Şimdi yükleniyor

Siyasetin e-Hâli

ali rafet ozkan 100

Siyasetin e-Hâli

Siyaset, insanların bir araya gelerek belirli bir çıkar veya düşünce için birleşmesi ve bu amaç doğrultusunda faaliyet göstermesidir. Siyaset felsefesi; devlet, hükûmet, siyaset, özgürlük, mülkiyet, meşruiyet, haklar, hukuk gibi konular hakkındaki kavramları inceler. “Siyasetin e-hâli” ise, dijital çağda siyasal katılımın biçimleri ve araçları tasnif edilerek incelenmesidir. Bu kapsamda; bilginin dolaşımı, şeffaflık ve kamu yönetiminin sivil denetimi, geri bildirim, siyasal müzakere, örgütlenme, örgüt içi çalışmalar, propaganda, siyasal eylem ve seçimler gibi katılım örneklerinde Bilgi İletişim Teknolojileri’nin (BİT), vatandaşların siyasal katılımını kolaylaştıran ve hızlandıran bir yönü vardır. Yeni medyanın, bu yönüyle toplumsal davranış kalıplarını değiştirdiği de gözlenmektedir (Güngör, 2017).

Dijital çağda siyasetin katılımı üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar, siyasi partilerin dijitalleşme sürecinden nasıl etkilendiği, dijital çağda siyasal katılımın biçimleri ve araçları şeklinde devam etmektedir. Bilginin dolaşımı, şeffaflık ve kamu yönetiminin sivil denetimi, geri bildirim, siyasal müzakere, örgütlenme, örgüt içi çalışmalar, propaganda, siyasal eylem ve seçimler gibi katılım örneklerinde BİT’in, vatandaşların siyasal katılımını kolaylaştıran ve hızlandıran yeni medyanın, bu yönüyle toplumsal davranış kalıplarını değiştirdiği konularını ele almaktadır. Ayrıca, sosyal medyanın siyasal katılıma etkisi, öğretmenlerin siyasal katılımında toplumsal cinsiyetin etkisi gibi konular da araştırılmaktadır (Özmen, 2022).

Siyasetin e-hâli, dijital teknolojinin siyaset alanına etkisi ve siyasi süreçlerin internet, sosyal medya ve diğer dijital araçlar üzerinden yürütülmesi olarak tanımlanabilir. Bu dijital dönüşüm; siyasi partilerin, adayların, seçmenlerin ve kamuoyunun siyasi konulara erişimini kolaylaştırmıştır. Siyasi partiler artık internet siteleri, sosyal medya hesapları ve diğer dijital platformlar üzerinden kampanyalarını yürütüyorlar. Adaylar, seçmenlerle dijital yollarla daha kolay iletişim kurabilirler ve dijital kampanyalar yoluyla daha geniş bir kitleye ulaşabilirler. Ayrıca, dijital teknolojiler sayesinde seçmenlerin siyasi tercihleri hakkında daha fazla veri toplanabiliyor ve bu veriler kampanya stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılabiliyor.
Ancak, siyasetin e-hâli, aynı zamanda bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Örneğin, sosyal medya üzerinden yayılan yanlış bilgiler ve manipülatif içerikler, seçmenlerin karar verme süreçlerini etkileyebilir. Ayrıca, kişisel verilerin toplanması ve kötüye kullanılması gibi dijital güvenlik konuları da endişe vericidir.

dergi satin al 2