Devletin Daim Olsun Türkmenistan’ım. – İbrahim AYDEMİR

80sayi İbrahim Aydemir 1

Türkmenistan, gönül coğrafyamız…
Türkmenistan, gönül maveramız…
Türkmenistan; dini, dili ve tarihi ortak bir kardeşlik sevdamız…
Türkmenistan, Sultan Alparslan’ın muazzez şahsiyet ve ruhuyla
tarif bulan ruh fezamız…
Türkmenistan; din, kültür ve tarih paydaşımız…
Ve Türkmenistan gardaşımız…

Erzurum’dan Merv’e, Ankara’dan Aşkabat’a, Palandöken’den Köpet Dağı’na, Ceyhun’dan Amuderya’ya, Âşık Veysel’den Mahtumkulu, Seydi, Zelili, Mollanepes, Kemine’ye, Dadaşlardan Türkmenlere, gardaştan gardaşa selam ile dua ile..

Şair Münevver Düver’in, “Türklüğün gururu şanı adında / Mertliğin destanı vardır yâdında / Beş yıldızlı Ay Türk her dem yanında / Şanlı Türk’ün dalısın Türkmenistan” mısralarıyla takdim; Mahtumkulu’nun  “Ceyhun bile bahr-ı Hazar arası / Çöl üstünden eser yeli Türkmen’in / Gül goncası, kara gözüm karası / Kara dağdan iner seli Türkmen’in” dizeleriyle tarif; Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nun, “Bir temel, bir duvar, bir taş / Aynı doku, aynı kumaş’ kaydıyla tasvir; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Ortak Din, Kültür ve Tarih Birlikteliğimiz” vurgusuyla tekrim ettiği Türkmenistan’a birlik ve dirliğinin ebediyen payidar olması niyazıyla…

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Türkmenistan yaklaşımını, iki kardeş ülke arasındaki değerler paylaşımını, “Ortak tarihi ve kültürel birikiminden gücünü alan Türkiye-Türkmenistan ilişkileri son yıllarda kazandığı ivmeyle örnek ve özel bir seviyeye ulaştı.” ifadeleriyle tasvir ediyor. Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve ülkede büyükelçilik açan ilk devlet olan Türkiye’nin Türkmenistan ile olan ilişkilerinin özel, nitelikli ve ezelden ebede bir kardeşlik köprüsü üzerinde sürdürüldüğünün bariz ve seçkin bir tanımlaması.

Türkmen tabiatını simgeleyen yeşil zemin üzerinde hilal ve beş yıldız bulunan, enfes Türkmen halı desenlerini barındıran, Türkmenistan sınırları içerisinde yer alan beş vilayeti temsil eden beş yıldızıyla, Anadolu coğrafyasının diriliş destanını tasvir ve millî ruhunu ifade eden Ay yıldızlı bayraklarımızın aynı motifleri taşıması ne bir tesadüf ne de bir rastgele benzeşmedir.

İki ülke arasındaki kardeşliğin millî tevafukla kaydedilmesi ve ifade edilmesidir bu. Belki ve mutlaka Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ruh birlikteliğinin, kardeşliğin, aynı değerlere vefanın, aynı mukaddeslerde gönülleri buluşturmanın en belirgin vurgusudur.

Başka söze hacet mi var?

Sayın Cumhurbaşkanımız, “Türkmenistan, Sayın Berdimuhamedov’un önderliğinde hemen her alanda önemli reformlar gerçekleştiriyor, ciddi ilerlemeler kaydediyor. Biz de bu reformları yakından takip ediyor; kaydedilen her ilerlemeden, elde edilen her başarıdan memnuniyet duyuyoruz.” ifadesiyle Türkmenistan’ın küresel boyutta gösterdiği başarı, Orta Asya coğrafyasındaki ehemmiyetini en berceste vurgularla kaydediyor. Bu tespit aynı zamanda milletimizin ortak düşüncesi, Türkmenistan’a yoğunlaşan kardeşlik hassasiyeti ve Türkmenistan’ın kendi coğrafyasında parlayan bir yıldız hâlinde bulunuşuna dikkat çekmektir.

Türkmenistan, Orta Asya’da en fazla Türk yatırımının gerçekleştiği ülkelerdendir. Ekonomi kalanda iki ülke arasındaki örnek iş birliği aynı zamanda gönül birliği, iki ülke arasındaki sosyal ve iktisadi kardeşliğin küresel izana not düşülmesidir.

İki ülke arasında ticaret hacmi her yıl bir öncekine göre katlanarak artmakta, müteahhitlik firmalarımız Türkmenistan’ın adına yakışan, kalkınmasına ve tarihe kaydedilen diriliş destanına uygun imar çalışmalarını yürüterek asırlara yaygın Türkmenistan vizyonuna hizmet üretmekte, özellikle inşaatın yanı sıra tekstil alanındaki ortak faaliyetlerle girişimciler buluşmakta ve yeni istihdam alanları oluşturulmaktadır.

Çok sayıda Türkmenistanlı kardeşimiz, ülkemizin verdiği desteklerle Türkiye’de yükseköğretim görmektedir.

Türkmenistan’ın, Türkiye’de Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu bulunmakta; Türkiye, Türkmenistan’da Aşkabat Büyükelçiliği ile temsil edilmektedir. Ancak tarih, kültür, din ve dil birliğimiz olan Türkmenistan’ın ülkemizde yeterli ve daha üst düzeyde tanınması ve tanıtılması, gönül birliğinin güçlendirilmesi, ortak değerlerin yeni nesillere yine ortak bir usul ve üslup ile aktarılması, ekonomik iş birliklerinin Anadolu coğrafyasında daha bariz yer tutması adına yeni konsoloslukların açılması da gündeme gelebilir. Benim temsil ettiğim Erzurum’da, Türkmenistan’ın bir konsolosluk açması Dadaşların da ortak beklenti ve talebidir.

Ve yine Türkmenistan’ın bizimle aynı olan kültürel temellerinin paylaşılması adına ülkemizde Türkmenistan Günleri etkinliğinin yapılması, iki ülke arasındaki kardeşliğin tescili noktasında bir görev olmuştur. Biz yine Erzurum’da kardeş Türkmenistan tarafından biçimlendirilecek ve kaydedilecek “Türkmenistan Günleri” etkinliğinin geleneksel bir hâlde her yıl yapılmasını yürekten arzu etmekteyiz.

Diyoruz ki kardeşler birbirini daha iyi bilmeli… Diyoruz ki kardeşler bu etkinliklerle yürek ve dimağlarını birleştirmeli.

Diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile dünyaya yeniden bir diriliş mesajı veren büyük ve güçlü Türkiye ve ülkesini Orta Asya’nın yıldızı hâline getiren Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbangulı Berdimuhamedov’un çizdiği ufukta tarihe damga vuran bir yükselişi belirgin ve seçkince kaydeden Türkmenistan, bu etkinliklerle tarihî köklerini genç nesillere belletmelidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, iki ülke arasında ortak değerler üzerine inşa edilen ve geniş bir yelpazeye yayılan iş birliğini genişletmeli, Orta Asya ve Anadolu coğrafyasına yaymalıyız.

Zira Merv’den Malazgirt’e bir birlik, dirlik ve kardeşlik mesajını nefislerinden geçerek taşıyan Gazi Alparslan ve onunla aynı ruhu taşıyan şehitlerimize karşı bu bir borçtur.

Aynı dil, aynı din, aynı kültür ve tarihi paylaşan iki millete karşı bir sadakat; onların adları, duruşları ve küresel ilerleyişleriyle verdikleri mesaja bir sadakattir. Unutulmamalıdır ki, en büyük gücümüz kardeşliğimizdir. Bunu her alanda pekiştirmek de vazifemizdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkmenistan’ın BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda ulaştırma, enerji, sanayi, ticaret, sağlık ve çevre konularında attığı örnek adımların, sadece Türkmenistan’ın değil, bölgenin geleceğine de ışık tuttuğunu belirtiyor. Bu, tarihî bir tespit ve hak teslimidir.

Destansı bir kıyamla tarihe geçen bir dirilişin 30. yılını idrak eden Türkmenistan, gönül ufkumuz, Orta Asya’daki duruşumuza ışık tutan tarih kaydımız, Türk Cumhuriyetleri arasındaki kardeşlik bağının güçlülüğünü ortaya koyan sembolümüzdür. Türkmenistan’ın 30. Bağımsızlık yılına erişmesi gururumuzdur.

Mahtumkulu’nun, “Al yeşil bürünüp çıkar perisi / Kükreyip berk urur anberin isi, / Beğ, töre, aksakal yurdun eyesi / Küren tutar güzel ili Türkmen’in” dizeleri; Şair Duran Özaydın’ın, “Atamın diyarı, dedemin yurdu / Gözel Türkmenistan seni özledim / Hasretin bağrımı kor gibi sardı / Güzel Türkmenistan seni özledim” mısraları; Şair Münevver Düver’in, “Uygur Devleti’nden gelir boyların / Bozkırlardan almış güzel huyların / Göktürklerden özü buldu soyların / Soyuna kurbanım can Türkmenistan” kıtalarıyla Türkmenistanlı kardeşlerime selam ve saygılarımızı sunuyor, Türkiye-Türkmenistan dostuk ve kardeşliğinin ebediyen sürmesi niyazını paylaşıyoruz.

Gönlümüz sizinle…

Şair Nebi Hezri’nin, “Dedin ki gezende çölü çemeni / Hatırla meni / Düzlerden atladım, dağlara vardım / Ahı unutmadım / Birce an seni / Eğer unutsaydım hatırlayardım” dediği gibi Türkmenistan daima yâdımızdadır. Duamızdadır…

 

dosyayı indir