Şimdi yükleniyor

İletişim Çağının Kavramı Algı Yönetimi

alemdar yalcin 100

İletişim Çağının Kavramı Algı Yönetimi

Popüler Kültür ve Algı Yönetim

Son yıllarda televizyon tartışmalarında, gazetelerde ve hemen her alanda duyduğumuz, kullandığımız ama içeriği konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığımız bir kavramdır algı yönetimi. Hakkında bu kadar çok konuştuğumuz kavramın içi tam olarak doldurulmadığı zaman paranoya ilgilere veya spekülasyonlara sebep oluyor. Aynı zamanda gerçek olmayan varsayımlarla dolu bir dünyanın ortasında kendimizi buluyoruz. O kadar çok konu için algı yönetimi deniliyor ki doğrusu neyin gerçekte algı yönetimi olduğu, neyin olmadığı birbirine karışmış durumda. Hele ki bizim ülkemizde. Neredeyse karşı karşıya kaldığımız, kuşkuyla karşıladığımız her şeye rahatlıkla algı yönetimi adını veriyoruz. Böylece kavram, içi doldurulmamış bir kaos hâlinde zihinlerimizi işgal ediyor.

Algı yönetimi yalnız bizim ülkemizde değil gelişmiş ülkelerde de üzerinde çokça durulan konular arasında yer alıyor. Bu yüzden algı yönetimi ile ilgili olarak bilgi kirliliğine dikkat etmemiz, spekülatif değerlendirmelerle gerçekler arasındaki farkı çok iyi anlamamız gerekmektedir. Çünkü algı yönetimi, iletişim teknolojilerinin gelişmesi sonucunda baş döndürücü bir tempoyla gelişmiş, toplumun güvenliğini de derinden etkileyecek bir hâl almıştır. Popüler ve sık kullanılan bir kavram olarak algıyı âdeta moda bir kavram gibi kullanmak daha bilgili, daha kültürlü olduğumuz intibaı verdiği için hemen herkes konuşmasına başlarken bu kavrama atıf yapıyor ya da kullanıyor.

Algı Yönetimi Konusunda Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Kamu kurumlarında algı yönetimi üzerinde verdiğimiz seminerler sırasında yaptığımız bir araştırmada Ocak 2023 tarihinde Google’da algı kavramı üzerinde İngilizce dosya sayısının 1 milyar 40 milyonu bulduğunu gördük. Türkçe dosya sayısı ise aynı tarihte 8 milyon 70 bin civarındadır. Yine internette bilimsel kitap ve makalelerin sayısına baktığımız zaman İngilizce kitap ve makale sayısı 7 milyon 140 bin, Türkçe ilmî kitap ve makale sayısı ise 135 bin civarındadır. Bu sayı her ay artıyor. Algı konusu üzerinde çok sayıda çalışma yapılmakta ve bu çalışmalar gittikçe daha çok artmaktadır. Bunun sebebi, artık algının günlük hayatımızın bir parçası hâline gelmiş olmasındandır. Giyim kuşamımızdan, yediğimiz içtiğimiz her şeyle ilgili yapılan reklam ve tanıtım, doğrudan algı yönetimi ile ilgilidir. Demokratik toplumlarda seçme ve seçilmenin muhtarlardan cumhurbaşkanlarına kadar çoğulcu bir anlayışla yapılması sebebiyle algı yönetimi siyasal ve sosyal algı yönlendirmesi hâline gelmektedir.

dergi satin al 2