Şimdi yükleniyor

“CUMHURİYET’İN 100. YILINDA TÜRK DIŞİŞLERİ: ASIRLARIN DİPLOMASİ BİRİKİMİ” SEMPOZYUMU

cumhuriyetin 100 yilinda turk disisleri asirlarin diplomasi birikimi sempozyumu

“CUMHURİYET’İN 100. YILINDA TÜRK DIŞİŞLERİ: ASIRLARIN DİPLOMASİ BİRİKİMİ” SEMPOZYUMU

Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası, köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan Osmanlı diplomatik geleneğinden güç alır. Bu geleneğin üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, uluslararası arenada ülkenin temsilini sağlamakta ve Türk dış politikasını yürütmektedir. “Cumhuriyet’in 100. Yılı Etkinlikleri” kapsamında, bu köklü kurumun kuruluşundan bu yana geçen yaklaşık yüz yıllık süreci ele alarak, Türk diplomasisinin bugünkü kurumsal yapılanmasını ve geleceğe dair vizyonunu da tartışmak üzere Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Dışişleri: Asırların Diplomasi Birikimi başlıklı bir sempozyum düzenlenecektir.

Kurumumuz ve T.C. Dışişleri Bakanlığının ortak çalışmasıyla hazırlanan bu Sempozyum, 13-14 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Yurt içinden ve dışından alanında uzman akademisyen ve diplomatların katılımıyla gerçekleştirilecek olan Sempozyum; Türk diplomasisinin XVI. yüzyıldan günümüze kadar uzanan kurumsallaşmasının temellerinden başlayarak, Hariciye Nezaretinin kuruluşuna ve Cumhuriyet Dönemi Türk Dışişleri’nin tarihsel gelişimine ve perspektifine odaklanacaktır.

Sempozyum kapsamında, Kurumumuz tarafından hazırlanan Asırların Birikimi: Türk Diplomasi Tarihi adlı belgesel film gösterimi yapılacak ve T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından temin edilen ve Türk hariciye tarihinde önemli kişi, olay ve yapıları gösteren bir fotoğraf sergisi de yer alacaktır.

Cumhuriyet’in 100. yılında gerçekleştirilecek bu Sempozyum, Türk dış politikasının tarihini ve geleceğini anlamak isteyen herkes için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaktadır. Sempozyum Kurumumuzun YouTube kanalında İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve program içinTıklayınız.