Şimdi yükleniyor

TÜBİTAK ile Yeni Girişimlerin Önü Açılıyor

tubitak ile yeni girisimlerin onu aciliyor

TÜBİTAK ile Yeni Girişimlerin Önü Açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ile hayata geçirdikleri “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” ile 450 milyon dolarlık finansmanı sanayiciler, KOBİ’ler ve teknoloji girişimlerine sunacaklarını açıkladı. Proje kapsamında, TÜBİTAK’ın kullanımına 175 milyon dolarlık kaynak tahsis edildi.

Bakan Kacır, KOSGEB eliyle KOBİ’lerin yenilenebilir enerji, yeşil dönüşüm yatırımlarını, TÜBİTAK eliyle de döngüsel ekonomiye ve karbon salınımını azaltmaya yönelik AR-GE projelerini destekleyeceklerini söyledi.

Sanayinin karbon net sıfır hedeflerine vurgu yapan Kacır, “İhracatımızın yüzde 90’dan fazlasını gerçekleştiren Türk sanayisini, özelikle ‘AB sınırda karbon mekanizmasına daha hazır hale getireceğiz. Aynı zamanda 2021’de yüce Meclisimiz tarafından onaylanan Paris İklim Anlaşması kapsamında ülkemizin karbon net sıfır hedeflerine daha da yaklaşmasını sağlayacağız. Türkiye yeşil sanayi projesinin şimdiden KOBİ’lerimize, ihracatçılarımıza, sanayicilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” değerlendirmelerinde bulundu.

“Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri desteklenecek, yeşil inovasyon faaliyetlerinde bulunan firmalar hedeflenecek”

Konuyla ilgili Bir değerlendirme yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Bakanlık  ve KOSGEB ile birlikte projenin üç bileşeninden biri olan TÜBİTAK’ın sanayideki yeşil dönüşümü bütünsel olarak destekleyecek mekanizmaları hayata geçireceğini belirtti. Bu çerçevede KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yol haritasının oluşturulması, teknolojik çözümlerin geliştirilmesi ve yüksek katma değerli çözümleri geliştirecek platformlara yönelik destek mekanizmaları oluşturulacak.  Mandal, “TÜBİTAK olarak  Türkiye’de veya diğer pazarlarda yeni yeşil teknolojilerin, ürünlerin veya süreçlerin geliştirilmesini içeren yeşil inovasyon faaliyetlerinde bulunan firmaları hedefliyoruz. Teknoloji tabanlı başlangıç firmaları, KOBİ’ler ve büyük firmaların yanı sıra üniversiteleqr, araştırma altyapıları ve kamu araştırma merkezleri de bu destekler ile yeşil dönüşüm odaklı teknolojik çözümleri geliştirecek. Bu projeler, yeşil üretime, daha yüksek enerji ve kaynak verimliliğine katkıda bulunan AR-GE, prototip geliştirme, standart geliştirme ile yeni ürün veya süreç geliştirmeyi içerecek.” dedi.

Prof. Dr. Mandal, “Cumhuriyetimizin 100, TÜBİTAK’ın 60. ‘Birlikte başarma’ mottomuzla ülkemizin kalkınması ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için yılında sanayici, KOBİ ve girişimcilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Sanayiye Ar-Ge ve Yenilik Ağları

Dünya Bankası’ndan sağlanan kaynakla KOBİ’lerin yeşil dönüşüm sürecinde teknoloji ve yenilik ihtiyaçları belirlenerek strateji yol haritalarının oluşturulmasına destek sağlanacak. Yeşil dönüşüme uygun iş modellerini, tedarik ve değer zincirlerini, ürün ve hizmetlerini gözden geçirmek isteyen KOBİ’lere çözüm ortakları ile birlikte teknik yardım sağlanacak. Bu yaklaşım aynı zamanda firmalara bilgi transferini destekleyecek ve KOBİ’lerde teknik yenilik kapasitesini güçlendirecek.

Sanayi Ar-Ge ve Yenilik Programı ile şirketlerin yeşil Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini yürütmesine ve bu kapsamda yeni bir ürün geliştirmesine (prototipleme), mevcut bir ürünü geliştirmesine ve iyileştirmesine, ürün kalitesini veya standartlarını iyileştirmesine, maliyetleri azaltan yeni teknikler ve yeni teknolojiler geliştirmesine ve diğer süreç ve hizmet türlerini geliştirmesi sağlanacak.

Özel sektör, üniversite ve kamu iş birliğiyle yenilik platformları oluşturularak, ülkemizin yeşil büyümesine katkı sağlayacak katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirilmesi için bir teknoloji ekosistemi olan Sanayiye Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Ağları desteklenecek. Özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu iş birliğiyle ihtisaslaşmış bir ArGe ve Yenilik Platformunun oluşturulması, bu platform aracılığıyla Ürünleştirme Yol Haritalarının (ÜYH) oluşturulması ve bu Ürünleştirme Yol Haritaları çerçevesinde yeşil dönüşüme yönelik ürün veya ürün grubu geliştirilmesine yönelik Ürünleştirme Programları (ÜPG) desteklenecek.

“Sürdürülebilir geleceğin yolunu açacak”

Türkiye sanayisi her alanda son yıllarda önemli bir büyüme kaydederken, tüm ihracatının yüzde 90’ından fazlasını sanayi ürünleri oluşturuyor ve bunun yüzde 40’ından fazlası Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda AB, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) kapsamında AB’ye ihraç edilen ürünler için daha katı karbon standartları benimseyeceğini açıkladı. Projeyle sanayi sektörünün karbon salınımının azaltılmasını sağlamak ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uyumu gerçekleştirmek için harekete geçildi.

Proje, endüstriyel firmaların yenilenebilir enerjinin gücünden faydalanmalarını, enerji verimli teknolojileri uygulamalarını ve döngüsel ekonomi prensiplerini benimsemelerini sağlayarak daha sürdürülebilir geleceğin yolunu açacak.

Endüstriyel firmaların düşük karbon salınımına sahip, sürdürülebilir ve dayanıklı bir geleceğe doğru geçişini hedefleyen proje, ekonomik büyümeyi ve istihdam yaratmayı da teşvik ediyor.

Binlerce sanayi firmasının yararlanmasının hedeflendiği proje ile işletmelerin karbon salınımı, kendi tüketimleri için yenilenebilir enerjilere yatırım yapılarak azaltılacak, kaynak verimlilikleri iyileştirilerek yeşil dönüşüm planları geliştirip uygulanabilecek. Bu sayede firmalar, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na (AYM) kolaylıkla uyum sağlayacak.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye https://tubitak.gov.tr/tr/icerik-dunya-bankasi-yesil-sanayi-projesi adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: TUBİTAK