Şimdi yükleniyor

Gence’de Kiliseye Çevrilen Bir Türk Eseri: Câmi-i Kebîr

cami i bebirin yan cepheden gorunusu

Gence’de Kiliseye Çevrilen Bir Türk Eseri: Câmi-i Kebîr

Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri olan Gence’nin en büyük camisi Câmi-i Kebîr, bugünkü adıyla Şah Abbas Camii, 1804 yılında Rus işgaliyle kiliseye çevrilmiş ve yüz yılı aşkın bir süre kilise olarak kalmıştı. 3 Ocak 1804’te Rusların eline geçen Gence, büyük bir katliama maruz kaldı. 7000’den fazla kişi öldürüldü, câmiye sığınan kadın ve çocukların hepsi katledildi.

Cuma Camii olarak da bilinen Câmi-i Kebîr, Azerbaycan’ın Gence kentinin merkezinde yer almaktadır. Dönemi içinde önemli ve büyük bir ibadethane olmasının yanı sıra Câmi-i Kebîr, aynı zamanda da bir medrese olarak da Gence’nin ilmî hayatı için önem arz etmektedeydi.

Vâzıh mahlasıyla da bilinen büyük Azerbaycanlı Türk şairi Mirza Şefi de camiye bağlı medresede eğitim görmüştü. Büyük Şah Abbas’ın emirleriyle yapılan camii  günümüzde genellikle “Şah Abbas Camii” olarak da anılmaktadır.

Cami i%20Kebir'in%20yan%20cepheden%20g%C3%B6r%C3%BCn%C3%BC%C5%9F%C3%BC


Azerbaycan’ın
 ikinci büyük şehri olan GenceOsmanlı hâkimiyetinden sonra, 18. yüzyılın ortalarında yarı müstakil hanlıklardandı. 20 Kasım 1803’te Rus Generali Sisianov, Tiflis’ten Gence’ye gelip şehri kuşattı. Gence Hanı Cevad Han Rusların teslim teklifini reddederek uzun müddet mukâvemet gösterdi. 3 Ocak 1804’te Rusların eline geçen Gence, büyük bir katliama maruz kaldı. 7000’den fazla kişi öldürüldü, câmiye sığınan kadın ve çocukların hepsi Sisianov’un emriyle katledildi. Şehir, târihinin en karanlık günlerini yaşadı. Rus işgali sırasında Gence’nin en büyük câmisi olan Câmi-i Kebîr, kiliseye çevrildi. 

Cami i%20Kebir

1606 yılında Şah I. Abbas tarafından yaptırılan câmi, iç kalenin doğusunda bulunmaktadır. Câminin yanında bir medrese ve bir hamam da inşâ edilmişti. Şah Abbas, câmi ve medresenin giderlerini karşılamak üzere 1612’de bir vakıf kurmuş; Tûn hamamı, 15 dükkân3 kervansaray, Derebeglü ve Dinaraş çiftliklerinin gelirlerini buraya vakfetmişti.  

Kaynak: YTB