OCAK 2018 SAYIMIZ ÇIKTI

Tarih boyunca ilim ve fikir dünyamıza yön veren, asırlar geçse de düşünceleriyle ve eserleriyle yaşayıp insanlığı aydınlatmaya devam eden şahsiyetler vardır. İbn-i Sina, İbn Haldun, Fârâbî, Gazalî, Mevlânâ, Yunus Emre gibi ilim ve gönül insanları, yüzyıllar öncesinde ortaya koydukları eserleri ve evrensel değerlerle zaman ve mekânın sınırlarını aşarak bugüne gelmişlerdir. Bu şahsiyetlerden biri de Pîr-i Türkistan unvanıyla bilinen, Orta Asya bozkırlarında yetişen Hoca AhmedYesevî’dir. Onun güçlü nefesi, Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar geniş bir coğrafyayı hâlen etkilemeye devam etmektedir.

Ahmet Yesevi, düşünceleriyle dünya ve insanlık barışı için vazgeçilmez bir değer olduğugibi kendi kimliğimizin köklerini ve manevi mayasını anlamamız açısından da büyük bir önem taşımaktadır. O, İslam inancı ile Türk kültürünü, değerlerini ve yaşam tarzını bir senteze ulaştırmıştır. Yeni Müslüman olan Türklere, İslam’ı tasavvuf yoluyla ve yalın bir dille anlatmıştır. Böylece Türkler arasında hoşgörünün ve ahlaki prensiplerin yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Türklerin ve Türk kültürünün İslam dinini, Arap ve Fars kültürü etkisi altında kabul ederek asimile olmasını değil, Türklerin İslam medeniyetine entegre olmasını sağlamıştır. Ahmet Yesevi ayrıca, birçok öğrenci yetiştirmiştir. Öğrenciler, Anadolu ve Balkanlar gibi coğrafyalara dağılmış, bu sayede Türklerin oraları yurt edinmeleri kolay olmuştur. Bu durum, İslam’ın farklı bölgelerde yayılmasına katkı sağlamıştır. Yesevi’nin muhtelif bölgelere gidip yerleşen talebeleri, tutum ve davranışlarıyla çevrelerine örnek olmuşlardır. Hoşgörüye dayalı yaşam biçimleriyle Müslüman olmayanların da sempatisini kazanmışlar ve birçok insanın İslam’ı seçmesine vesile olmuşlardır.

Milletimizin ortak değerlerinin teşekkülünde birer sembol olan Hoca AhmedYesevî gibi şahsiyetlerin yukarıda zikredilen yönleriyle de iyi tanınması ve anlaşılmasının günümüzde ihtiyaç duyulan birlik, beraberlik, karşılıklı anlayış ve işbirliği havasının oluşmasına zemin hazırlayacağı kanaatindeyiz.Yahya Kemal: “Şu Ahmet Yesevî kim? Bir araştırın göreceksiniz. Bizim milletimizi asıl onda bulacaksınız.” diyerek Ahmet Yesevî’nin millî kimliğimiz üzerindeki etkisini vurgulamıştır.

AhmedYesevî’yi farklı yönleriyle kapsamlı olarak dosya konusu yaptığımız bu özel sayımızda,çeyrek asırdan fazla bir süredir Ahmet Yesevî ve Divân-ı Hikmet hakkında çalışmalarıyla ön plana çıkan Dr. Hayati BİCE ile de bir röportaj gerçekleştirdik. Her ay farklı bir ili tanıttığımız dergimizde bu ay da “Doğu’nun Gizemli Kenti Bitlis”e konuk olduk. Yeni sayımızın düşünce iklimimizi zenginleştirmesini, fikir dünyamıza yeni değerler katmasını ve yol gösterici olmasını temenni eder, sizlere keyifli ve bilinçli okumalar dileriz.