Şimdi yükleniyor

TÜBİTAK ve ASO Güçlerini Birleştirdi

tubitak ve aso guclerini birlestirdi

TÜBİTAK ve ASO Güçlerini Birleştirdi

Ankara’daki sanayicilerimizin TÜBİTAK destek ve programlarından daha aktif ve etkin bir şekilde yararlanabilmesi adına Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç imza attı.

“ASO ile Ar-Ge ve Yenilikte Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma”

ASO’da gerçekleşen programda, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal “ASO ile Ar-Ge ve Yenilikte Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma “ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda sanayimize yönelik TÜBİTAK’ın destek programları hakkında detaylı bilgilendirme yapan Mandal, gelecekte gittikçe artacak küresel zorluklarla mücadelede sanayimizin de değişiminin zaruri olduğunun altını çizdi.

“Teknolojinin İstihdam İmkânlarına Olumlu Etkisi ve İklim Değişikliği Alanı” konusuna da işaret eden Mandal, “Sanayi devrimlerinin zaman içerisindeki karmaşıklığı artış içerisinde olup sürdürülebilir sistemler, insan odaklı sistemler ve dirençli sistemler ilk kez 5. Sanayi Devrimi kapsamında yer almaktadır.” ifadelerini kullandı

12’nci Kalkınma Planı kapsamındaki hedeflere değinen Mandal, “Yeşil ve dijital dönüşümün sanayimizin geleceğinde kritik bir rolü var. Bu alandaki çalışmalara TÜBİTAK olarak özel önem atfediyoruz.” vurgusu yaptı.

Prof. Dr. Mandal, “Türkiye Yüzyılında çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı, ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten, geliri adil paylaşan, istikrarlı, güçlü ve müreffeh bir Türkiye” için ekosistemimiz çalışıyor. Ar-Ge ve yenilik birikimlerimizi birlikte geliştirme yaklaşımları kapsamında harekete geçiriyoruz” dedi.

“İmzaladığımız protokol ile sanayimizin Ar-Ge ve Yenilik çalışmalarını güçlendirmeyi, girişimci adaylarını girişim destek programlarımıza yönlendirmeyi, proje konsorsiyumları ve platform tabanlı iş birlikleri oluşturmak için birlikte hareket etmeyi ve karşılıklı talep ve önerilerin daha etkin değerlendirilmesi için ortak çalışma grupları kurmayı hedefliyoruz.” diyen Mandal,” Ar-Ge ve yenilik süreçleri odağında birlikte geliştirme ve birlikte başarma yaklaşımımızda eşgüdüm sağlanarak ASO üyesi firmaların dahil olduğu sinerji imkanlarının artırılması mümkün olacaktır.” diye konuştu

Mandal, “2053 yılı hedeflerimize ulaşma noktasında birlikte geliştirmeye dayalı iş birliği ortak geleceğimiz için kilit öneme sahip. TÜBİTAK olarak sanayimiz ile el ele vererek Milli Teknoloji Hamlesi’ni birlikte gerçekleştirecek, güçlü iş birliklerimiz ile ülkemizin geleceğini beraber inşa edeceğiz” değerlendirmelerinde bulundu.

İş birliği protokolü neleri içeriyor?

TÜBİTAK ve ASO arasındaki iş birliği; her iki tarafın yürüttüğü program ve çalışmalar kapsamında, hedef kitleye ulaşmak için tarafların imkânı dâhilinde duyuru ve tanıtım desteği sağlanması, görüş ve öneri paylaşımı yapılmasını kapsıyor. TÜBİTAK destek programlarının başvuru, değerlendirme, destekleme ve izleme süreçlerinin etkinliğinin artırılması için ortak çalışma gruplarının oluşturulması ve iyileştirme önerilerinin getirilmesi de iş birliği içinde yer alıyor. Ayrıca, ASO ve TÜBİTAK temsilcilerinin katılımı ile bir Ar-Ge Komisyonu oluşturulacak ve Protokol kapsamındaki gelişmeler yakından takip edilecek.