Şimdi yükleniyor

Enerji Nükleer Müesses Nizam Nükleer Enerji ve Nükleer Güç Santralleri

mehmet birey 101

Enerji Nükleer Müesses Nizam Nükleer Enerji ve Nükleer Güç Santralleri

Giriş
Sürdürülebilir kalkınma ve ihtiyaç duyulan gerekli enerjinin elde edilmesinin gereği olarak bütün enerji kaynaklarını değerlendirmek bir ülke için birinci önceliktir. Enerji kaynakları denilince; yenilenebilir ve tükenmekte olan enerji kaynakları olarak bir tasnif yapılır. Yenilenebilir enerji kaynakları denilince; güneş, rüzgâr, su gibi tükenmeyen ve devir daim yapan temiz enerji kaynakları öncelikli olarak akla gelir. Tükenmekte olan enerji kaynakları ise petrol, doğal gaz, kömür gibi fosil yakıtlar, miktarı sabit olan ve yerine konulamayan yakıtlardır. Yakıt olarak miktarı fosil yakıtlara göre az olmasına rağmen nükleer reaktörde enerji girdisi olarak kullanıldığında çok büyük miktarda enerjinin açığa çıkmasıyla sonuçlanan çok kıymetli yakıtlar olarak ise uranyum ve geleceğin nükleer yakıtı olma ümidi veren toryumdur. Bunun dışında hidrojen enerjisi de insanlığın gelecekte kullanacağı temiz enerji kaynağı olarak bilinmektedir. Nükleer enerji denildiği zaman aklımıza nükleer güç santralleri gelmektedir. Bilindiği gibi nükleer enerji denildiği zaman nükleer füzyon (birleşme) ve fission (bölünme) reaksiyonları da akla gelir. Örneğin güneşte parçalanma ve birleşme sonucu dev bir enerji elektromanyetik dalgalarla kâinata dağılır. Bu iki nükleer reaksiyon da ümit verici bir alternatiftir. Evrenin muazzam düzeni içinde güneş ve diğer yıldızlarda meydana gelen füzyon ve fission reaksiyonlarının sonucu ortaya çıkan enerji, elektromanyetik dalgalar olarak kâinata yayılır ve kâinatın ortalama ısısı muhafaza edilir. Ayrıca bütün canlıların hayat kaynağı, elektromanyetik dalgalarla dünyamıza gelen güneş enerjisidir. Güneşten yayılan elektromanyetik dalgaların enerjisi de çok önemli ve temiz enerji kaynağıdır.

dergi satin al 2