Şimdi yükleniyor

86. Sayı Editör

86sayi kapak

86. Sayı Editör

Müzeler, kültürel mirasın korunduğu ve gelecek kuşaklara aktarıldığı, onarıldığı, sergilendiği, eğitim amaçlı kullanıldığı ve halkı eğlendirici yönleri olan kurumlardır. Bu nedenle müzeler toplumlar için vazgeçilmez alanlardır. Bunun yanında dünya tarihini anlayabilmek ve uygarlıkların gelişimlerini algılayabilmenin en önemli araçlarından biri olan müzeleri bilmek çok önemlidir. Ülkemizde, Osman Hamdi Bey’in kişisel çabalarıyla başlayan müzecilik, Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün akılcı politikalarıyla çağdaş bir seviyeye erişmiştir. Binlerce yıllık tarihi ile muhteşem bir kültürel varlığa ev sahipliği yapan ülkemizde; tarihi aydınlatan ve geçmişle gelecek arasında köprü kuran birçok müze bulunmaktadır.

Müzelerin en önemli görevlerinden biri de insanları eğitmek ve bilgilendirmektir. Müzede öğrenme sürecinde; bireylerin öğrenirken süreçten haz alması, zihinsel açıdan farklı medeniyetlere ait kültür değerlerinin algılanması sağlanırken; o medeniyete karşı önyargıları gidermeye katkı sağladığı da su götürmez bir gerçektir. Özellikle çocukların eğitiminde müze ve sanat galerileri, okul dışı eğitim ortamı olarak kullanılabilecek mekânların başında gelmektedir. Müze ortamı; çocukların gözlem, mantık, yaratıcılık, hayal gücü ve beğeni duygusunun oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunur.

Küreselleşme olgusuyla birlikte kültür kavramına bakışta ve teknolojide yaşanan değişimle beraber, klasik müzecilik, yerini modern müzeciliğe bırakmıştır. Bu nedenle müze yöneticilerinin modern müze hedeflerini gerçekleştirebilmesi için klasik anlayıştan uzaklaşarak Türkiye’de ve dünyada hızla değişen uygulama ve teknikleri takip etmesi, müze çalışanlarını bilimsel araştırmalar yapmaya teşvik etmesi ve bu konuda eğitimler verilmesi son derece önemlidir. Bunun yanında müzeler, daima mevcut ziyaretçileri dışında yeni hedef kitlelerini de belirlemek için çaba içerisinde olmalıdır. Var olan ziyaretçileri dışında farklı tipolojide kitlelere uzanabilmek, onları müzeye çekebilmek için gereksinim ve eğilimlerini çok iyi araştırmalıdır.
Tüketimin hızla yaygınlaştığı bir döneme tanıklık eden nesiller olarak, kültürel ve sanatsal mirasımızın korunmasına, manevi duyarlılığın artırılmasına, estetik zevklerin yüceltilmesine katkı sağlayan müzelerimize karşı büyük sorumluluklarımız bulunmaktadır. Tarih ve kültür mirasımızın korunması ve tanıtılması görevini başarıyla yerine getiren bu müzelerimize gereken ilginin gösterilmesini temenni ediyoruz.

“Müzeler” konusunu farklı yönleriyle kapsamlı olarak dosya konusu yaptığımız bu özel sayımızda, birbirinden değerli makaleleri siz okuyucularımızla buluşturuyoruz. Konuyla ilgili olarak bu sayımızda, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya COŞKUN ile bir röportaj gerçekleştirdik. Gençlerin de söz sahibi olduğu dergimizde, konumuzla ilgili olarak her sayıda olduğu gibi onların da fikirlerine yer verdik. “Tarihte Bu Ay Neler Oldu?” köşemizde, tarihin unutulmaya yüz tutmuş olaylarını yeniden gün yüzüne çıkardık. Bu sayımızda da bir film ve kitap tanıtarak sizlere önerilerde bulunduk. Yeni sayımızın düşünce iklimimizi zenginleştirmesini, fikir dünyamıza yeni değerler katmasını ve yol gösterici olmasını temenni eder, sizlere keyifli ve bilinçli okumalar dileriz.