MART 2018 SAYIMIZ ÇIKTI

Klişeleşmiş bir söz hâline gelen Heraklitos’un, “değişmeyen tek şey değişimdir” sözünde vurgulandığı üzere değişim ve yenilenme, yaşamımızın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Yenilik arayışı, insanoğlunun varoluşundan günümüze kadar süregelmiş olan yaşamsal bir reflekstir. İnsanlığın sürekli yeniliği arzulaması ve araması belki de günümüzde geldiğimiz noktanın en değerli parametreleridir.

Değişim ve yenileşme, 21. yüzyılda karşımıza çok sık çıkan iki önemli kavramdır. Öyle ki, artık en küçük örgütten en büyüğüne, sosyal yapılardan sosyal davranış örneklerine, toplumsal sistemlerden, toplumsal kurallara kadar her alanda ve her yerde karşımıza çıkmaktadır.

Yeryüzündeki her şeyin hızlı bir değişim süreci geçirdiği göz önüne alındığında, yenileşmeyi ve değişimi kontrol altına almak her geçen gün biraz daha zorlaşmaktadır. Kuşkusuz değişimin kontrol altına alınamadığı durumlarda, istenmedik sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden, değişimi planlı ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirmek, istendik sonuçları elde etmemizi kolaylaştıracaktır.

Charles R. Darwin’inde dediği gibi “Hayatta kalanlar, türlerin ne en güçlüsü ne de en zekisidir; hayatta kalanlar kendini değişime en çok uydurabilenlerdir…”

“Yenilenme Bilinci”ni farklı yönleriyle kapsamlı olarak dosya konusu yaptığımız bu özel sayımızda, Osmanlı harem teşkilatının başı olan valide sultanlık kurumunun daha iyi anlaşılmasına vesile olacak kıymetli bir çalışmayı merkeze alarak keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Bu çalışmanın mimarı Prof. Dr. Arzu Terzi ile “Dünya Meclisi” anlamına gelen ve Osmanlı tarihinin en tanınmış valide sultanlarından biri olan “Bezmiâlem Valide Sultan”ın hayat hikâyesini konuştuk.

Her ay farklı bir ili tanıttığımız dergimizde bu ay da “Akdeniz’in İncisi Adana”ya konuk olduk. Gençlerin de söz sahibi olduğu dergimizde konumuzla ilgili olarak onların da fikirlerini aldık. “Tarihte Bu Ay Neler Oldu?” köşemizde, tarihin unutulmaya yüz tutmuş olaylarını yeniden gün yüzüne çıkardık. Her sayımızda bir film ve kitap tanıtarak sizlere önerilerde bulunduk. Yeni sayımızın düşünce iklimimizi zenginleştirmesini, fikir dünyamıza yeni değerler katmasını ve yol gösterici olmasını temenni eder, sizlere keyifli ve bilinçli okumalar dileriz.