Şimdi yükleniyor

100. Yıl TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Başvuruları Başladı

100 yil tubitak bilim ozel hizmet ve tesvik odulleri basvurulari basladi

100. Yıl TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Başvuruları Başladı

2023 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından; 100.Yıl Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri olmak üzere dört kategoride ödül verilecektir.

Bilim Ödülü: Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilir.

Geçmiş yıllarda TÜBİTAK Bilim Ödülü alanlar için tıklayınız.

Özel Ödül: Bilim Ödülü eş değeri olarak yurt dışında yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına verilir.

Geçmiş yıllarda TÜBİTAK Özel Ödülü alanlar için tıklayınız.

Hizmet Ödülü: Ülkemizde bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmetlerde bulunmuş kişilere verilir. Hizmet Ödülü için hayatta olmayan bilim insanları da aday gösterilebilir.

Geçmiş yıllarda TÜBİTAK Hizmet Ödülü alanlar için tıklayınız.

Teşvik Ödülü: Yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş, Türkiye’de yerleşik hayattaki bilim insanlarına verilir.

Geçmiş yıllarda TÜBİTAK Teşvik Ödülü alanlar için tıklayınız.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Teşvik Ödülü’ne adaylar kişisel olarak başvurabilir veya aday gösterilebilirler. Bilim, Özel ve Hizmet Ödüllerine kişisel başvuru yapılamamakta, aday gösterilmek gerekmektedir.

100.Yıl Bilim,Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerine;

  • Geçmişte TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet Ödülü veya TÜBİTAK-TWAS Bilim Ödülü almış olanlar,
  • Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
  • Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi,
  • Üniversitelerin Senatoları,
  • Bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının en üst karar alma organları,
  • TÜBİTAK Ar-Ge ve Ar-Ge Kolaylık Birimleri Yönetim Kurulları ve TÜBİTAK Araştırma Grupları Yürütme Komiteleri (kendi faaliyet alanlarında)

aday gösterebilirler.

100. Yıl TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerine başvurular https://oduller.tubitak.gov.tr internet adresinden erişilecek Ödüller Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleşmektedir. Ödüle başvuru yapacak aday ve aday gösteren kişi veya kurum/kuruluşun en üst yetkilisinin ARBİS’te güncel kaydının olması, yoksa “Yeni Kullanıcı Kaydı” gerçekleştirmesi ve talep edilen belgelerin Başvuru Sistemine eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru aşaması tamamlandıktan sonra “Kabul Taahhüt ve Beyan Formu” aday ve aday gösteren kişi veya aday gösteren kurum/kuruluşun en üst yetkili yöneticisi tarafından e-imza ile imzalanmalıdır.

Aday gösteren kişi daha önce TÜBİTAK’tan aldığı ödül türünü ve ödül alma yılını başvuru sisteminde ilgili sekmeye eklemelidir. Aday gösteren üniversite senatosu ise başvuru sisteminde rektörün imzası olmalıdır.  TÜBİTAK Ödül başvurularına ilişkin iş ve işlemler hakkında rektör yardımcısına vekâlet verilmişse ya da başvurunun yapıldığı esnada rektör yardımcısı rektöre vekâlet ediyorsa ilgili vekâlet belgesi sisteme yüklenmelidir.

Aynı dönemde 100.Yıl Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülü kategorilerinden yalnızca birine başvurulabilir.

100. Yıl Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerinden her bir ödül türüne en çok 3 kez başvuru yapılabilir. 2010 yılından önceki başvurular bu sayıya dâhil değildir.

1982 yılı ve öncesi doğumlu adaylar, 100.Yıl Teşvik Ödülü’ne başvuru yapamaz.

Ancak;

  • Kadın başvuru sahiplerinin her doğumu için 40 yaş sınırına bir yıl ilave edilir.
  • TÜBA GEBİP Ödül süresini 2022 yılı içinde başarıyla tamamlayan (2020 yılında GEBİP Ödülü almaya hak kazanan) bilim insanları, 40 yaşını doldurmuş olsalar bile 100.Yıl Teşvik Ödülü’ne başvurabilirler.

TÜBA GEBİP Ödülü almaya hak kazanan ve ödül süresini (üç yıl) başarıyla tamamlayan (2020 yılı ve öncesi GEBİP Ödülü almaya hak kazanan) bilim insanları 100.Yıl Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerine başvurabilir.

2021 ve 2022 yıllarında TÜBA GEBİP Ödülünü almaya hak kazananlar, 100.Yıl Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerine başvuru yapamaz.  

Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri için; Adayların ödülü hak etme gerekçelerinin en fazla 750 kelimeyle açıklanması ve bu açıklamanın, hazırlanmasında birinci derecede katkı sağlanan yayınlarla desteklenmesi beklenmektedir.

“Gerekçe Çerçevesinde Seçilmiş Yayın Bilgileri” başlığında yer alan ve hazırlanmasında birinci derecede katkı sağlanan 5 yayının birer örneği, “Ek Dosyalar” başlığına yüklenmelidir. Adayın bu 5 yayınla yaptığı katkılar ile bu yayınlardaki katkı payı en fazla 250 kelimeyle açıklanmalıdır. Eğer adayın birden fazla konuda katkısı varsa, asıl önemli katkısı dışındakiler konulara göre ayrılmalıdır. “Gerekçe Çerçevesinde Diğer Bilimsel Yayınlar” başlığında yer alan en fazla 15 yayının birer örneği “Ek Dosyalar” başlığına yüklenmeli ve konulara göre ayrılan katkılar hakkında 500 kelimeyi geçmeyen bir açıklama yazısı eklenmelidir.

Bir adayın başvurusundaki asıl önemli katkıda birinci derecede esas olan yayınlar (Gerekçe çerçevesinde seçilmiş 5 yayın), başka bir adayın aynı türde ödüle başvurusunda kullanılamaz. TÜBİTAK, birinci derecede katkı sağlandığı beyan edilen yayınlar için bu beyanı araştırma hakkına sahiptir. İlgili yayında birinci derecede katkı sağlandığı beyan edilmesine karşın, bu yayınlardan herhangi birinde adayın birinci derecede katkısı olmamasının tespit edilmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz. Ayrıca, gerekçe çerçevesinde seçilmiş 5 yayının, adayın doktora çalışmasından bağımsız olması gerekmektedir.

Hizmet Ödülü için; Başvurular, adayların ödülü hak etme gerekçeleri ve varsa bu gerekçeyi destekleyen ilgili dokümanı içermelidir. Gerekçede; adayın bilim insanı yetiştirmek, mensup olduğu bilim dalının kurumsallaşması için çalışmalar yapmak, bilimsel kurum ve kuruluşlar kurmak veya kurulmasına önemli ölçüde katkıda bulunmak bakımlarından ülkemizdeki bilim ve teknolojinin gelişmesine ne şekilde üstün hizmette bulunduğu en fazla 750 kelimeyle açıklanmalıdır. Aday gösterilecek kişinin hayatta olmaması durumunda başvuru formu indirilip, doldurularak varsa eklenecek diğer belgelerle birlikte aşağıda yer alan adrese iletilmelidir.

Başvuru formu için tıklayınız.

Bilim, Özel, Hizmet Ödülleri; Temel Bilimler, Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında, Teşvik Ödülü; Temel Bilimler, Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Kutup Çalışmaları alanlarında verilir. Bilim Ödülü sayısı sekizi, Özel Ödül sayısı dördü, Hizmet Ödülü sayısı dördü ve Teşvik Ödülü sayısı yirmiyi geçemez.

Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik ödüllerinin türüne göre plaket ve berat verilir. Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri her yıl için TÜBİTAK Yönetim Kurulunca saptanan ayni ya da nakdî ödül içerir. Bilim ve Teşvik Ödülü alanlara ayrıca, her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda (2023 yılı için 1.250.000TL) yurt içinde yürüteceği araştırmalarda kullanılmak üzere araştırma desteği verilir.

Ödül değerlendirme sürecinde yapılan tüm değerlendirme ve oluşturulan görüşler ile değerlendirmelerine başvurulan hakem/danışman isimleri ve bunlar tarafından verilen görüşler gizli olup sayılanlar 4982 sayılı Kanunun 26’ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

Başvurular 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü, saat 17.00’ye kadar kabul edilecektir.

100.Yıl Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerini kazananlar, aynı yıl içinde açıklanır ve ödüller düzenlenecek bir törenle sahiplerine verilir.

İletişim Bilgileri:

TÜBİTAK Yönetim Kurulu Sekretarya Birimi

Tunus Caddesi, No:80
06680, Kavaklıdere-Ankara

e-posta: oduller@tubitak.gov.tr

Tel: 0 312 298 11 32

Kaynak: TUBİTAK