Şimdi yükleniyor

69. Sayı

69. Sayı

20,00

Stokta yok

Kategoriler:

Açıklama

İnsanlık tarihi boyunca hep var olan iletişim, artık yeni bir boyut kazanmıştır. Hızla değişen teknoloji, giderek artan istek ve ihtiyaçlar birtakım iletişim araçlarının gelişmesini sağlamıştır. Bu sebeptendir ki geleneksel medyaya karşı bir alternatif medya rolü üstlenen sosyal medya, günümüzde toplum arasında daha çekici bir hâle gelmiştir. Yaşam şeklimiz, alışkanlıklarımız, eğlence anlayışımız, iletişim şeklimiz çok hızlı olarak değişime uğramış ve artık bu duruma ayak uyduramaz hâle gelinmiştir.

Sosyal medyanın, geleneksel medyanın aksine; etkileşimli iletişime, bireylerin örgütlenmesine, düşüncelerin paylaşılmasına ve bilgiye erişilmesinde önemli imkânlar sağlaması; bu iletişim aracına olan sempatiyi artırmış, bu iletişim mecrasının katılımcı demokrasiyi genişleteceği düşüncesi otoriter çevrelerce kabul görmüştür. Bakıldığında birçok imkânı aynı anda sunması; zaman, coğrafi ve fizikî mekânları ortadan kaldırması bakımından yararlı görülen bu platform; aynı zamanda birçok etik kurallarını da ihlal etmesi sebebiyle eleştirilerin odağı hâline gelmiştir. Hepimiz için sosyal medya bir fırsat ama dikkatsiz kullanımı hem ülkemizde hem de dünya genelinde ciddi sorunları da beraberinde getirmekte.

Eğlence ve sosyalleşme ağı olarak kullanıma açılan sosyal medyanın, toplumsal halk hareketlerine yol açtığı ve insanları yönlendirerek algı yarattığı da bir gerçektir. Buna hem ülkemizde “Gezi Olayları”nda hem de Arap coğrafyasında sosyal medya araçlarının yaşanan devrimlerde bir mecra olarak işlev görmesinde çok açık şekilde tanıklık ettik. Tehlikeli bir şeyin kullanımı zaruri hâle gelmişse, en tehlikesiz şekilde kullanımının öğrenilmesi en doğru olandır. Günümüzde artık kullanılması kaçınılmaz olan bu riskli ortamların kullanımı konusunda toplumsal bilinç kazandırmak, değerlerimizin korunması için olmazsa olmaz bir husustur. Hayatımızda önemli etkileri olan bu paylaşım ağlarını daha etkili ve daha verimli kullanmak temel esas olmalıdır. Bu yüzden Medya Okuryazarlığı’nın önemine dikkat çekmekte fayda görüyoruz.

“Sosyal Medya” konusunu farklı yönleriyle kapsamlı olarak dosya konusu yaptığımız bu özel sayımızda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai TÜRK ile bir röportaj gerçekleştirdik. Her ay farklı bir ili tanıttığımız dergimizde bu ay da “Şehr-i Nuh Şırnak”a konuk olduk. Gençlerin de söz sahibi olduğu dergimizde, konumuzla ilgili olarak onların da fikirlerini aldık. “Tarihte Bu Ay Neler Oldu?” köşemizde, tarihin unutulmaya yüz tutmuş olaylarını yeniden gün yüzüne çıkardık. Bu sayımızda da bir film ve kitap tanıtarak sizlere önerilerde bulunduk. Yeni sayımızın düşünce iklimimizi zenginleştirmesini, fikir dünyamıza yeni değerler katmasını ve yol gösterici olmasını temenni eder, sizlere keyifli ve bilinçli okumalar dileriz.