Şimdi yükleniyor

57. Sayı

57. Sayı

15,00

Stokta yok

Kategoriler:

Açıklama

Yükseköğretim kurumları, genel anlamda, toplumun yüksek düzeydeki insan gücü gereksinimini karşılamak, kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlamak, bilimsel araştırmalar yoluyla toplum sorunlarının çözüme kavuşturulmasında yardımcı olmak görevlerini üstlenmiş kurumlar olarak kabul edilmektedir. Eğitim-öğretim kurumlarının en üst halkası olan üniversitelerin eğitimde ve toplumsal yaşamda ayrı bir önemi bulunmaktadır. Üniversite kavramı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemine dikkat çekilen, farklı bakış açılarından uzun yıllardır tartışılan bir kavram olma özelliğini korumaktadır.

Üniversitelerimizin büyük bölümünde, verilen eğitimin kalitesi ve araştırma performansı bakımından büyük sorunlar bulunmaktadır. Bu durumun, geleceğin Türkiye’sinde; başta mühendislik, sağlık, eğitim, hukuk olmak üzere hemen tüm alanlarda yetişecek elemanların niteliği konusunda olumsuz yansımalara yol açacağı muhakkaktır. Türkiye’nin eğitim sisteminin sorunları ilk ve ortaöğretimden itibaren birikerek üniversiteye kadar geldiği için, toplumun tüm kesimlerine temel kademelerde kaliteli bir eğitim sağlamadan, sadece üniversiteye odaklanmak ve yükseköğretimde erişimi kamu harcamalarıyla artırmak yetersiz kalacaktır.

Ancak her şeye rağmen ülkemizde, yükseköğretim alanında son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bilgi toplumuna ve bilgi ekonomisine geçiş, globalleşme ve hızlı değişim sürecinde değişik toplum kesimlerinin, üniversitelerden beklentilerin artması sonucu bir taraftan yükseköğretimde büyük bir genişlemeye tanık olunmakta, diğer taraftan yükseköğretime erişim önündeki eşitsizliklerin giderilmesi yönünde önemli adımlar atılmaktadır. Köklü geçmişe sahip bir kurum olarak üniversite, son iki asırda modern ulus-devletlerin insan kaynağı ve bilimsel araştırma ihtiyacını karşılamış ve ayrıca millî kültürün oluşmasına katkıda bulunmuştur. Bu nedenlerle eğitime yatırım yapma düşüncesi sosyo-ekonomik ve politik gelişmenin sağlanması bakımından da önemlidir. Unutulmamalıdır ki eğitime yatırım insana yatırımla da özdeş bir kavramdır.

“Yükseköğrenim/Yükseköğretim” konusunu farklı yönleriyle kapsamlı olarak dosya konusu yaptığımız bu özel sayımızda, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Hasan AYRANCI ile bir röportaj gerçekleştirdik. Her ay farklı bir ili tanıttığımız dergimizde bu ay da “Kadim Şehir Elazığ”a konuk olduk. Gençlerin de söz sahibi olduğu dergimizde, konumuzla ilgili olarak onların da fikirlerini aldık. “Tarihte Bu Ay Neler Oldu?” köşemizde, tarihin unutulmaya yüz tutmuş olaylarını yeniden gün yüzüne çıkardık. Bu sayımızda da bir film ve kitap tanıtarak sizlere önerilerde bulunduk. Yeni sayımızın düşünce iklimimizi zenginleştirmesini, fikir dünyamıza yeni değerler katmasını ve yol gösterici olmasını temenni eder, sizlere keyifli ve bilinçli okumalar dileriz.