Şimdi yükleniyor

Tarih Bilinci

nurittin celenk 98

Tarih Bilinci

İnsanın tarihsel anları olduğu gibi her toplumun da tarihsel anları vardır. İnsan hem kendi tarihini hem de diğer bütün var olanların tarihini oluşturan, yazan, bunun bilincinde olan tek varlıktır. Tarih bilinci; insanın kendisiyle, başka insanlarla, toplumlarla, doğayla ve evrenle kurduğu ilişkilerin, ilişki biçimlerinin bir dökümünü de içerir. Bu öyle bir dökümdür ki, nice arayışları, hesaplaşmaları, sorgulamaları ve trajedileri de içerir. Ama hiçbir zaman bunların sonu yoktur. Tarihsel varoluşu gereği, insanın tarihi anlama, kavrama ve onu değiştirme çabası da hiç bitmeyecektir. Tarihin bilincinde olmak, tarihsel bir varlık olduğunu bilmek, insanın varoluş ufkunu genişleten bir bilinç durumudur.

Tarih, insanlık tarihi boyunca en önemli disiplinlerden biri olmuştur. Geçmişimizi, tarihin izlerini takip ederek anlayabiliriz. Tarih bilinci, toplumların kendilerini tanımalarına, kültürel kimliklerini korumalarına ve birlikte hareket etmelerine yardımcı olur.

Tarih, bir boyutu ile bilgi ve tecrübe elde etme ve bunları gelecek nesillere miras olarak bırakma ilmidir. Gelecek kuşaklar, kendi zaman diliminin bilgi, tecrübe, ihtiyaç ve zaruretleri ile geçmişi sentez ederek yolunu ve geleceğini aydınlatmaya çalışır.

dergi satin al 2