Şimdi yükleniyor

2022 Yılı TÜBİTAK Ödülleri Sahiplerini Buldu

2022 yili tubitak odulleri sahiplerini buldu

2022 Yılı TÜBİTAK Ödülleri Sahiplerini Buldu

TÜBİTAK’ın bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkân sağlamak amacıyla verdiği “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri”ne ilişkin 2022 yılı değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılında 2 Bilim Ödülü, 1 Hizmet Ödülü ve 11 Teşvik Ödülü verilmesine karar verildi. 

TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından ödül tevcih edilen bilim insanları:

BİLİM ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Prof. Dr. Vural GÖKMEN

Prof. Dr. Vural GÖKMEN

“Gıda bilimi ve mühendisliği alanında, gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan gıda güvenliği risklerinin izlenmesine yönelik ileri analiz tekniklerinin ve gıda güvenliği risklerinin azaltılmasına yönelik gıda işleme teknolojilerinin geliştirilmesi konularındaki üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Gıda Mühendisliği

Araştırma Alanları: Gıda Bilimleri ve Teknolojisi

Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://avesis.hacettepe.edu.tr/vgokmen

BİLİM ÖDÜLÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ

Prof. Dr. Fatih ÖZALTIN

Prof. Dr. Fatih ÖZALTIN

“Kalıtsal böbrek hastalıkları alanında; böbrek hastalıklarının patogenezinin daha iyi anlaşılması, bunlara yönelik bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi ve aynı zamanda normal böbrek fizyolojisinin de daha iyi anlaşılması konularındaki üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Araştırma Alanları: Pediatrik, Üroloji&Nefroloji, Tıp, Araştırma&Deneysel, Genetik&Kalıtım

Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Daha fazla bilgi için: www.fatihozaltin.com

HİZMET ÖDÜLÜ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

Prof. Dr. Şaban Teoman DURALI (Merhum)

Prof. Dr. Şaban Teoman DURALI

“Bilim insanı yetiştirmesi, mensup olduğu bilim dalının kurumsallaşmasında ve Türkiye’deki bilimsel atılımların gerçekleşmesinde önemli rol oynaması” nedeniyle Merhum Prof. Dr. Şaban Teoman DURALI’ya TÜBİTAK Hizmet Ödülü verilmesi uygun bulunmuştur.

Anabilim Dalı: Felsefe

Araştırma Alanları: Mantık, Eskiçağ Felsefe Tarihi, Yeniçağ Avrupa Felsefe Tarihi, Türk-İslâm Düşüncesi Tarihi, Bilgi-Bilim Teorileri (Epistemoloji), Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, İslâm Dininin Tarihî Gelişimi, Antropoloji, Hücre Fizyolojisi, İnsan Fizyolojisi, Anatomi, Evrim, Genetik

TEŞVİK ÖDÜLÜ

TEMEL BİLİMLER

Doç. Dr. Mehmet YAĞMURCUKARDEŞ

Doç. Dr. Mehmet YAĞMURCUKARDEŞ

“Malzeme bilimi ve yoğun madde fiziği alanında; malzemelerin yapısal, elektronik, titreşimsel ve piezoelektrik özelliklerinin kuramsal yolla ön görülmesi ve incelenmesi konularındaki üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Fizik

Araştırma Alanları: Fizik, Katı Hal

Görev Yeri: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi, Fotonik Bölümü

TEŞVİK ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Prof. Dr. Evren MUTLUGÜN

Prof. Dr. Evren MUTLUGÜN

“Mühendislik alanında nanoteknoloji, optoelektronik aygıtlar ve ışık hasadı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Elektronik

Araştırma Alanları: Nanobilim ve Nanoteknoloji, Mühendislik, Elektrik ve Elektronik, Fizik, Uygulamalı, Malzeme Bilimleri

Görev Yeri: Abdullah Gül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://avesis.agu.edu.tr/evren.mutlugun

TEŞVİK ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Doç. Dr. Mehmet Cengiz ONBAŞLI

Doç. Dr. Mehmet Cengiz ONBAŞLI

“Nanoelektronik, nano-optik, nanomanyetik malzeme ve aygıtlar alanında; dünyanın en düşük Gilbert sönümleme sabitine sahip manyetik yalıtkan demir garnet filmlerin üretimi ve düşük güç tüketimine sahip 2 boyutlu spintronik aygıtların geliştirilmesi konularındaki üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Optik, Elektronik ve Manyetik Malzeme ve Nano aygıtlar- Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Araştırma Alanları: Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari, Disiplinler Arası Uygulamalar, Elektrik ve Elektronik, Ortak Disiplinler, Malzeme Bilimleri, Seramik, Özellik ve Test

Görev Yeri: Koç Üniversitesi,  Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://kuttam.ku.edu.tr/en/our-staff/academic-staff/faculty-members/mehmet-cengiz-onbasli/

TEŞVİK ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Prof. Dr. Mehmet Lütfi YOLA

Doç. Dr. Mehmet Lütfi Yola

“Analitik kimya, eczacılık, biyomedikal mühendisliği alanında genel anlamda ilaç, kan, idrar, gıda, su (içme suyu, çeşme suyu ve atık sular) gibi gerçek numune ortamlarında önemli analitlerin veya hedef moleküllerin mikro ya da nano seviyelerinde hassas tayinine yönelik sensör/biyosensörlerin tasarımı ve validasyon konularındaki üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Analitik Kimya

Araştırma Alanları: Kimya, Analitik Metot Geliştirme, Biyomedikal Mühendisliği, Malzeme Bilimi

Görev Yeri: Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,  Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://profil.hku.edu.tr/akademik/mehmet-lutfi-yola/

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ

Prof. Dr. Özge ÇEVİK

Prof Dr Özge Çevik

“Biyokimya ve farmakoloji alanında; kanser ilaç mekanizmaları, yenilikçi ilaç taşıyıcı sistemler, teşhis ve tedavi yanıtı için yeni biyobelirteçler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Tıbbi Biyokimya

Araştırma Alanları: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji, Farmakoloji, Eczacılık, Üroloji, Fizyoloji

Görev Yeri: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi,  Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://akbis.adu.edu.tr/personel_detay.asp?sno=A-3079

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ

Doç. Dr. Fatih KOCABAŞ

Doç. Dr. Fatih KOCABAŞ

“Biyokimya, moleküler biyoloji, kök hücre çoğaltma teknolojileri, yeni etken madde ve RNA teknolojilerin geliştirilmesi, gen düzenleme ve kalp rejenerasyonu mekanizmaları” konularındaki üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji

Araştırma Alanları: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji, Hücre Biyolojisi, Hücre ve Doku Mühendisliği, Tıbbi Kimya, Hematoloji, Onkoloji, Kalp ve Kalp Damar Sistemi

Görev Yeri: Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://regbio.yeditepe.edu.tr/

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ

Doç. Dr. İlyas Çağlar YILGÖR

Doç. Dr. İlyas Çağlar YILGÖR

“Omurga cerrahisine getirmiş olduğu yenilikçi ve öncü yaklaşımları, geliştirilen GAP Skoru ile kişiye özel analiz ve tedavi yöntemlerinin planlanmasındaki üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Ortopedi ve Travmatoloji

Araştırma Alanları: Tıp, Çeşitli Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri, Cerrahi

Görev Yeri: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://avesis.acibadem.edu.tr/caglar.yilgor

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

Doç. Dr. Sabahat Çiğdem BAĞCI

Doç Dr Sabahat Çiğdem Bağcı

“Sosyal psikoloji alanında; gruplar arası süreçler, gruplar arası temas, ön yargı ve sosyal kimlikler konularındaki üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Psikoloji

Araştırma Alanları: Sosyal Psikoloji

Görev Yeri: Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://fass.sabanciuniv.edu/tr/sabahat-cigdem-bagci

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

Doç. Dr. Eyüp DOĞAN

Doç. Dr. Eyüp DOĞAN

“Enerji ekonomisi, çevre ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. 

Anabilim Dalı: İktisat, İktisat Teorisi

Araştırma Alanları: İktisat, Ekonomi

Görev Yeri: Abdullah Gül Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi, Ekonomi Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://avesis.agu.edu.tr/eyup.dogan/

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

Dr. Öğr. Üyesi Maissam NİMER

Dr Öğr Üyesi Maissam Nimer

“Sosyoloji alanında; göç, kamu politikaları, cinsiyet eşitsizliği ve kalkınma konularındaki üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Sosyoloji

Araştırma Alanları: Göç, Kamu Politikaları, Cinsiyet, Eşitsizlik, Kalkınma

Görev Yeri: İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Daha fazla bilgi için: https://avesis.istanbul.edu.tr/mnimer

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

Doç. Dr. Kemal YILDIZ

Doç. Dr. Kemal YILDIZ

“İktisat kuramı (teorisi) alanında; oyunlar kuramı ve mekanizma tasarımı, kısmi rasyonel seçim modelleri ve adil eşleştirmeler konularındaki üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: İktisat

Araştırma Alanları: İktisat

Görev Yeri: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://econ.bilkent.edu.tr/?page_id=1075&nvaf_id=87&lang=tr

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/2022-yili-tubitak-odulleri-aciklandi