Şimdi yükleniyor

Mülteciler, İnsanlığın Ortak Sorumluluğudur

90 metin sakinc

Mülteciler, İnsanlığın Ortak Sorumluluğudur

Tarihimizin, inancımızın, kültürümüzün, medeniyetimizin bize yüklediği sorumluluk bilinciyle son 7 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye’dir. Uluslararası toplum; kör, sağır, dilsiz ve vicdansız olsa da bizler “Ensar-Muhacir” anlayışımız gereği takdirini Allah’tan beklemek üzere kucak açmaya, güvenli toplum olmaya devam edeceğiz.

Etnik köken, din, mezhep, ırk ayrımı gözetmeden misafir edasıyla ağırladığımız insanlığın ortak sorumluluğundaki mültecileri yoksunluğun çukuruna bir başlarına bırakmayacağız. Ülkemizin sınırları dışında, dört bir yanında; kan, gözyaşı, savaş, yokluk ve sefalet garabeti yaşanırken Türkiye’nin, küresel salgına rağmen büyüyerek dimdik ayakta durması, ilahi rahmetin de bir sonucudur. Vatansız kalmaktansa ölümü, inancımız gereği şehadeti ve gaziliği arzulayan asil milletimiz; İslamiyet’in de sancaktarıdır. Sizler, sadece kendimizden sorumlu olduğumuzu mu sanıyorsunuz? Hayır, tüm insanlıktan, canlılardan, yaratılmışlardan velhasıl İ’lâ-yi Kelimetullâh’tan sorumluyuz. Mültecilerin fani şahsında bireysel hak ettikleri için değil “İyilik yap, denize at…” misali bizlerin ulvi görevinden dolayı onlara yardım elimizi uzatıyoruz.
Türkiye, kimsenin hakkını ve hukukunu çiğnemez ama hakkını ve hukukunu da kimseye çiğnetmez. Türkiye, terörle haklı mücadelesinden bir adım olsun geri atmadı, atmayacak. Düzensiz göçle mücadele gibi dünyanın sınıfta kaldığı bir durumda Türkiye başarılı çalışmalarına devam edecektir. Türkiye, uluslararası antlaşmaların ve hukukun kendisine tanıdığı geniş yetkileri yeri ve zamanı geldiğinde kullanmaktan da çekinmeyecektir.

Bölgenin istikrarı, dünyanın huzur ve barışı için Türkiye, kritik öneme sahip, vazgeçilmez ve gücüyle rolü sınanamaz bir ülkedir. Yeni dünya düzeninde Türkiye’ye rağmen bir dizayn arayışına girenler, hayal âleminin girdabında boğulmaya da mahkûmdurlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, dünyanın parlayan yıldızıdır. Ne kadar tankınız, topunuz, fitneniz varsa elinizden geleni ardınıza koymayınız; Türkiye iman ve vatan aşkını güçlü tuttukça yıkabilecek fani bir güç yoktur. Ancak istirhamım kahraman milletimizedir, mayamızda var olan gücün ve sorumluluğun bilincini bir an dahi olsun kaybetmeyin. Devlet, anadır; analar, evlatlarının istiklalinden ve istikbalinden asla vazgeçmezler. Kalın sağlıcakla…