Şimdi yükleniyor

Editör – 83. Sayı

84 editor

Editör – 83. Sayı

Yazılı kaynaklarda adı geçen en eski Türk kavimlerinden biri olan Kırgızlar, Orta Asya tarihinde önemli bir yere sahiptir. Haklarındaki ilk bilgilere Çin kaynaklarında rastladığımız Kırgızların geniş bir coğrafyada yaşadıkları ve tarihî İpek Yolu’nun da önemli bir kısmının bu ülke topraklarından geçtiği bilinmektedir. Doğu batı arasındaki köprünün önemli bir parçası olan bu bölgenin, geçmişte olduğu gibi bugün de önemini kaybetmesi mümkün değildir. Bugün birbirimizden uzak coğrafyalarda yaşıyor olsak da yüzlerce, binlerce yıl ötesinden seslenen ortak geçmişimiz bizi kalpten kalbe uzanan bir yolla birbirimize bağlamaya devam etmektedir.
Türkiye ile Kırgızistan arasında; uzun bir tarihsel geçmişe, derin kültürel bağlara ve halklar arasındaki güçlü empatiye dayalı sağlam bir siyasi, diplomatik, kültürel ve ekonomik ilişkiler her zaman özel bir yere sahip olmuştur. İki ülke arasında 23 Aralık 1991 tarihinde diplomatik ilişkiler tesis edilmiştir. İki kardeş ülke arasında her zaman en üst düzeyde çok sıcak ilişkiler yaşanmıştır. İlişkilerimizde kültür ve eğitim her zaman önceliğimiz olmuştur. Büyük Türk yazarı Cengiz Aytmatov, “Bu değişken dünyada kutsal yasalara göre her şey gider ve ölür, ölmeyen tek şey var, o da kültürdür.“ demiştir. Dolayısıyla biz de bu şiarla kültürümüzü daima korumalı ve yaşatmalıyız. Bu durum bizler için sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda en kutsal vazifedir.
Kırgızistan, kat ettiği 30 yıllık mühim tarihî yolda neredeyse bir asırlık yola bedel gelişmeler yaşamıştır. Bu süreçte ülke; onurunu, özgürlüğünü, bağımsızlığını ve devletçiliğini koruyabilmiştir. İfade özgürlüğünü ve insan haklarını savunan demokratik bir ülke olarak dünya sahnesinde yerini alan Kırgızistan, bugün tüm dünya ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar tarafından özgür bir devlet olarak tanınmaktadır.
Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kırgızistan’ın, kardeş Türk devletleriyle ilişkileri bugün yeni zirvelere çıkmakta ve onlarla birlikte parlak bir geleceğe doğru güçlü adımlar atmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Kırgızistan’la maziden atiye uzanan kardeşlik bağlarımızı inşallah daha da güçlendirerek devam ettirecek ve Türk kültürünün birliği ve kalkınması için tüm gücümüzü sarf edeceğiz. Bu vesileyle bağımsızlığının 30. yılında Kırgızistan’ın ve halkının “Bağımsızlık Günü”nü en içten dileklerimizle kutluyoruz.
Bağımsızlığının 30. yılında “Kırgızistan” konusunu farklı yönleriyle kapsamlı olarak dosya konusu yaptığımız bu özel sayımızda, birbirinden değerli makaleleri siz değerli okuyucularımızla buluşturuyoruz. Gençlerin de söz sahibi olduğu dergimizde, konumuzla ilgili olarak her sayıda olduğu gibi onların da fikirlerine yer verdik. Bu sayımızda da bir film ve kitap tanıtarak sizlere önerilerde bulunduk. Yeni sayımızın düşünce iklimimizi zenginleştirmesini, fikir dünyamıza yeni değerler katmasını ve yol gösterici olmasını temenni eder, sizlere keyifli ve bilinçli okumalar dileriz.