Şimdi yükleniyor

Editör – 110. Sayı

yeni sayi mockup scaled

Editör – 110. Sayı

Türkiye, tarih boyunca pek çok dönüm noktasıyla karşılaşmış, bu noktalardan geçerek bugünkü konumuna ulaşmıştır. Coğrafi konumu, zengin tarihî mirası ve kültürel çeşitliliğiyle dikkat çeken Türkiye’nin, geçmişten günümüze uzanan bu dönüm noktaları, ülkenin kimliğini şekillendiren önemli etkenler olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Millî Mücadele, Türk ulusunun bağımsızlık ve modernleşme hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynamıştır. Türkiye, Cumhuriyet döneminin ardından büyük bir dönüşüm ve değişim sürecine girmiştir. 1923 yılında Cumhuriyet’in ilanıyla başlayan bu süreç, ülkenin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısında önemli değişikliklere neden olmuştur.

Bu dönemde gerçekleştirilen reformlar, Türkiye’nin çağdaş bir ulus olma yolunda attığı adımların temelini oluşturmuştur. Eğitim, hukuk, dil ve toplumsal yaşam gibi alanlarda yapılan köklü değişiklikler, Türkiye’nin modern dünyaya entegrasyonunu hızlandırmıştır. Yine bu süreçte ekonomik alanda da önemli adımlar görüyoruz. Tarımın modernize edilmesi, sanayinin geliştirilmesi ve altyapı yatırımlarıyla Türkiye, ekonomik kalkınma sürecine girmiştir.

Siyasi alanda da önemli değişimler yaşanmıştır. Tek parti döneminin ardından çok partili siyasi hayata geçiş, Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde önemli bir adım olmuştur. 1950 yılında gerçekleştirilen çok partili seçimler, ülkenin demokratikleşme yolundaki kararlılığını göstermiş ve siyasi çeşitliliğin önünü açmıştır. Ancak 1960, 1971 ve 1980’li yıllarda yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizlikler, Türkiye’yi zorlu bir döneme sokmuştur. Özellikle 12 Eylül 1980 askerî müdahalesiyle sonuçlanan siyasi belirsizlikler ve ekonomik sıkıntılar, ülkeyi köklü değişimlere zorlamış ve Türk toplumunun yaşamında önemli etkiler bırakmıştır.

1983 yılında gerçekleştirilen seçimlerle birlikte çok partili siyasi sisteme geri dönülmüş ve Türkiye, demokratik süreçlerin yeniden inşası yolunda önemli bir adım atmıştır. 2000’li yıllarla birlikte Türkiye, ekonomik ve siyasi alanda önemli değişimler yaşamıştır. AK Parti hükûmetinin iktidara gelmesiyle birlikte gerçekleştirilen reformlar, demokratikleşme sürecini hızlandırmış ve Türkiye’nin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmiştir. Ayrıca, ekonomik büyüme ve altyapı yatırımlarıyla Türkiye, bölgesel bir güç hâline gelmiştir. Son yıllarda çeşitli alanlarda önemli gelişmeler kaydetmiş olan Türkiye, iç ve dış tehditlere rağmen modern dünyanın dinamiklerine ayak uydurarak dikkat çeken bir ülke konumuna gelmiştir. Bu gelişmeler, ekonomiden savunma sanayine, eğitimden sağlığa birçok alanda yapılan atılımlarla şekillenmiştir. Geçmişte; E-muhtıralar, 28 Şubat süreçleri, Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarının hain darbe girişimlerinin yanı sıra siyasi görüş farklılıkları, mezhep ayrılıkları, etnik köken ayrımcılığı üzerinden Türkiye üzerinde uygulanmak istenilen projeler, Türk milletinin millî birlik ve beraberlik duygusu ile bertaraf edilmiştir. Artık bugün Türkiye, üzerinde oyun oynanan değil; bölgesinde dikkate alınması gereken önemli bir aktör olarak görülmektedir.

“Türkiye’nin Dönüm Noktaları” konusunu farklı yönleriyle kapsamlı olarak dosya konusu yaptığımız bu özel sayımızda, birbirinden değerli makaleleri siz okuyucularımızla buluşturuyoruz. Konuyla ilgili olarak bu sayımızda, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Hakkı AKIN ile bir röportaj gerçekleştirdik. Gençlerin de söz sahibi olduğu dergimizde, konumuzla ilgili olarak her sayıda olduğu gibi onların da fikirlerine yer verdik. “Tarihte Bu Ay Neler Oldu?” köşemizde, tarihin unutulmaya yüz tutmuş olaylarını yeniden gün yüzüne çıkardık. Bu sayımızda da bir film ve kitap tanıtarak sizlere önerilerde bulunduk. Yeni sayımızın düşünce iklimimizi zenginleştirmesini, fikir dünyamıza yeni değerler katmasını ve yol gösterici olmasını temenni eder, sizlere keyifli ve bilinçli okumalar dileriz.