MART 2017 SAYIMIZ ÇIKTI

Yakın geçmişe baktığımız zaman Türkiye´de anayasalar, askeri darbelerle tepeden inmeci anlayışla halka dayatılarak onaylatılmış, uygulanmıştır. Bu süreçte anayasalar; ülkede yaşayan vatandaşlarımızı etnik köken, inanç ve mezhep temelinde ayrıştırmış, ötekileştirmiş ve kamplaştırmıştır. Bu nedenle demokratik ve yenilikçi bir Türkiye için siyasal ve hukuksal bir değişimin şart olduğu açıkça ortaya konmuştur.

Çok partili siyasi hayatımıza baktığımızda Türkiye ne zaman toplumsal barışı, kardeşliği ve adaleti tesis etmek için bir adım atmış ise terör örgütlerinin yanı sıra vesayet odakları ve çözüm ortakları devreye girmiş, atılan bu adımları durdurmaya çalışmışlardır. Bunun en çarpıcı örneğinien son 15 Temmuz´da FETÖ terör örgütü tarafından yapılmak istenen tarihin en alçak darbe girişimi ile siyasete ve milli iradeye son verilmek istenmesiyle tanıklık etmiş olduk.

Türkiye siyasetinde, siyasal sistemin dönüşümüne yönelik tartışmalar uzun süredir devam etmektedir. Bu tartışmalar zaman içerisinde farklı bağlamlarda yürütülse de ana odak noktası, yaşanan hükümet krizleri üzerinden ülkenin yönetilebilirlik sorunudur.Tüm bu gerçekler ışığında, milletin ve milli iradenin ülkede tamamen hâkim kılınması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye azmetmiş bulunmaktayız.Bu bağlamda Türkiye’de, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan referandum, ülke adına önemli bir fırsattır. Devlet kavramının içeriğinde bulunan değişim anlamına uygun bir şekilde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de değişimi yakalamak zorundadır.Türkiye’nin daha güçlü demokrasi, kalıcı toplumsal barış, büyük ekonomi, istikrarlı yürüyüş ve küresel aktör olma adına referanduma sunulacak olan yeni Anayasa değişiklik paketine en uygun kararı vereceğine inanıyoruz.

Dergimizin bu sayısında ‘Anayasa, Devlet ve Demokrasi’ kavramlarını değerli yazar kadromuzla birlikte tüm yönleriyle ele aldık. Her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da konunun yetkin kişileriyle röportajlar gerçekleştirdik. Gençlerin de söz sahibi olduğu dergimizde konumuzla ilgili olarak onların da fikirlerini aldık. Her ay farklı bir ili tanıttığımız dergimizde bu ay da ‘Değerler Şehri Kastamonu’ya konuk olduk. Daha fazlası için sizlere Yerli Düşünce Dergisi olarak keyifli ve bilinçli okumalar diliyoruz.