Şimdi yükleniyor

Bir Olursak Bizi Kimse Kıramaz!

mursel gundogdu 102

Bir Olursak Bizi Kimse Kıramaz!

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.
Mehmet Âkif Ersoy

En büyük ideali “Tevhid” yani birlik olan bir medeniyetin mensubuyuz. Bu öyle bir ideal ki inançtan amele, bireyden topluma, kültürden sanata ve şehirleşmeye kadar hayatın yürüyen bütün alanlarını topyekûn kuşatır ve biz Mü’minleri “Bir”in etrafında birleştirmeyi hedefleyerek kenetlenmeye ve bütünleşmeye davet eder.

Birlik ve beraberlik ruhu, asırlardan beri İslam’ın Kur’an ve Sünnet gibi iki billur çeşmesiyle İslam coğrafyalarını sulamış ve ekinlerini yeşertmiştir. O yüzden bu toplum ne vakit bir araya gelerek birbirine kenetlenmiş ise işte o zamanlarda İ’lâ-yi Kelimetullah için yeryüzünün bozkırlarına emsalsiz desenler çizmeyi başarmıştır. Her ne zaman da ayrılığa düşmüş ise işte o vakitlerde dağılmaktan, bölünüp parçalanmaktan yakasını kurtaramamıştır.

Bu cümleden hareketle, Al-i İmran Suresi 103. Ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:
“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O, sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah, size ayetlerini böyle apaçık bildirir ki doğru yola ulaşasınız.”

Sevgili Peygamberimiz de bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır:
“Mü’minin Mü’mine karşı durumu, yekpare bir binayı meydana getiren, perçinlenmiş kayaların birbirlerine karşı durumu gibidir.”

Atalarımız, din olarak İslam’ı seçerek sadece bu iki billur pınardan kana kana su içmekle yetinmemiş, aynı zamanda Tevhid’i bir hayat felsefesi olarak benimseyip hem bireysel hem de toplumsal hayatta temel ilke edinmiştir. Bu yüzden Müslüman Türk devletlerinin kuruluş ilkesi birlik ve beraberlik esasına dayanır. Bunu en güzel şekilde ifade eden hadise ise 1040 yılında Dandanakan Savaşı’nı kazanarak çağa yürümeye hazırlanan Büyük Selçuklu’nun kurucu akılları olan Tuğrul ve Çağrı Beylerin büyük kurultayda yaptıkları muazzam birlik gösterisidir. Yaşadıkları Cend şehrinden ayrılmak zorunda kalan Selçukluların bilinen ilk atası Dukak Bey’in oğlu Selçuk ile onun yanında yer alan gözü pek yüz atlının gittikleri Horasan’da zaman içinde güçlenerek bölgede birliği sağlaması ve Gaznelileri Dandanakan’da yenerek devletleşme sürecine girmelerinin ardından toplanan büyük kurultayda Tuğrul Bey, yanına Çağrı Bey’i alarak Türk devletinin kuruluş felsefesini açıklamıştır.

image