Şimdi yükleniyor

Ehl-i Sünnetin Reislerinden İmam-ı Mâtürîdî

82 kitap

Ehl-i Sünnetin Reislerinden İmam-ı Mâtürîdî

Hanefî geleneğin kelâmî boyutunu yorumlamamda Orta Asya’daki büyük temsilcilerden biri olan İmam-ı Mâtürîdî, eserlerinde Ebû Hanîfe’nin görüşlerini kelâm sistemine dönüştürmüştür. Bu dönüşümde, içinde yaşadığı siyasi ortamın önemli etkisi vardır. İmam-ı Mâtürîdî, eserlerinde Mu’tezile ve Şia’nın batıniliği karşısında akıl-nakil çelişkisine son vererek aralarında sağlam bir bağ kurmuş, vahyi ve aklı dinin kaynağı kabul etmiştir.

Farklı coğrafyalarda ortaya çıkan düşünce ekollerinin Kur’an’ı yorumlamak suretiyle elde ettikleri bilgileri o coğrafyanın iklimine uygun bir yapıda insanlara sunduklarını görürüz. “Kur’an’ın, dünyanın en ücra köşesindeki insana ve tüm zamanlara hitap etmesini mümkün kılacak bir söylemin” geliştirilmesinde bu farklı kültür ve coğrafya tecrübesi büyük rol oynamıştır.

Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 136
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kâğıt Cinsi: Kitap Kâğıdı
Boyut: 13,5 x 21,5 cm

Prof. Dr. Hilmi Demir,
Doç. Dr. Muzaffer Tan