Şimdi yükleniyor

Bakü’de “Eski Türk Yazısının Çözülmesinin 130. Yıl Dönümü Konferansı” Gerçekleştirildi

eski turk yazisinin cozulmesinin 130 yil donumu konferansi

Bakü’de “Eski Türk Yazısının Çözülmesinin 130. Yıl Dönümü Konferansı” Gerçekleştirildi

Konferansın açış konuşmalarını Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman MERT’in yanı sıra UNESCO Azerbaycan Millî Komisyonu Üyesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet İdarecilik Akademisi Rektörü Prof. Dr. Urhan ALEKBEROV, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin MUSTAFAYEV, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay AFANDİYEVA, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, UNESCO Azerbaycan Millî Komisyonu Üyesi ve Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. İsa HABİBBEYLİ, Türk Devletler Teşkilatı Aksakallar Konseyi Azerbaycan Üyesi, Büyükelçi Hasan HASANOV ile UNESCO Azerbaycan Millî Komisyonu Başkanı, Özel Yetkili Büyükelçi Dr. Seymur FATALİYEV yaptı.

Prof. Dr. Osman MERT yaptığı konuşmada, ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Türkçe, Türk milletinin zihnidir, kalbidir.” sözünden hareketle yazıtların da bizlerin ortak hafızası olduğunu vurguladı. Kültürel hafızamızın bu ortak hafızayı günümüze kadar kesintisiz olarak taşıyamadığına değinen Prof. Dr. MERT, bu durumun gerekçeleri üzerinde durdu.

Konuşmasında Köktürk harfli yazıtların önemi üzerinde de duran Prof. Dr. Osman MERT, Köktürk harfli yazıtları göz ardı ederek Türk kimliğini inşa etmenin ve Türk dünyasında kolektif düşünceyi oluşturmanın mümkün olamayacağını aktardı.

Konferans “Wilhelm Thomsen, Vasily Radlov ve Nomgon (Kutlug Kagan)” adlarını taşıyan üç oturumda gerçekleştirildi.

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin MUSTAFAYEV’in yönettiği Wilhelm Thomsen Oturumunda; Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN “Yabgu Kelimesi Üzerine”, Prof. Dr. Marcel ERDAL “Fin Araştırmacıların Wilhelm Thomsen’e Yenisey Yazıtları Hakkında Yolladıkları Malzemeler”, Prof. Dr. Nizami CAFEROV “Eski Türk Edebî Dilinin Lingvolistlik Boyutları”, Prof. Dr. Henryk JANKOWSKİ “Kağanlıklar Çağında Türk/Türük Adı ve Arka Planı”, Prof. Dr. Kadyraly KONKOBAYEV ise “Türk Kağanlıklar Dönemi Eski Türk Yazıtları: Araştırmalarının Günümüzdeki Problemleri ve Perspektifi” başlıklı bildirilerini sundu.

Vasily Radlov Oturumu Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay AFANDİYEVA’nın yönetiminde yapıldı. Oturumda; Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL “Orhun Yazıtlarının Göktürk Kültür Tarihi Araştırmalarına Katkıları”, Prof. Dr. Gulnisa JAMAL “Köl Tėgın, Bilge Kagan ve Karabalgasun Yazıtlarının Çince ve Türkçe Metinlerinin Arasındaki Politik Farklar”, Prof. Dr. Şaban DOĞAN “Son Keşifler Işığında Eski Türk Yazıtları ile İlgili Çalışmalara Dair Tespit ve Değerlendirmeler”, Prof. Dr. Magripa YESKEYEVA “Türk Yazısı ve Türk Dünyasının Manevi-Kültürel Entegrasyonu” ve Dr. Nurdin USEEV “Epitafik İçerikli Yenisey Yazıtlarının İçerik ve Yapısal Sınıflandırılması Denemesi” başlıklı bildirileri ile yer aldı.

Nomgon (Kutlug Kagan) Oturumunun Başkanlığını Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman MERT yaptı. Dr. Munkhtulga RİNCHİNKHOROL “Nomgon 2 Anıt Külliyesinin Çatı Kenar Kiremitinin Tasviri Üzerine”, Dr. Napil BAZILHAN ve Dr. Enkhtur ALTANGEREL “Kutlug Kağan Bitigtaş Yazıtının Tarihi-Etnoarheolojik Araştırmaları”, Hikmet BABAOĞLU “Orhun Abidelerinde Az Bodonu və Bay Tayqan” başlığını taşıyan bildirileriyle katılımcılara bilgiler aktardı.

Kaynak: Türk Dil Kurumu