MART 2020 SAYIMIZ ÇIKTI

İsmail Bey Gaspıralı’nın millî bir duruş sergileyerek kendi dil ve inançlarına bağlı kalması, başka bir devletin hakimiyeti altında zor şartlarda ve baskı görerek kalmasının bir sonucudur. Çarlık Rusya’da kendini iyice hissettiren Türk düşmanlığı ve asimilasyon politikaları, Gaspıralı’nın kendi millî değer ve inanışlarına bağlı kalma duygularını daha da pekiştirmiştir.

Bu sebeple Gaspıralı, altmış üç senelik hayatını, başta Rusya Türkleri ve Müslümanlarını ardından dünya Türklerini derin uykularından uyandırmak için harcamıştır. O, dünya üzerindeki Türklere ayrı birer milletmiş gibi adlar verilmesinin, Türk milletini bölüp parçalama oyununun ilk perdesi olduğunu; oyunun ikinci perdesinde de Türk milletinin yok edilmesinin sahneleneceğini daha genç yaşlardayken fark etmiş, bu oyuna karşı nasıl davranılacağı hususunda fikir yürütmeye başlamıştır. Rusya Türklerinin birliğini sağlamak yolunda ilk adımı atmış, “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” şiarını ortaya koymuş, bu amaç doğrultusunda öncelikli olarak halkın eğitilmesi gerektiğine inanmış ve eğitim alanında önemli katkılarda bulunmuştur. Usûl-i Cedid adıyla açtığı mektepler, İslam’ın dinî ve ahlaki değerleriyle beraber, gelişen pozitif bilimlerin de öğretilmesi için bir temel teşkil etmiştir.

Daha gençlik yıllarında bulunduğu ortamda fikirlerini sağlam bir zemine oturtan İsmail Gaspıralı, halkın uyanışını sağlamak amacıyla basın yayın faaliyetlerinde bulunmuş, 1883 yılında Tercüman Gazetesi ile bu fikirlerini bütün dünyaya yaymaya çalışmıştır. Gaspıralı, hem milliyetçiliğin savunuculuğunu yapmış hem de dinî değerleri koruma ve sürdürmede etkili olmaya çalışmıştır.

İsmail Bey’in vefatından sonra gelişen süreçte Türklük davasına Orta Asya’dan, Türkistan’dan hizmet edecek büyük fikir adamları onun okulları sayesinde ortaya çıkmışlardır. Türk dünyasının millî bir uyanış hâlinde olduğu günümüzde, Türk milleti Gaspıralı’nın işaret ettiği “Dilde, Fikirde ve İşte Birlik” hedefini gerçekleştirdiğinde onun da ruhu şad olacak ve adı saygı ile anılmış olacaktır.

“İsmail Bey Gaspıralı”yı farklı yönleriyle kapsamlı olarak dosya konusu yaptığımız bu özel sayımızda, Dünya Kırım Tatar Kongresi Teftiş Kurulu Başkanı Prof. Dr. Enver AYDOĞAN ile bir röportaj gerçekleştirdik. Her ay farklı bir ili tanıttığımız dergimizde bu ay da “Sular Şehri Bartın”a konuk olduk. Gençlerin de söz sahibi olduğu dergimizde, konumuzla ilgili olarak onların da fikirlerini aldık. “Tarihte Bu Ay Neler Oldu?” köşemizde, tarihin unutulmaya yüz tutmuş olaylarını yeniden gün yüzüne çıkardık. Bu sayımızda da bir film ve kitap tanıtarak sizlere önerilerde bulunduk. Yeni sayımızın düşünce iklimimizi zenginleştirmesini, fikir dünyamıza yeni değerler katmasını ve yol gösterici olmasını temenni eder, sizlere keyifli ve bilinçli okumalar dileriz.