OCAK 2019 SAYIMIZ ÇIKTI

Teknoloji alanında meydana gelen gelişmeler her şeyden önce iletişim alanında kendini göstermekte ve toplumda varlığını hissettirmektedir. Başta televizyon, tablet, akıllı telefon ve bilgisayar gibi kitle iletişim araçları (Medya) gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir.

Medya, işlevleri ve konumu itibariyle demokratik rejimlerin gelişmesinde ve demokratik bilincin oluşmasında da birinci dereceden etkili bir iletişim aracıdır. Bu yönüyle medya, var olduğu günden günümüze kadar kamuoyu, siyaset ve siyasal kurumlarla iç içe olmuş; siyasetin ve siyasi yönelimlerin kamuoyuna aktarılmasında önemli bir yer teşkil etmiştir.

Küreselleşme sürecinin getirdiği teknolojik gelişme; kamuoyunu yönlendiren, ikna eden ve rıza üreten kitle iletişim araçlarının hayatımızdaki öneminin daha da artacağını göstermektedir. Medya, kamuoyunu yönlendiren çok önemli bir güç hâline geldikçe, medyayı da yönlendirmek isteyen başka güçler ortaya çıkmaktadır. Medyanın; özgür, bağımsız ve kimseyle çıkar ilişkisi olmadığı sürece ancak gerçek işlevlerini yerine getirebileceği bilinmelidir. Ancak medya organları, sektörün acımasızlığı içinde varlığını sürdürebilmek, hayatını idame ettirebilmek, maddi olarak gelirinin devamını sağlayabilmek için tarafsız bir şekilde ve hür irade ile hareket etme olayını bir kenara bırakmak zorunda kalmaktadır.

Bu bakımdan özgür, bağımsız, hiçbir gücün desteğine ihtiyaç duymayan bir medya, daha yaşanabilir bir dünyanın kurulmasına önemli katkılarda bulunabilir. Medya gücünün halkın yararına kullanıldığında barış ve huzur kaynağı olacağı, “gücün medyası” hâline geldiğinde ise adaletsizliğe ve hukuksuzluğa yol açacağı unutulmamalıdır.

Medya (Kitle İletişim Araçları) konusunu farklı yönleriyle kapsamlı olarak dosya konusu yaptığımız bu özel sayımızda, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir AVŞAR ile bir röportaj gerçekleştirdik. Her ay farklı bir ili tanıttığımız dergimizde bu ay da “Turizmin Parlayan Yıldızı Denizli”ye konuk olduk. Gençlerin de söz sahibi olduğu dergimizde, konumuzla ilgili olarak onların da fikirlerini aldık. “Tarihte Bu Ay Neler Oldu?” köşemizde, tarihin unutulmaya yüz tutmuş olaylarını yeniden gün yüzüne çıkardık. Bu sayımızda da bir film ve kitap tanıtarak sizlere önerilerde bulunduk. Yeni sayımızın düşünce iklimimizi zenginleştirmesini, fikir dünyamıza yeni değerler katmasını ve yol gösterici olmasını temenni eder, sizlere keyifli ve bilinçli okumalar dileriz.