NİSAN 2018 SAYIMIZ ÇIKTI

Her kültürün, âdeta kendisiyle bütünleşmiş şaheserleri vardır. O kültürü yaşayan insanlar bu şah eserlerde tarihten sosyolojiye, halk biliminden dile, edebiyattan etnografyaya kadar değişik alanlarla ilgili bilgi ve örnekler bulabilir. Türk kültür dünyasının en önemli, en değerli ve başta gelen eseri Dede Korkut kitabıdır. Eserin çok yönlü olması edebiyattan dile, gelenekten atasözlerine, tarihten coğrafyaya pek çok alana kaynaklık etmesi, bu esere paha biçilmez bir değer kazandırmıştır.

On iki hikâyeden meydana gelen bu değerli eserin asıl adı Kitab-ı Dede Korkut Alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzhan’dır.Bu hikâyelere isim veren Dede Korkut’un kim olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte efsanevî bir Türk atası olduğu söylenmektedir.

Fuat Köprülü’nün, “Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut’u öbür gözüne koysanız yine Dede Korkut ağır basar.” dediği bu hikâyeler, XII., XIII. ve XIV. yüzyıllarda Anadolu’nun doğusunda, bu yüzyıllar boyunca buraya gelip yerleşmiş, buralarda vatan tutmuş Oğuz Türkleri arasında yaşamış, işlenmiş ve yayılmış hikâyelerdir. Her hikâye, esas olarak bir beyin macerası olmakla beraber az veya çok diğer beylerin de katıldıkları veya hiç değilse bir vesile ile isimlerinin karıştığı bir olaylar silsilesidir. Ön planda beyler bulunmakla beraber, beylerin çevresi ve yaşayışı canlandırılırken; âdetleri, gelenekleri ve çeşitli yönleri ile bütün bir Oğuz kavminin hayatı bu hikâyelere yansıtılmıştır. Eser bu yönüyle dilin kültür taşıyıcılığı özelliğini yansıtmakta, toplumun ortak değerlerini kazandırmayı hedeflemektedir. Türk edebiyatının her bakımdan zengin ve değerli bir mirası olan bu hikâyeler, tek kişinin hikâyesi değil, bir toplumun hikâyesidir.

Dede Korkut Hikâyeleri’ni farklı yönleriyle kapsamlı olarak dosya konusu yaptığımız bu özel sayımızda,Dede Korkut’un yanında Türk tarihî ve kültürü hakkında yaptığı belgesellerle dikkat çeken yönetmen Öner Kılıç ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Her ay farklı bir ili tanıttığımız dergimizde bu ay da “Kültürel Kodların Dile Geldiği Şehir Gaziantep”e konuk olduk. Gençlerin de söz sahibi olduğu dergimizde konumuzla ilgili olarak onların da fikirlerini aldık. “Tarihte Bu Ay Neler Oldu?” köşemizde, tarihin unutulmaya yüz tutmuş olaylarını yeniden gün yüzüne çıkardık. Her sayımızda bir film ve kitap tanıtarak sizlere önerilerde bulunduk. Yeni sayımızın düşünce iklimimizi zenginleştirmesini, fikir dünyamıza yeni değerler katmasını ve yol gösterici olmasını temenni eder, sizlere keyifli ve bilinçli okumalar dileriz.