Şimdi yükleniyor

Mademki Demirciydik;Otomobili NedenBiz İcat Etmedik?

sukru alniacik 101

Mademki Demirciydik;Otomobili NedenBiz İcat Etmedik?

Soru biraz garip gelebilir ama mevzunun bir evveliyatı var! Anlatalım…

“Prehistorya” yani “Tarih Öncesi” çağlar, dünyanın her yerinde aynı anda, hep birlikte, öyle cümbür cemaat yaşanmadı.

Yani, mesela kendi kendine ateş yakmayı öğrenen vatandaş, ertesi günü gidip kebapçı dükkânı açmadı.
Tekerleği bulanın, hemen malını götürüp Şanghay pazarında satmadığı gibi… Yani kimsenin kimseden haberi yoktu. Hatta bazen doğal ihtiyaçların ve insan fıtratının benzerliğinden dolayı birbirinden habersiz topluluklar aynı keşfi, bin yıl arayla yapabiliyordu.

Mesela, tarım devrimini erken yapan Mısırlılar, Nil’in kenarında, pişmiş kilden kap-kacak yapmaya başladığında avcı-toplayıcı İspanyollar henüz mağaradan çıkmamıştı.

Kim Kimdi?

İnsani önceliğin beslenme ve hayatta kalma olduğu bu arkeometrik yarışta kulvar alan toplumlar üç başlık altında toplanabilir:
1- Yerleşik tarımcılar
2- Göçebe hayvancılar
3- Denizci balıkçılar

Her üç topluluk da sınırlı olarak diğer kültür sahalarına da girmiş olabilirler; ama onları temel vasıfları üzerinden yukarıdaki gibi bir tasnife tabi tutmamız mümkündür.

Yani kurak Fenike’nin veya verimsiz Yunanistan’ın denizci halkları, gidip Antalya’da, İzmir’de tarım yapmış olabilirler. Ama aslen balıkçıdırlar.

Aynı şekilde bizim hayvancılık ile uğraşan atalarımız da arpa, buğday, darı gibi ürünler için sınırlı tarım yapmış olsalar da devasa sürülerini hayatta tutabilmek için at üstünde yaylak-kışlak hayatı yaşamak varken gidip de herhangi bir ırmak kenarında sıtmayla, romatizmayla boğuşmaya tenezzül etmemişlerdir.
Hayvana hükmedenle bitkiye hükmeden aynı karakterde yaşayamaz, aynı kültürde olamaz. Her ikisinin de iyi olduğu, kötü olduğu alanlar vardır.

İşte uygarlık tarihindeki bütün bu kültür farklılıkları, coğrafyanın ve tarihî olayların da etkisiyle bazı toplumları teknoloji çağına erken, bazılarını da geç intikal ettirmiştir.