Şimdi yükleniyor

Ahilik Şûrası Gerçekleştirildi

ahilik surasi gerceklestirildi 2022

Ahilik Şûrası Gerçekleştirildi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye Yazarlar Birliği, OSTİM Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi ve Hamilik Okulu Vakfı iş birliğiyle “Her Gün Yeniden Kurulur Birlik: 21. Yüzyılda Yiğitlik, Ahilik ve Dirlik” alt başlığıyla Ahî Şerafeddin anısına düzenlenen “Ahîlik Şûrası” 2-4 Aralık 2022 tarihlerinde OSTİM Teknik Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Yedi oturum olarak gerçekleştirilen programın tüm oturumları ASBÜ YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Düzenlenen şûrayla ahilerin iktisadi üretim, bölüşüm, tüketim, dayanışma ve yardımlaşma modelinin 21. yüzyılda çalışma hayatına uygulanmasına yönelik imkanlar sanayi, üretim, girişimcilik, finans, kooperatifçilik, sivil toplum ve sosyal politika gibi farklı alanlar çerçevesinde değerlendirildi.

Programın ilk gününde açılış ve selamlama konuşmalarıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şuraya ilettiği mesajda “Ahilik Şûrası’nın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, bu büyük geleneği yaşadığınız ve yaşattığınız için her birinizi gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Programın açış konuşmaları OSTİM Teknik Üniversitesi Ahi Evran Anadolu Müteşebbisliği Araştırmaları Merkezi Müdürü ve Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hacı Bayram Bulgurlu, Hamilik Okulu Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Ahmet Albayrak, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ankara Milletvekili ve Bacıyân-ı Rûm Zeynep Yıldız, OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın tarafından yapıldı. Rektörümüz Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan konuşmasında “Türk-İslam medeniyetine önemli katkılar sağlamış Pîr Ahî Evrân Velî’nin hayata geçirdiği Ahiliğin en önemli ilkelerinden birisi ‘Hak ile çalışıp bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir’ öğretisidir” ifadelerini kullandı. Şûranın selamlama konuşmaları ise Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Cevdet Yılmaz ve ATO Başkanı Gürsel Baran tarafından yapıldı.

Şûranın ilk gününde açış ve selamlama konuşmaları sonrasında düzenlenen açılış oturumu ASBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Osman Kurt oturum başkanlığında yürütüldü. Şûra açılış oturumunda Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan “Ankara ve Ahilik” adlı konuşmasını yaptı. Açılış oturumuna mesajıyla katılan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop “Dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoş görünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimini temsil eden Ahilik; Anadolu insanının yaşamında önemli bir yer oluşturmuştur” ifadelerini kullandı.

Ahilik Şûrası’nın “Dünden Bugüne Ahilik” teması çerçevesinde yapılan ilk gün oturumlarından ilki “Fütüvvetten Ahiliğe, Ahilikten Medeniyete” temasıyla ASBÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Coşkun oturum başkanlığında yürütüldü. Oturumda Prof. Dr. Ekrem Erdem “Fütüvvet ve Ahilik Modern Dünyaya Ne Ölçüde Uygulanabilir?”, Prof. Dr. Güray Kırpık “Ankara Ahileri İçinde Anadolu Bacıları (Bacıyân-ı Rûm)”, Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer “Klasik Çağda Sosyal Sağlığın Temini: Fütüvvet ve Ahilik Kaynaklarında Erdemlere Aidiyet Söylemi” konu başlıklı bildirilerini sundular. Ahilik Şûrası ilk oturumunda son olarak son olarak programa çevrim içi olarak katılan Doç. Dr. Sevgi Işık Erol da “Kavramsal ve Tarihi Açıdan Ahilik Teşkilatı” adlı konuşmasını yaptı.

Şûranın “Ahilik Uygulamalarının Dünü ve Bugünü” temalı ikinci oturumu ise Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir’in oturum başkanlığında gerçekleştirildi. Programın ikinci oturumunda Prof. Dr. Mahmut Arslan “Ahiliğin Çağdaş İş Dünyasına Ahlaki Çözüm Üretme Kapasitesi ve Sınırları”, Prof. Dr. Faruk Taşçı “Özel ve Sivil Sosyal Politikalar Arasında Ahilik Kurumunu Ele Almak”, Adil Döşeyen “Ahilik Bağlamında Kooperatifçilik”, Prof. Dr. Ahmet Gökbel de “Sosyal ve Kültürel Bir Kurum Olarak Ahilik” konu başlıklı bildiri sunumlarını yaptılar.

Ahilik Şûrası’nın ikinci gün oturumları “Yarın için Ahilik” teması çerçevesinde düzenlendi. Şûranın “21. Yüzyılda İktisadi Hayata Ahilik Perspektifinden Bakmak” temalı üçüncü oturumu Doç. Dr. Gökhan Övenç’in oturum başkanlığında yürütüldü. Oturumda Dr. Mehmet Fatih Ulu “Modern Dönemde Filiz Şirketler Üzerinden Ahilik Kurumunun İmkanına Dair Bir Analiz”, Dr. Öğr. Üyesi Zeki Özen “Kobilerde Blockchain ve İyi Örnek Uygulamaları”, Dr. Mustafa Sancar “İlhamını Ahilikteki Dayanışma Temelli Finans ve Kapasite İnşası Anlayışından Alan Yeni Bir Finans Kurumu Önerisi; Karz-ı Hasene Dayalı Finans/Mikrofinans Modeli”, Dr. Ömer Emeç “Küresel Bölgesel Yerel Fırsatlar ve Zorluklar”, Yurdum Hasgül Güvener “Distopya ve Ütopya Ayrımında Ahilik Yaklaşımı” başlıklı bildiri sunumlarını yaptılar.

Programın Prof. Dr. Sayım Yorgun oturum başkanlığında yürütülen “Hayata Ahilik Perspektifinden Bakış” temalı dördüncü oturumunda Prof. Dr. Atabey Kılıç “Ahi Evran Töresi ve Günümüz İş Ahlakı”, Prof. Dr. Hasan Vergil “Türkiye Ekonomik Kalkınmasında Ahilik İlkeleri”, Doç. Dr. İskender Gümüş “Ahilik Perspektifinden Sivil Toplum Kuruluşları ve Gönüllülük Yönetimi”, Doç. Dr. Muhammet Enes Kala da “İnsandan Medeniyete Ahiliğin Önerdiği İnsan Modeli-Fütüvvetnameler Üzerine Bir Okuma Denemesi” adlı bildiri sunumlarını yaptılar.

Ahilik Şurası’nın “Ahilik Perspektifinden Kurumsal Yapılanmalar” temalı beşinci oturumu ise Dr. Öğr. Üyesi Alperen Manisalıgil oturum başkanlığında yürütüldü. Oturumda Dr. Ahmet Albayrak “Dirlik Kurumları”, Dr. İlhami Pektaş “Ahilik ve Yeni Nesil Kümelenmeler”, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Coşkun “Ahilik Kurumunun GZFT Analizi”, Emine Doğrukök ise “Sosyal Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon” adlı bildirilerini sundular.

Ahilik Şurası’nın son gün oturumları “Ahilikten Mülhem İyi Uygulama Örnekleri” temasıyla gerçekleştirildi. Bu çerçevede Dr. Öğr. Üyesi Hacı Bayram Bulgurlu oturum başkanlığında yürütülen altıncı oturumda OSTİM Teknik Üniversitesi MYO Müdürü Dr. Turan Şişman, Hamilik Okulu Vakfı İcra Kurulu Başkanı İbrahim Hakkı Yazıcı, ROBOTEL firmasından Zeynep Karagöz ve sonrasında Kadir Köymen özel sektördeki iyi uygulama örneklerini değerlendirdiler. Ahilik Şûrası’nın “Ahilikten Mülhem İyi Uygulama Örnekleri (Kamu)” temalı yedinci oturumu, katılımcılara “Plaket Takdimi ve Şed Kuşanma” töreninin ardından Öğr. Gör. Tarkan Zengin’in oturum başkanlığında gerçekleşti. Öğr. Gör. Tarkan Zengin oturum başkanlığında yürütülen yedinci ve son oturumda KOSGEB Müdürü Hasan Şenel ve Ostim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın kamu kurumları bünyesinde ahiliğe ilişkin iyi uygulama örneklerini değerlendirdiler.

Ahi Şerafettin anısına “Her Gün Yeniden Kurulur Birlik: 21. Yüzyılda Yiğitlik, Ahilik ve Dirlik” alt başlığıyla düzenlenen Ahilik Şurası’nın sonuç bildirisi 4 Aralık Pazar günü Arslanhane Camii’nde kamuoyuyla paylaşıldı. Ahilik Şurası’nda değerlendirilen temalar çerçevesinde hazırlanan sonuç bildirgesi Doç. Dr. Muhammet Enes Kala tarafından aktarıldı. Üç gün süren Ahilik Şûrası’nda yedi farklı oturumla ahilik kavramının dünden bugüne gelişimi, 21. yüzyıldaki etkileri ve iyi uygulama örnekleri farklı perspektifler doğrultusunda değerlendirildi.