ARALIK 2018 SAYIMIZ ÇIKTI

Bu ay, milliyetçilik fikrini İslam’la yoğuran ve “Türk-İslam Ülküsü’’nün temellerini atan Seyyid Ahmet Arvâsî’nin aramızdan ayrılışının 30. sene-i devriyesi. Arvâsî, Cumhuriyet dönemi Türk toplumunun yetiştirdiği dikkate değer bir düşünce adamıdır. Fikirlerinin şekillenmesindeki ana unsur, aile ortamında aldığı Türk-İslam kültürüdür. Modern eğitim kurumlarında bir eğitim uzmanı olarak çalışırken kendine özgü fikri sentezi onu, kısa zamanda ünlendirmiştir.

Seyyid Ahmet Arvâsî, çok yönlü kişiliği olan bir eğitimcidir. Eğitim, aile, din, tasavvuf, estetik, sanat, edebiyat, ekonomi, politika, felsefe, sosyoloji, psikoloji, milliyetçilik, kültür ve medeniyet şeklinde farklı alanlarda görüşlerini ortaya koymuştur. Türk Millî Eğitimi’ne ve Müslüman gençliğe uzun süre hizmet eden Arvâsî, ardında çok sayıda eser bırakmış ve hayatını ülkenin geleceğine yön verecek uzman kadroları yetiştirmeye adamıştır.

“Türk-İslam Ülküsü”yle özdeşleşen Seyyid Ahmet Arvâsî, Osmanlının duraklama dönemiyle bocalama devresine giren İlâ-yı Kelimetullah ve Nizam-ı Âlem ülküsünü, gür sesi ve üstün iradesiyle Türk’ün gönlünde yeniden uyandırmış, bu ulvi ideale kesin ve net bir istikamet tayin etmiştir. “Ben, İslam iman ve ahlakına göre yaşamayı en büyük saadet bilen, büyük Türk milletini iki cihanda aziz ve mesut görmek isteyen ve böylece ‘İslam’ı gaye edinen’ Türk milliyetçiliği şuuruna sahibim.” diyen Seyyid Ahmet Arvâsî, 31 Aralık 1988 tarihinde ve henüz 56 yaşındayken bizleri bu dünyada öksüz bırakarak Rahmet-i Rahman’a erdi. Son nefesini verirken dahi, ulvi davaya hizmet için daktilosunun başındaydı.

Merhum Seyyid Ahmet Arvâsî’yi farklı yönleriyle kapsamlı olarak dosya konusu yaptığımız bu özel sayımızda, Prof. Dr. Seyit Battal ARVÂSÎ ile bir röportaj gerçekleştirdik. Her ay farklı bir ili tanıttığımız dergimizde bu ay da “Güneşin En Güzel Doğduğu Yer Adıyaman”a konuk olduk. Gençlerin de söz sahibi olduğu dergimizde, konumuzla ilgili olarak onların da fikirlerini aldık. “Tarihte Bu Ay Neler Oldu?” köşemizde, tarihin unutulmaya yüz tutmuş olaylarını yeniden gün yüzüne çıkardık. Bu sayımızda da bir film ve kitap tanıtarak sizlere önerilerde bulunduk. Yeni sayımızın düşünce iklimimizi zenginleştirmesini, fikir dünyamıza yeni değerler katmasını ve yol gösterici olmasını temenni eder, sizlere keyifli ve bilinçli okumalar dileriz.