Şimdi yükleniyor

Sosyoloji Kavramlar ve Sorunlar

Sosyoloji Kavramlar ve Sorunlar

Sosyoloji Kavramlar ve Sorunlar

Prof. Dr. İsmail DOĞAN

Bu kitapta okurlar, Türkiyenin sosyolojik sorunlarını tarihsel ve güncel boyutlarda izleme olanağına sahip olmaktadırlar. Bu çerçevede eski Türk toplumlarının (İslamiyet öncesi ve sonrası ile Osmanlı özeli) toplumsal yapı ve tabakalaşma sorunları ile modern Türkiyenin sosyo-kültürel sorunları yer almaktadır. Aile, gençlik sorunları, alt kültürler/karşı kültürler, etnik sosyoloji, toplumsal ve küresel değerler, bilgi toplumu, toplumsal değişme, kültür ve medeniyet, anomi ve yabancılaşma, din ve toplum ilişkileri, şiddet kültürü, boş zaman kültürü, küreselleşme vs. önde gelen sosyolojik sorunlardan bazılarıdır.

Bütün bu konularda Durkheim ve Ziya Gökalpin, Prens Sabahattin ile Demolinesin, Fukuyama ile Ahmet Cevdet Paşanın, Hungtington ile Şerif Mardinin ve daha birçok Batılı ve Türk sosyoloğu ile onların sosyolojik yorum ve yaklaşımlarının izlenme olanağı bulunmaktadır. Teknolojinin baş döndürücü hızı, insana ait ve insani olan tüm gerçekliğe yeni etkiler getirmektedir. Bu etkiler, toplumsal alışkanlık ve değerlerle birlikle geniş sosyo-kültürel bir zeminde ortaya çıkar. Teknolojiyle gelen muhtemel toplumsal olumsuzlukları gidermenin en sağlıklı yöntemi insanı değişime hazırlamaktır. İnsanın değişime hazırlanması ise insanın bölünmesi, yetenek ve becerilere indirgenmesi anlamına gelen sınırlı ve kısır bir bilgi sahasına mahkûm olması değildir.

Sanayi dönemindeki bu bilimsel anlayış, eğitim ve bilim alanında işte bunu yaptı. Sosyoloji ve benzeri beşerî bilimler, insanı, indirgendiği bu yalınkat bilgi dünyasından geniş ve daha esnek entelektüel bir zemine taşımaktadır. Bu bakımdan sosyoloji, bilgi toplumuna özgü bilimsel anlayışın merkezî bir disiplini olmaya adaydır. Çünkü sosyoloji, eklektik bir alandır. 14. baskısını gerçekleştirdiğimiz bu kitapla, sosyolojinin belirtilen işlevi daha bir öne çıkarılmıştır. Bununla hem mevcut hata ve eksiklikler giderilmeye çalışılmış hem de ilgili bölümlerin sayısal ve olgusal verileri güncelleştirilmiştir.

Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 690
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kâğıt Cinsi: Kitap Kâğıdı
Boyut: 16 x 24 cm