Doğanlarımızın Ana, Bizim Ata Yurdumuz Türkmenistan. – Yalçın TOPÇU

80sayi Yalcin Topcu3

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin dağılmasıyla 27 Ekim 1991’de bağımsızlığını kazanan “Doğanlarımızın Ana, bizim Ata yurdumuz ve medeniyet tarihimizde çok önemli bir yeri olan Türkmenistan”ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke kardeşi Türkiye olmuştur.

Pek çok yer altı zenginliğe sahip olan Türkmenistan, stratejik konumu itibariyle de tarih boyunca hep ilgi duyulan bir bölge olmuştur. Ülke, adını Türkmenlerden alır. İslam kaynaklarında Müslüman Oğuzlara Türkmen denildiği tarihî hakikattir. Anadolu fatihi ortak Atamız Sultan Alpaslan’ın öz yurdu ve medeniyet yuvasıdır Türkmenistan. Türk-İslam tarihi için olduğu kadar dünya tarihinde de önemli bir yere sahiptir.

Kırımlı İsmail Bey Gaspıralı’nın etkisiyle ve dahası Millî Şair Mahtumkulu’nun açtığı yolda Türkmen halkının kahramanı olabilecek birçok aydın yetişmiştir. Bunların en meşhurları Göktepe savaşını şiirlerinde dile getiren Gayip Verdi Miskin Kılıç (Molla Kılıç) ile Komünist rejimine rağmen Türkmenistan’ın ve Türkmenlerin istiklal ve hürriyeti için mücadele eden Abdülhakim Kulmuhammedoğlu Kör Molla, Berdi Kerbaba, Garaca Burunoğlu, Amandurdu Alamışoğlu gibi edip ve şairlerdir.

Bunlar, mücadelelerine bütün baskılara ve güçlüklere rağmen 1930 yılına kadar devam etmiştir. 1930 başlarından itibaren Sovyet döneminin bu şair ve edipleri, eserleriyle birlikte yok edilmeye çalışılmıştır. Ve bu dönemde büyük sıkıntılar yaşanmıştır. 1991 yılından itibaren bağımsızlığına kavuşması ile birlikte zengin doğal kaynaklarını kendi işletmeye başlayan Türkmenistan, tarafsız ve bağlantısız dış politikasıyla kendi devlet-kurumsal yapısını tamamlamayı başarmış; bölgesinde barışın, refah ve istikrarın adresi olmuştur.

Türkmenistan’ın Cumhurbaşkanı, Doğanlarımızın Arkadağı Sayın Gurbangulı Berdimuhamedov’un üstün liderliğiyle temel altyapı sorunlarını çözen Türkmenistan, artık dünyaya açılmış ve güçlü Türkmenistan için emin adımlar atmaktadır.

Türkmenistan’ın bu gayretleri çok kıymetli olup Türk dünyasının kalbinde yer alan bu ülkenin başarılı adımları hem bölgenin hem de dünyanın barışına ve refahına katkı sunacak, Türk-İslam dünyasını da gururlandıracaktır.

Uzun yıllar boyunca bağımsız hayat yaşayan bir halkın hayatta kalması kadar manevi ve millî değerlerini kaybetmeden bugünlere gelmesi hakikaten takdir edilecek bir durumdur. Yaşamayan bilmez.

Günümüzde Türk dünyasında bir gönül birliği ve güç birliği için çok mesafe alınmıştır. 300 milyon luk Türk dünyasının iş, dil ve fikir birlikteliği mazlum coğrafyalarda yaşanan acı ve zulümlerin de ilacı olacaktır inşallah. Türk Konseyi yapılanmasının, güçlü bir uluslararası kuruluşa dönüştürülmesi konusunda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk Cumhuriyetlerinin diğer liderlerine de göstermiş oldukları kararlı tutum için minnettarız.

Bize düşen, kadim topraklarımızda hâlen yaşayan kadim kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlara hız vererek; ekonomi, adalet, sanayi, teknoloji, savunma ve kültür alanlarında ortak çalışmalar yürüterek, 21. asrı Türk asrı yapmak ve bütün insanlığı yeniden Atalarımızın bize miras bıraktığı “Nizam ve Merhamet Medeniyeti” ile buluşturmak olmalıdır.

Tarihî misyonumuz ve yeni dünya düzeni açısından, insanlığın huzur ve güvenliği bakımından bu, yadsınamaz bir gerçek, ötelenemez bir mecburiyettir. Türk dünyasının kalbinde yer alan Türkmenistan; Doğanlarımızın Ana, bizim ise Ata yurdumuzdur.

Doğanlarımızın ülkesi, Ata yurdumuz Türkmenistan’ın çok kısa zamanda ulaştığı muazzam gelişmesini ve kalkınmasını gururla ve takdir ile izliyoruz. Eminim ki daha da güçlenen Türkmenistan, Türk ve İslam medeniyetinin yeniden ihyasında, dünyanın barışına ve esenliğine katkı sağlamakta çok önemli misyonlar yüklenecektir.

Berkarar döwletim jigerim-janym
Başlaryň täji sen diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

dosyayı indir