ŞUBAT 2018 SAYIMIZ ÇIKTI

Döneminin önde gelen ve dünya ölçeğinde dikkatle izlenen hükümdarlarından olan II. Abdülhamid, sadece Türkiye’nin değil, İslâm ve dünya tarihinin de önemli tarihî şahsiyetlerindendir. Sultan, 33 yıl tahtta kalarak ve aynı zamanda imparatorluğun ömrünü uzatarak, Anadolu coğrafyasında yeni bir devletin imkânlarını hazırlamıştır. O, kişiliği ve politikalarıyla bugün de aktüel siyasete ve söylemlere konu olmakta, pek çok meselenin tarihî aktörü olarak gündeme gelebilmektedir.

Abdülhamid Han dönemi, çağdaşlaşma yolunda çok ciddi adımların atıldığı, devletin büyük bir dönüşüm geçirdiği ve birçok ilklerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Kendi döneminde büyük siyasi olaylar ve hareketler olmasına rağmen her alanda birçok yenilikyapmış, kalkınma ve eser bırakma hamlesinden de geri kalmamıştır.

Ülkeyi dağılmaktan kurtarmak için gidilecek en mükemmel yol; eğitim, sağlık, ordu ile çağdaşlaşmak ve ülkeyi kalkındırmaktır. Huzurun olduğu, refah seviyesinin yükseldiği bir ülkede halk da mutlu olacak, devletin gücü ve ömrü de artacaktır. Bunu fark eden Sultan Abdülhamid, imparatorluğun çağdaşlaşması adına ciddi adımlar atmıştır. Ülkenin önde gelen aydınları, onun okullarında eğitim görmüş ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmışlardır. Bu da göstermektedir ki ülke; aydınlar yetiştirmeye, devlet kuracak liderler çıkarmaya varan seviyede çağdaşlaşmıştır. Açmış olduğu yaklaşık 13 bin okul ile halkı cahillikten kurtarmaya çalışmıştır. Yapmış olduğu demir yolları ve iletişim hamleleri ile halk bilinçlenmiş, doğru bilgi hızla yayılmıştır. Sağlık alanında yapmış olduğu çalışmalar, açmış olduğu hastaneler sağlıklı zihinler yetişmesine vesile olmuştur.

“Dünyanın Son Evrensel İmparatoru” II. Abdülhamid’i farklı yönleriyle kapsamlı olarak dosya konusu yaptığımız bu özel sayımızda, yıllardır birçok tarihçi yetiştiren, yaptığı televizyon programlarıyla ve yazdığı kitaplarla tarihî yediden yetmişe herkese sevdiren Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL ile bir röportaj gerçekleştirdik. Her ay farklı bir ili tanıttığımız dergimizde bu ay da “Âşıklar Diyarı Uşak”a konuk olduk. Gençlerin de söz sahibi olduğu dergimizde konumuzla ilgili olarak onların da fikirlerini aldık. “Tarihte Bu Ay Neler Oldu?” köşemizde, tarihin unutulmaya yüz tutmuş olaylarını yeniden gün yüzüne çıkardık. Her sayımızda bir film ve kitap tanıtarak sizlere önerilerde bulunduk.Yeni sayımızın düşünce iklimimizi zenginleştirmesini, fikir dünyamıza yeni değerler katmasını ve yol gösterici olmasını temenni eder, sizlere keyifli ve bilinçli okumalar dileriz.