Şimdi yükleniyor

55. Sayı

55. Sayı

15,00

Stokta yok

Kategoriler:

Açıklama

Geçtiğimiz yüzyılda Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu en özel düşünürlerden birisi şüphesiz Nurettin Topçu’dur. Topçu, bütün yaşamı boyunca eğitimden ekonomiye, siyasetten ahlaka, edebiyattan felsefeye kadar sosyal bilimlerin birçok alanında eserler vermiş ve bu konularda önemli fikirler ortaya koymuş bir aydınımızdır.

Hayatı, mücadele azmi, kararlılığı, ciddiyeti, tercih ettiği yöntem, kullandığı kavramlar ve bilgi edinme türü onu çağdaşı aydınlardan belirgin bir şekilde farklılaştırır. Hayatın her meselesiyle ilgilenen Topçu, eğitime hususi bir yer verir ve Türkiye’nin köklü bir maarif davasına sahip olduğunu belirtir. O; eğitime, ahlaka, insana ve diğer birçok konuya “Hareket Felsefesi” açısından yaklaşır. Ona göre: “Hareketi, felsefenin merkezi yapmalıdır. Çünkü hayatın merkezi de harekettir.” Topçu’nun hareket felsefesine olan eğilimini, içinde bulunduğu siyasi şartlar ve bu şartlar karşısında oluşan düşünce akımlarından bağımsız düşünmek mümkün değildir.

Topçu, imparatorluğun son yıllarında ortaya çıkan fikir akımları ve Cumhuriyet dönemi milliyetçilik anlayışı karşısında, herhangi bir ayrışmaya kaçmadan, entelektüel bir zemine dayanmak suretiyle Anadoluculuk adı verilen bir cereyanın temsilcisi olmuştur. Anadolu insanından başlayarak insan sorununu anlamaya ve kavramaya çalışan Topçu, ahlaklı olmakla insana değer verme arasında karşılıklı bir ilişki kurar. Nitekim o, ahlaklı bireyler olmanın ilk şartını insana ve insan ruhuna değer vermek olarak değerlendirir.

Topçu’nun hayata bakışı, mücadelesi ve hakikat aşkı karşısında katlanabileceği mesafe ve merhaleler onu çağdaşları arasında hususi bir yere konumlandırır. Düşüncelerini hayatının bütün alanlarına yansıtma ideali güden Topçu, aksiyoner bir fikir adamı, isyan iradesiyle dolu bir ahlak filozofu, ruhu merkeze alan bir maarif sisteminin savunucusu olarak tekrar tekrar üzerinde durulması ve yorumlanması gereken bir şahsiyettir.

Çağdaş Türk düşünce tarihinin önemli isimlerinden “Nurettin Topçu’yu” farklı yönleriyle kapsamlı olarak dosya konusu yaptığımız bu özel sayımızda, Prof. Dr. Necmettin TOZLU ile bir röportaj gerçekleştirdik. Her ay farklı bir ili tanıttığımız dergimizde bu ay da “Uygarlıkların Buluşma Noktası Afyonkarahisar”a konuk olduk. Gençlerin de söz sahibi olduğu dergimizde, konumuzla ilgili olarak onların da fikirlerini aldık. “Tarihte Bu Ay Neler Oldu?” köşemizde, tarihin unutulmaya yüz tutmuş olaylarını yeniden gün yüzüne çıkardık. Bu sayımızda da bir film ve kitap tanıtarak sizlere önerilerde bulunduk. Yeni sayımızın düşünce iklimimizi zenginleştirmesini, fikir dünyamıza yeni değerler katmasını ve yol gösterici olmasını temenni eder, sizlere keyifli ve bilinçli okumalar dileriz.