Şimdi yükleniyor

Tarihte Bu Ay

tarihte bu ay

Tarihte Bu Ay

9 Eylül 1922
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Taarruz’u başlattıktan sonra 9 Eylül 1922’de İzmir, Yunanlılardan alındı ve özgürlüğün simgesi olarak o gün, İzmir’in kurtuluşu olarak anılmaya başlandı. Mudanya Ateşkes Antlaşması ve sonrasında Lozan Barış Antlaşması’na uzanan süreci başlatması dolayısıyla Millî Mücadele’nin sona ererek Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olması bakımından tarihî bir öneme sahip.
11 Eylül 1914
Bütün Türk dünyasındaki millî uyanış hareketlerinin büyük öncülerinden olan İsmail Gaspıralı, büyük bir mücadele adamı ve gerçekten inanmış bir idealistti. Eğitim anlayışıyla Rusya Müslümanlarının modernleşmesinde yeni bir kapı açmış ve okuma-yazma öğretiminin hızlanması, Müslümanlar arasında yeni bir neslin yetişmesi konusunda katkı sağlamıştır. Gaspıralı İsmail Bey, 11 Eylül 1914 Cuma günü Bahçesaray’da vefat etti.
12 Eylül 1980
12 Eylül darbesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 12 Eylül 1980 günü emir-komuta zinciri içinde gerçekleştirdiği askerî bir müdahaledir. Bu müdahale ile Süleyman Demirel’in Başbakan’ı olduğu hükûmet görevden alındı, TBMM lağvedildi ve Türkiye siyasetinin yeniden tasarlandığı bir askerî dönem başladı.
13 Eylül 1921
Yunanlıların, 23 Ağustos 1921’de Sakarya Nehri’nin doğusuna geçmek için saldırmaları ile başlayan Sakarya Meydan Muharebesi, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlandı. Yirmi iki gün, yirmi iki gece yüz kilometrelik bir hat üzerinde cereyan eden savaş, 13 Eylül 1921 günü Yunan ordusunun Sakarya Nehri’nin batısına atılması ile bitti. Bu savaş sonunda artık Yunan saldırısı kesinlikle durdurulmuş, Yunanlılar savunmaya geçmek zorunda kalmışlardır.
17 Eylül 1961
Demokrat Parti ile seçimleri kazanarak 1950-1960 arasında Başbakanlık yapan ve İstiklal Madalyası sahibi olan Adnan Menderes, 27 Mayıs 1960 darbesi ile iktidardan düşürülmüş ve Yassıada yargılamaları ile idama mahkûm edilmiştir. 1990 yılında TBMM tarafından çıkarılan bir kanunla Menderes’e itibarı iade edilmiştir.
30 Eylül 1207
İrfan Mektebi’nin büyük Pîrî Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Belh kentinde, 30 Eylül 1207 tarihinde dünyaya geldi. Mevlânâ Celâleddin-i Belhi Rûmî, İslam ve tasavvuf dünyasında tanınmış bir arif, düşünce adamı ve Mevlevî yolunun öncüsüdür.