve yeterlilikteki bu üniversitemiz, sunmuş olduğu imkânlar ile ülkemizle gurur duymamızı sağladı. Bilhassa İletişim Fakültesi ve “Media Manas” iş birliği, geleceğin iletişimcileri için oldukça önemli imkânlar vaat etmektedir. Zira uluslararası 41 ödüle layık görülen “Şambala” filminin yönetmenin aynı zamanda İletişim Fakültesi’nde ders veren bir hoca olmasının yanı sıra filmini, bizlerin eleştirilerine sunacak mütevazılıkta bir yüreğe sahip olması, bizleri oldukça derinden etkiledi. Panel ve söyleşilerin gerçekleştirildiği ortamda Kırgız ve Türk öğrencilerle buluşmak, şüphesiz çok özel yerlerde kendini sürekli anımsatarak ve yüzlerdeki tebessümlerle yâd edilerek eşsiz tecrübeler arasındaki yerini alacaktır.

Ayşe Irmak ÖZTÜRK
Başkent Üniversitesi
Halkla ilişkiler ve Tanıtım – İletişim ve Tasarımı

Öncelikle “Türk Dünyası Gençliği Yaratıcı Kültür Endüstrileri Değişim Programı”nın gerçekleştirilmesinde emeği geçen Yerli Düşünce Derneği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra Narin Hanım ve Koray Bey’e teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kırgızistan’da bizi gezdiren, her sorumuzu bıkmadan usanmadan cevaplayan, gezi sırasında çok değerli bilgilerle bizi aydınlatan Samara Batabekova Hoca’mıza da ayrıca özel bir teşekkür ediyorum.

Kırgızistan macerası en başından sonuna kadar çok keyifli ve öğretici geçti. Ata topraklarında olmak, o havayı solumak çok değerliydi. Her ne kadar Ata topraklarında olsa da farklı bir ülkede ve farklı bir kültürde bulunmak çok heyecanlı ve farklı bir deneyimdi.

Samara Hoca’mın gezdirdiği tüm yerler, özellikle Cengiz Aytmatov’un mezarından, Kırgız Millî Müzesi’ne kadar her bir yer, çok öğretici ve görmeye değerdi. Umuyorum ki bundan sonrasında da başka etkinliklerde görüşme fırsatımız olur. Ekibin her üyesine de program sırasındaki birlik ve beraberlikleri için teşekkür ediyorum.

Münevver IRMAKSOY
Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Yeni Medya – Yüksek Lisans

Aslında değerlendirmeme nereden başlasam bilemiyorum. Çünkü her şey o kadar güzeldi ki… Öncelikle bütün her şey o kadar özveriyle hazırlanmıştı ki, sözlerime bunu belirterek başlamak istiyorum. Gezide katkısı olan her kurumun bizim konforumuz, iyiliğimiz, yabancılık çekmememiz ve daha birçok etmen için çaba sarf ettikleri belliydi. Desteği olan, emeği geçen her kuruma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama en çok teşekkürlerimi Yerli Düşünce Derneği ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kurumlarına sunuyorum. Bunun nedeni ise, Yerli Düşünce Derneği’nin bizimle sürekli iletişim içerisinde olması ve Manas Üniversitesi’nin bizim konforumuz için her şeyi sağlamalarından kaynaklanmakta.

Biz oradayken hem rehberimiz Samara Hanım hem de Manas Üniversitesi’nin bizimle ilgilenen bütün öğretim üyeleri en çok da Mehmet Sezai Türk Hoca’mız; oranın kültürünü görmemiz, yemeklerini deneyimlememiz ve panel-söyleşi ile alanımızda kendimize bir şeyler katmamız için yoğun bir şekilde ilgilendiler. Özellikle Samara Hanım bizim hiçbir isteğimizi geri çevirmedi, çok yorulsa da çoğu yeri görmemizi istedi. Keza Sezai Hoca’mız da bize zaman ayırarak bizimle ilgilendi, düşüncelerimizi sordu. Ayrıca gezdiğimiz Manas Medya, film platoları, KTPK’daki görevliler oralar hakkında yeterli bilgiyi verip, güzel bir şekilde bizi gezdirdiler. Panel ve söyleşi bağlamında ise Yönetmen Artuk Bey çok güler yüzlüydü, sorularımıza tam cevap vermeye çalıştı. Filmini çok başarılı buldum. Yönetmen Bey ana fikri bize film aracılığıyla geçirdi. Farklı bir ülkeye ait, oranın kültürünü yansıtan bir filmi yerinde izlemek ve devamında o filmin yönetmeniyle konuşabilmek çok farklı ve güzel bir deneyimdi. Sunum yapan diğer öğretim görevlilerinin sunumları da birkaç ufak pürüz dışında gayet yeterliydi. Kısacası “İyi ki gitmişim.” diyeceğim bir etkinlik oldu. Herkes o kadar güler yüzlü ve iyiydi ki Türkiye’ye çok mutlu döndüm. Son olarak tekrardan gezide emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte bu tarz etkinliklerden haberdar olmayı istediğimi belirterek, sözlerimi sonlandırıyorum.

Nedim ÖZTÜRK
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İletişim Bilimleri

Yerli Düşünce Derneği’nin, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla tertip etmiş olduğu “Türk Dünyası Gençliği Yaratıcı Kültür Endüstrileri Değişim Programı” kapsamında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunduk. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin dostça ve sevgi dolu ev sahipliğinde, ziyadesiyle keyifli ve verimli bir hafta geçirdiğimizi söyleyebilirim.

Pek çoğumuzun Orta Asya’ya ilk defa gittiğini de belirtmem gerekir. Zannediyorum ki mevzubahis program, bilhassa bu bakımdan değerli. Ata topraklarında adımlamak, kadim Türk coğrafyasını seyretmek, dahası seyran eylemek özel ve ayrıcalıklı bir deneyimdi. “Orta Asya’nın İsviçre’si” olarak adlandırılabilecek Kırgızistan; doğal, tarihî ve kültürel güzellikleriyle, kısa sürede herkesin takdirini ve övgüsünü kazanmayı başardı.

Öte yandan akademik heveslerimize, bilimsel merakımıza da hitap eden bir etkinlik olduğunu ifade etmek icap eder. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen oturumlarda Kırgız eğitim hayatı ve medyasını yakından tanıma fırsatı bulduk. Üniversitenin ve Media Manas’ın imkânlarının da farkına vardık. Akademisyenler, meslek profesyonelleri ve sanatçılar ile bir araya gelip fikir ve deneyim paylaşımı zemininde sohbet edebildik. Uluslararası film festivallerinde kırkın üzerinde ödüle layık görülen “Shambala” filminin yönetmeni saygıdeğer Artıkpay Süyündukov da bu isimlerden biriydi. Özetle, şimdilerde, hayli akademik isim ve önemle (Yaratıcı Kültür Endüstrileri) tanışıp hemhâl olmanın derin mutluluğunu yaşadığımı, taşıdığımı belirterek sözlerimi sona vardırmak üzereyim.

Son olarak; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne, Yerli Düşünce Derneği’ne, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ne bu vesileyle teşekkür etmek isterim. Bizlere kıymetli vakitlerini ayıran, ilgileri ve hassasiyetleriyle bizleri evimizde hissettiren saygıdeğer hocalarımız; Rektör Alpaslan Ceylan, Rektör Vekili Asılbek Kulmırzayev ve Rektör Yardımcısı Mehmet Sezai Türk’e müteşekkiriz. Pek tabii Narin Nur Akdi’ye, Koray Tümay’a ve söz konusu projede ter döküp zahmet çeken, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Samara Batabekova’ya ise misafirperverliği, sabrı, gösterdiği ihtimam ve fedakârlıktan ötürü kendimi derinden borçlu ve minnettar hissediyorum. Sınırlı sürede, sınırsız imkânlar sunarak şehri, ülkeyi güzelleştiren, ayrıcalıklı kılan; her tadın alınmasına, her rengin görülmesine olanak tanıdı. Ne denir? Sayısız ve sonsuz kez “rahmaatttt!”. Arkadaşlarıma da dostlukları ve kattıkları her şeyden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ziyadesiyle özel bir grubun parçası olmaktan büyük bir mutluluk, onur ve gurur duydum. Bir şekilde, yeniden bir araya geleceğimizin inancını taşıyor; herkesi muhabbet ve hürmetlerimle selamlayarak sözlerimi noktalıyorum. Cakşı kalıñız!

Tomris YURTSEVEN
Başkent Üniversitesi Radyo,
Televizyon ve Sinema

Türk Dünyası Gençliği Yaratıcı Kültür Endüstrileri Değişim Programı mail yoluyla bana ilk ulaştığında çok heyecanlanmıştım. Bir İletişim Fakültesi öğrencisi olarak “Ata Toprakları”nı ziyaret edip oranın kültürünü inceleme ve bunu yaratıcı kültür endüstrileri bağlamında tartışma fırsatı elde etmek inanılmaz bir fırsat olarak göründü bana. Nitekim öyle de oldu.

Bizim için hazırlanmış olan program hem akademik hem de kültürel/tarihî bir gezi açısından oldukça nitelikliydi. Program dâhilinde çeşitli müzeleri, Kırgız Film Platolarını, KTRK Televizyonu’nu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ni, Media Manas’ı, Ata Beyit’i, Bişkek şehrinin yerel ve ünlü daha birçok yerini gezip kültürü bizzat inceleme şansı yakaladık. Şüphesiz Shambala filmini izlemek ve filmin yönetmeni Artıkpay Süyündükov’a sorularımızı iletebilmek eşsiz bir ayrıcalık ve deneyimdi. Bu deneyimler ve Kırgızistan’da evimizde gibi hissettiğimiz yoğun tempolu bir hafta sonunda anladım ki Kırgızistan ile Türkiye arasında keskin çizgiler çizmek mümkün değil. Bu iki kardeş ülke birbirinden ayrı düşünülmemeli. Programın tasarlanmasından hayata geçişine kadar emeği geçen herkese teşekkürü borç bilir, minnetlerimi iletirim.

Tunahan ERDEM
Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve Yerli Düşünce Derneği’nin organize ettiği 23.09.2022-30.09.2022 tarihleri arasında yapılan “Türk Dünyası Gençliği Yaratıcı Kültür Endüstrileri Değişim Programı” kapsamında altı gün boyunca kültürel ve bilimsel olmak üzere iki kulvarda faaliyet gerçekleştirildi. Kültürel faaliyetler, Kırgız kültürünü yakından tanımak üzere başkent Bişkek’te yer alan belli başlı yapıları, müzeleri ve şehrin önemli mekânlarını tanıtan gezi ile başladı. Ardından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi hakkında üniversitenin çeşitli birimlerince bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bu toplantılarda üniversitenin eğitim faaliyetleri, öğrenci kapasitesi, sosyal imkânları, bilimsel çalışmaları gibi konularda verilen teknik bilgilere ek olarak üniversitenin Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin geliştirilmesindeki rolüne, Kırgız toplumuna, Türkiye’nin tanıtılmasındaki etkisine ve iki ülke arasındaki kültürel etkileşime yaptığı katkılara değinildi. Ayrıca ülkedeki en prestijli üniversiteler arasında yer alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin Türkiye açısından bir kamu diplomasisi aracı olduğu ve bu açıdan taşıdığı önem vurgulandı. Ardından rektörlük, bazı fakülteler, sosyal tesisler, kütüphane ve üniversitenin medya merkezi Media Manas ziyaret edildi ve buralar hakkında bizlere bilgi verildi.

Özellikle İletişim Fakültesi’nin uygulama birimi olarak faaliyet gösteren Media Manas’ın gerek sahip olduğu gelişmiş stüdyolar, yüksek teknolojiye sahip ekipmanlar, radyo ve televizyon yayıncılığı için gerekli teknik altyapı gerekse de yetişmiş insan kaynağı, çıktıları ve yayıncılık vizyonu açısından hem üniversiteye hem Kırgızistan’a hem de Türkiye’nin imajına yaptığı katkılar dikkat çekici. Değişim programı kapsamındaki bilimsel faaliyetler ise İletişim Fakültesi bünyesinde Yaratıcı Kültür Endüstrileri ana teması altında iletişim disiplininin farklı alanlarında yapılan panel, söyleşi, tartışma gibi bir dizi etkinlikle gerçekleştirildi. Bu kapsamdaki panelde Dr. Topçugül Narmamatova tarafından yapılan “Dünden Bugüne Kırgız Medyası” adlı sunumda, Kırgızistan’da gazete, televizyon, sinema gibi kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışı ve bugünkü durumu tarihsel gelişimi içerisinde anlatılmıştır. Ayrıca Kırgız toplumunun kitle iletişim araçlarını izleme ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarına dair bilgiler paylaşılmıştır. Diğer bir sunumda ise, Kırgızistan’da halkla ilişkiler sektörünün durumuna ilişkin akademi ve piyasa perspektifinde açıklamalar yer almıştır.
Panel sürecinde gerçekleşen sunumlarda, bahsedilen akademik uzmanlık bilgilerine ek olarak Kırgız kültürü ve ülke hakkında birtakım bilgilendirici genel bilgiler paylaşılmıştır. Bir diğer gün ise Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversite’sinde öğretim görevlisi olan Kırgız Yönetmen ve Halk Sanatçısı Artıkpay Süyündükov’un yönetmenliğini üstlendiği; kırkın üzerinde uluslararası ödül almış olan ve Oscar’a aday gösterilen Shambala adlı film izlenmiştir. Filme hazırlık süreci, çekim sırasında yaşananlar ve filmin ilham kaynağı hakkında yapılan kısa bilgilendirmenin akabinde filmin yönetmeni Artıkpay Süyündükov ve Kırgız Film Platoları Müdürü Kameraman Akzhol Bekbolotov’un katılımıyla film hakkında fikir teatisi yapılmıştır. Filmin yönetmeni ve kameramanı, katılımcıların Kırgız sineması ve Shambala filmi hakkındaki sorularına cevap verdiler. Ardından Media Manas Radyo-TV Müdürü Dr. Bülent Namal, Media Manas’ın çalışma alanları, radyo ve televizyon yayınları, Kırgızistan medyasındaki yeri ve önemi hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Özet olarak Bişkek şehrinde bir hafta süren “Türk Dünyası Gençliği Yaratıcı Kültür Endüstrileri Değişim Programı” genel olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, özellikle de İletişim Fakültesi ve Media Manas’ın tanıtımı konusunda faydalı olmuştur. Program kapsamında gerçekleştirilen panel, söyleşi ve diğer bilimsel etkinlikler, yaratıcı kültür endüstrileri ve bunların Kırgızistan’daki durumuna ilişkin doyurucu bilgiler vererek yeni ufuklar açmış; ileride yapılması muhtemel çalışmalar için vizyon sağlamıştır. Katılımcıların Kırgız kültürünü yakından tanımış olması, Kırgız öğrencilerle kurduğu temaslar ve gerçekleşen tüm eğitim ve sosyal faaliyetlerin toplam faydası olarak görülebilecek kültürel etkileşim ise programın ciddi kazanımlarından bazılarıdır.

Zehra NALU GİDE
Ankara Hacı Bayram Veli

Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Yerli Düşünce Derneği arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirilen bu proje çerçevesinde değerli yazar Cengiz Aytmatov’un kabrine, Kırgız Film Platoları ve Katerka Kanalı’na ziyarette bulunduk. Yine bu çerçevede Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından hazırlanan “Türk Dünyası Gençliği Yaratıcı Kültür Endüstrileri” paneline katıldık. Özellikle birçok film festivalinde ödül alan ve Oscar’a aday olarak gösterilen, yönetmenliğini Artıkpay Süyündükov’un yaptığı “Shambala” filmini yönetmen ile birlikte izleme olanağına sahip olmak, hep birlikte film üzerine konuşabilmek oldukça güzel ve keyif vericiydi.

Proje kapsamında farklı sosyal ortamları görme ve farklı lezzetlerden tatma imkânımız oldu. Bu durum ise iki ülke arasındaki kültürel benzerlik ve farklılıkları keşfetmemize olanak sağladı. Altı gün kaldığımız Kırgızistan’da her anın, dakikanın dolu dolu geçmesi on sekiz günlük bir etkinlik yapmışız hissini uyandırdı. Bu proje, eğitim ve öğretimimizin yanı sıra güzel dostluklar edinmemize de katkı sağladı. Yıllarca Rus egemenliği altında kalmış olmasına rağmen var gücü ile toparlanmaya çalışan bir ülke olan Kırgızistan, gerek doğası gerek coğrafyası gerek de insanlarıyla Türkiye topraklarından bir parça gibi. Bizim bu duyguları hissetmemizde, Kırgızistan’da yabancılık çekmememizde büyük rolü olan; güler yüzünü, sabrını ve anlayışını bizden esirgemeyen Yerli Düşünce Derneği Kırgızistan Koordinatörü Samara Batabekova’ya teşekkür ediyorum. Ayrıca böyle güzel deneyimler ve tecrübeler edinmemize olanak sağlayan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne, Yerli Düşünce Derneği’ne ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ne katkılarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum.