Türkmenistan’ın Bağımsızlığının 30. Yıl Dönümü ve 2021 Türkmenistan Barış ve Güven Ülkesi Yılı – İşankuli AMANLIYEV

80sayi İşankuly 2

27 Eylül 2021 tarihinde Türkmenistan halkı, insanlık tarihinin en kritik bir aşamasında kazandığı bağımsızlığının 30. yıl dönümünü büyük coşkuyla kutlayacaktır.

Türkmenistan’ın bağımsızlığına kavuşması, ülkemizin tarihinde, halkımızın hayatında yeni bir dönemi başlatmış; bağımsız devletin sağlam temellerini atma imkânı sağlamıştır. Türkmenistan; daimî tarafsızlık, barışseverlik ve iyi komşuluk ilkelerine dayalı dış politika izleyerek, tarih açısından kısa bir sürede uluslararası düzeyde büyük saygınlık kazanmıştır.

Bağımsızlık yıllarında, Türkmenistan’da toplumsal yaşamın tüm alanlarında büyük gelişmeler yaşanmıştır. Ekonomi alanı, çeşitlendirme ilkelerine dayalı olarak gelişiyor. 30 yılda bu alana yapılan yatırımlar yüzlerce kat artmış olup, binlerce üretim-teknik ve sosyal-kültürel amaçlı tesisler kuruldu.

Bunun sonucunda ülkemizde çok yönlü ekonomi sistemi ortaya çıktı. Elektrik enerjisi, petrol ve gaz sektörü, makine sanayisi, turizm, metalürji, kimya, inşaat, elektronik, tekstil ve gıda sanayi alanları ve diğer sanayi dalları ülke ekonomisinin çeşitli alanlarını oluşturuyor.

Düzenli makroekonomik politikanın uygulanması ile gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) hacmi artıyor. Bu durum, ülkenin uzun vadede gelişmesine yönelik stratejik programların uygulanmasıyla mümkün olmuştur. Ülke nüfusunun sosyal güvenliğini yükseltmek, Türkmenistan Devlet Başkanı’nın izlediği devlet politikasının öncelikli yönlerinden biridir. Devlet bütçesinin büyük kısmı eğitim, sağlık, spor ve diğer sosyal alanlara ayrılıyor.

Türkmenistan, güçlü petrol ve gaz altyapısına sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Jeopolitik ve ekonomik konumu, çok zengin hidrokarbon kaynakları, Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhammedov tarafından izlenen ülkeyi sanayileştirme ve enerji kaynaklarının ihraç yollarını çeşitlendirme politikası sayesinde Türkmenistan, kendini uluslararası seviyede güvenilir ve geleceği iyi olan ortak olarak göstermiştir.

Günümüzde, istikrarlı dünya gelişiminin temel koşullarından biri enerji güvenliğidir. Türkmenistan, uluslararası enerji sevkiyatının güvenilir ve istikrarlı sistemin kurulması, ayrıca enerji güvenliği konularına dair geniş uluslararası diyaloğun tesis edilmesi için büyük gayret göstermektedir. Türkmenistan tarafından ortaya atılan enerji kaynaklarının güvenli ve korunabilir biçimde tedarikinin garanti edilmesine ilişkin uluslararası inisiyatifler, dünya camiası tarafından büyük destek görmektedir.

Belirtmek gerekir ki Türkmenistan’da, ulaştırma sektörünün gelişmesine ve bu alanda uluslararası iş birliğinin genişletilmesine büyük önem verilmektedir. Türkmen devletinin başarılı gelişiminin ayrılmaz ve önemli bir parçası olarak geniş ulaştırma altyapısının oluşturulması, Türkmenistan Devlet Başkanının izlediği dönüşüm politikasının öncelikli yönlerinden biridir. Kıtanın ana ulaştırma yollarının kavşağında bulunan Türkmenistan’ın avantajlı coğrafi konumu, bölgedeki tüm ülkelere Türkmenistan tarafından hızla geliştirilen çok yönlü ulaştırma altyapısını Avrasya’da stratejik transit koridorları sağlamak için kullanma imkânı vermektedir. Türkmenistan devleti, Türkmen Lideri Gurbangulı Berdimuhamedov’un izlediği “açık kapılar” politikası ve bu alanda uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik aktif pozisyonu sayesinde büyük altyapı projelerini ortaya atarak, yabancı ortaklarla birlikte onların hayata aktarılmasını sağlıyor, bunun sonucunda ulaştırma alanında verimli uluslararası iş birliğinin pekiştirilmesine ve genişletilmesine önemli katkıda bulunuyor.

Aynı zamanda Türkmen halkının zengin kültürel mirasının geliştirilmesi konusuna büyük önem veriliyor. Ülkede uygulanan manevi-kültürel kalkınma politikası eğitim, bilim, kültür ve sanat düzeyinin daha da yükseltilmesini hedefliyor.

Bunun yanında sağlık alanında da devlet tarafından büyük çalışmalar yapılıyor. Aşkabat’ta ve çeşitli illerimizde yapılan modern sağlık merkezleri
ve sağlık kuruluşları bunun bir göstergesidir.

Beden eğitimi ve spor alanında uygulanan devlet politikası da olumlu sonuçlar veriyor. Ülkede onlarca büyük spor tesisleri ve okulları yapılmıştır. 2017 yılında Aşkabat’ta; Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5. Asya Oyunları, daha sonra ise Amul-Hazar Uluslararası Oto Rallisi, Uluslararası Halter Şampiyonası ve diğer uluslararası spor etkinlikleri yapılmıştır. Türkmen sporcular, bu yarışmalarda büyük başarı göstermiştir.

Böylece Türkmen sporcularının vasfı yükselmiş, uluslararası düzeyde elde ettiği başarıları artırmıştır. Bugün Türkmenistan, ekonomi ve sosyal hayatın tüm alanlarında uygulanan büyük yenilikler yolunda güvenle ilerlemektedir. Bunun yanında devletimizin, modern dünyanın gelişmiş ülkeleri safına yükselmesiyle ilgili konulara da büyük önem atfediliyor.

Bilindiği gibi dış politika alanında 12 Aralık 1995 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından Türkmenistan’a daimî tarafsızlık derecesi verilmiştir. 3 Haziran 2015 tarihinde BM Genel Kurulu özel kararla ülkemizin bu statüsünü bir kez daha teyit etmiştir. Ayrıca, olumlu tarafsızlık politikasının önemini vurgulayan Türkmenistan’ın girişimleri ile BM Genel Kurulu 12 Aralık gününü de “Uluslararası Tarafsızlık Günü” olarak ilan etmiştir. Türkmenistan’ın izlediği barışçıl politika, bölgesel ve küresel sorunların yapıcı bir çözüme kavuşturulmasını hedefliyor. Çünkü bugün dünyada barışın, güvenliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ekselansları Türkmenistan Devlet Başkanının girişimleri sonucunda BM Genel Kurulu 2019 yılında aldığı özel bir kararla 2021 yılını “Uluslararası Barış ve Güven Yılı” olarak ilan etmiştir. Bu teklifin hayata geçirilmesi dünyada barışın, güvenliğin ve sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasında önemli faktör olarak kabul görmektedir. Bu kapsamda Türkmenistan’da 2021 yılı “Türkmenistan Barış ve Güven Ülkesi” yılı ilan edilmiştir.

Bilindiği gibi dünyanın çeşitli devletleri, özellikle dost ve kardeş ülkeler ile karşılıklı yararlı ve eşit iş birliği ilişkilerini geliştirme konusu, Türkmenistan Devlet Başkanı’nın dış politikasının öncelikli yönlerinden birini oluşturuyor. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz büyük önem arz ediyor.

Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke, Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin tesis edildiği (29.02.1992) ilk günden itibaren karşılıklı iş birliğimiz yüksek seviyede yürütülüyor. Gelecek sene bu münasebetlerimiz başlayalı 30 yıl olacak.

Bağımsızlık yıllarında Türkmen-Türk ilişkileri yüksek boyutlara erişmiştir. İş birliği tüm alanlarda başarıyla yürütülmektedir. İki kardeş ülkenin halklarını birleştiren sağlam ilişkiler ve kökleri yüzyılların derinliklerine uzanan ortak tarihi ve kültürel değerlerimiz, Türkmen-Türk iş birliğinin gelişmesinin önemli koşulunu oluşturmaktadır.

dosyayı indir