Şimdi yükleniyor

Büyük ve Müreffeh Türkiye İçin Bir Gelecek Tasavvuru

nurullah cetin 97

Büyük ve Müreffeh Türkiye İçin Bir Gelecek Tasavvuru

Devletimizin önde gelen yöneticilerinin önümüzdeki dönemin “Türkiye Yüzyılı” olması dileği, azmi, iradesi, heyecanı Türk milletinin geleceğinin selameti için önemli bir başlangıçtır. Bu büyük ve kutlu hedefi gerçekleştirmek üzere bütün Türklerin seferber olması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu çerçevede her anlamda ileri, gelişmiş, kalkınmış, mutlu, güvenli, istiklalci, milliyetçi ve büyük bir Türkiye için benim de bir hedef program önerim olacak. Bunu maddeler hâlinde şöyle somutlaştırmak istiyorum.

1. Millî Kültür Siyaseti: Kimlik zırhımız, Türk-İslam kültürüdür. Engin tarihimizin ve atalarımızın bize emanet ettiği ve miras bıraktığı millî kültür birliğimiz için geçmiş-şimdi-gelecek bileşimi çerçevesinde Türk milletinin şahsiyeti demek olan Türk-İslam kültür değerleri tekrar canlandırılmalı ve geliştirilerek kültür birliğimiz güçlendirilmelidir. Batılı hayat tarzı yerine Türk yaşama biçimi; Batı kopyası yavan bir müzik yerine Türk musikisi; Batı’nın kokuşmuş, çürümüş yaşayış şekillerini yansıtan, Hristiyanlık propagandası eden misyoner yapımı bir sinema yerine Türk’ün millî hayatını, zihniyet ve değerlerini veren bir millî sinema; Batı edebiyatının kötü kopyaları yerine millî Türk edebiyatı; Batı tesirli ne idiği belirsiz törensel etkinlikler yerine Türk gelenekleri, bayramları, törenleri; değişik alanlarda Batılı kahraman figürlere tapınma seansları yerine Türk kahramanlarına, sanatçılarına, bilim, sanat adamlarına, sporcularına hayran olup onları örnek almak gerekir.

Türk milleti, Türk-İslam zırhına sığınarak millet kimliğini koruyabilecek ve millî varlığını ancak Türk-İslam kültür değerlerine bağlı kalarak sürdürebilecektir. Bugün Türk milletinin maddi ve manevi anlamda varlığına anlam katan, kimliğini ören, başka milletlerden özgün varlığıyla seçilmesini, üstün değerleriyle farklılaşmasını sağlayan, şuurlu bir millet olarak varlığını devam ettiren, onu ahenkli bir millî birlik içinde tutan ortak kültürel değer, ilke, sembol ve kurumları korumak zorundayız. Somut ve somut olmayan bütün millî Türk kültürü, değer ve kurumları, gelenek temeli üzerinden yeniden ele alınmalı, işlenmeli, yenilenmeli ve işlevsel hâle getirilmelidir. Kültürde yabancılaşma ve kozmopolitleşmeye karşı millîleşme programı uygulanmalıdır. Her türlü kültür emperyalizmine karşı Türk-İslam kültürü diriltilmeli, korunmalı, geliştirilmeli ve toplumsal dolaşımda işlevsel bir konuma yükseltilmelidir. Millî kültürü içeriden çürüten, yiyip bitiren yabancı kültür hâkimiyeti yok edilmelidir. Türk kültür ve sanatını temsil düzeyi yüksek sanatçılarımızı ve kültür adamlarımızı korumak, desteklemek ve tanıtmak, Türk devletinin vazifesidir. Değerli sanatçı ve kültür adamlarımızın tanıtılması bağlamında basın yayın organlarında kendilerine daha fazla yer verilmesi sağlanmalı, bunlar, Türk çocuklarına örnek olarak sunulmalıdır.

dergi satin al 2